Voorpagina Algemeen

Al Nisa: 25 jaar en een nieuwe voorzitter!

Een emotioneel afscheid, een tevreden terugblik en een veelbelovend vooruitzicht

Zaterdag 8 dec jl. nam Ceylan Pektaş-Weber tijdens de afsluitende bijeenkomst na elf jaar afscheid als voorzitter van de moslimvrouwenorganisatie Al Nisa. Zij geeft deze taak door aan niemand minder dan Leyla Çakir. Beiden zijn zij gastarbeiders op Wijblijvenhier.nl.


Ceylan Pektaş-Weber (links) en Leyla Çakir (foto: Claudia Kamergorodski)

De ex-voorzitter en de kersverse voorzitter reageren…

Ceylan

"Ik ben nog steeds aan het bijkomen van de emoties. Na elf jaar intensieve betrokkenheid officieel afscheid nemen van Al Nisa, de vrouwenorganisatie die me zo dierbaar is geworden, is niet gemakkelijk. Vooral toen ik aan het einde van ‘Hoofd(doek)brekens’, een enigszins ongebruikelijke lezing over de hoofddoek, zaterdag moest zeggen dat dit mijn laatste lezing als voorzitter was geweest, werden de emoties me even teveel. Maar dat hoort erbij! Het zou vreemd zijn als ik deze dagen alleen maar lachend zou doormaken.


"Het zou vreemd zijn als ik deze dagen alleen maar lachend zou doormaken."


Toch heb ik geen seconde getwijfeld aan de beslissing die ik anderhalf jaar geleden nam, om af te treden en om samen met mijn collega’s een goede opvolger te zoeken. Die vonden we, en wat voor één masj’ Allah! Leyla is een fantastische jonge vrouw, met veel visie, daadkracht en flair. Daarnaast heeft ze in de afgelopen maanden steeds bewezen dat ze niet bang is om hard te werken (wat erg belangrijk is bij Al Nisa :D) en over nieuwe ideeën na te denken. De wetenschap dat zo’n vrouw het voorzitterschap ging overnemen, maakte het afscheid zeker lichter. Vooral nadat ik Leyla de hamer letterlijk had overgedragen. De manier waarop onze collega’s, bezoekers en samenwerkingspartners de dag hebben vormgegeven, is onvergetelijk.

En het is heerlijk om te weten dat ik onderdeel kan blijven van zo’n prachtige moslimgemeenschap, ook al is het vanaf nu meer op afstand. Al Nisa is voor mij een oase in Nederland én in de Nederlandse moslimgemeenschap. Met een mix aan activiteiten, waarbij je soms denkt in een pretpark te zijn, waar je soms kunt herstellen als in een kuuroord of waar je de helende stilte van een bezinningscentrum kunt ervaren. Maar vooral een plek waar ruimte is voor iedere vrouw. Het is nu nog te kort geleden om evenwichtig terug te kijken. Het proces van afscheid nemen, kent juist nu haar hevigste moment. Misschien kan ik er later nog eens over vertellen.

Nu ben ik vooral dankbaar aan Allah én aan de vrouwen van Al Nisa voor wat ik in de afgelopen jaren heb mogen meemaken. Moge Allah iedereen belonen die een steentje heeft bijgedragen! En Leyla wens ik alle succes en vooral minstens zo veel voldoening en dankbaarheid bij de klus die nu voor jou openligt insja’ Allah! Gefeliciteerd!"

Leyla

"Het was een fantastische dag met veel emoties. Ik dank dan ook alle vrijwilligers, de komst van alle gasten en in het bijzonder Ceylan die met veel wijsheid en gedrevenheid heeft bewezen een oprecht en daadkrachtige voorzitter te zijn geweest. Aan mij de eer om haar op te volgen.

Wie had ooit gedacht dat ik na zeven jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van moskee Ihlas in Sittard-Geleen nu voorzitter van Al Nisa zou worden? Niet het 4-jarige meisje, dochter van een Turkse arbeidsmigrant, een onbevangen meisje dat gaandeweg idealen ontwikkelde voor de samenleving en daaraan een bescheiden bijdrage wilde leveren. Maar aan het toetreden tot eerst een moskeebestuur en nu het bestuur van een moslimvrouwenorganisatie dacht zij nooit.


"Beiden voelden we een constant verantwoordelijkheidsgevoel, dag en nacht, zeven dagen per week"


9/11 zorgde er achteraf gezien voor dat het besturen van een moslimorganisatie er een extra dimensie bij kreeg. Dat hebben Ceylan en ik, als voorzitter van Al Nisa en als moskeevoorzitter, allebei ervaren. Vooral de sterke toename van ons aandeel in het maatschappelijke debat bracht veel nieuwe ervaringen. Beiden voelden we een constant verantwoordelijkheidsgevoel, dag en nacht, zeven dagen per week. Anno 2007 is het niet rustiger geworden in Nederland. Het belang van meer ruimte voor diversiteit is alleen maar gegroeid. Een belang dat Al Nisa altijd voorop heeft gesteld.

Tijdens mijn inwerkperiode in de afgelopen maanden heb ik Al Nisa leren kennen als een fantastische moslimvrouwenorgansitie met bijzondere vrijwilligers die al 25 jaar heeft bewezen hoe dynamisch, vooruitstrevend, daadkrachtig en onmisbaar vrouwen zijn. Hoewel ik destijds, toen ik besloot om mij niet meer verkiesbaar te stellen voor het moskeebestuur, meer tijd aan mijzelf wilde besteden, heeft Allah Al Nisa mij op mijn pad gebracht.

Ik geef toe, het is spannend (soms tè spannend), maar tegelijkertijd zie ik het als een eer en uitdaging om samen met ons team Al Nisa een nieuwe fase in te brengen en haar de positie en erkenning in de Nederlandse samenleving te geven, insja’ Allah, die zij verdient. Uiteraard kunnen wij die klus niet klaren zonder de steun en inbreng van onder andere onze vrijwilligers, achterban, samenwerkingspartners en jullie lezers. Tot slot stel ik daarom aan jullie de vraag wat jullie graag willen zien dat Al Nisa de komende jaren doet?"

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!