Voorpagina Algemeen

Democratie is meer dan alleen de meerderheid!

Wat houdt het woord democratie nou eigenlijk in? En is democratie overal hetzelfde? Kan iemand de rechten van een ander ontnemen als hier democratisch over is gestemd?

De laatste tijd raak ik steeds vaker in een discussie verwikkeld als de uitspraak: ‘’Ja, maar de meerderheid wilt het; dus het is goed!’’ valt. Vooral als dit als basis voor het democratisch denken wordt gezien, heb ik al vaak geen zin om te luisteren. Wat houdt het woord democratie nou eigenlijk in? En is democratie overal hetzelfde? Kan iemand de rechten van een ander ontnemen als hier democratisch over is gestemd?

Het woord democratie vindt zijn wortels in het oude Grieks, waarin ‘dèmos’ volk en ‘krateo’ heersen betekent. Tegenwoordig is het woord aan inflatie onderhevig. Dit containerbegrip geeft ons een houvast bij het analyseren van de Arabische lente tot aan het verbieden van boerka’s. In de wereld van vandaag is het houden van vrije en transparante verkiezingen door het volk niet voldoende om een land te betitelen als democratie. Er zijn peilers nodig om een land democratisch te noemen. Een van die peilers is het respecteren van de rechten van minderheden. Wie denkt dat dit voor ‘’moderne, westerse landen’’ niet geldt, heeft het goed mis!

Denk maar aan het  boerkaverbod: De meerderheid in de Tweede Kamer ontneemt een vrouw het recht om te kiezen wat zij wil dragen. Het argument dat door de voorstanders van een dergelijk verbod in strijd worden gegooid, is niet alleen lachwekkend, maar ook zorgelijk. Het argument luidt dan in de trant van  ‘’Ja, maar je kan bijna niets zien, behalve de ogen!’’. Niet beseffend, dat we in een samenleving zitten waar sommige dames zich zodanig kleden dat je ‘’bijna alles kunt zien, behalve een paar plekjes.’’. Of het argument ‘’Je weet nooit wat eronder zit!’’ getuigt van een bekrompen denken over hoe men kortaf kan zijn over gevoelige kwesties. Dat hun boerka hen belemmert om te gaan participeren en integreren, vind ik een non-discussie. Want wie is de overheid om mij dwingend de maatschappij in te gooien en mij te laten participeren? Deze ‘’naïeve’’ bedoelingen staan immers haaks op onze –ja en daar komt ie dan- democratische samenleving. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 60% van de vrouwen die een boerka dragen van autochtone komaf is.  Over welke integratie hebben wij het dan?

Deze hele discussie rondom het boerkaverbod geeft niet alleen weer welke kant wij opgaan als Nederland, maar baart mij ook serieuze zorgen. Enerzijds vraag ik mij af hoe ethisch het is om de pijlen te richten op 150 vrouwen die een boerka dragen. Het ontnemen van de rechten van een minderheid kan en mag niet gebeuren! Ook niet als de overgrote meerderheid een voorstander is van deze beperking. Het is schrikbarend dat simpele symboolpolitiek het zover kan schoppen anno 2012 . Publieke debatten houden en beleid ontwikkelen voor 150 vrouwen, terwijl er nota bene 1,4 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens leven… dat is gewoon… dom. De politici kan ik niets kwalijk nemen, die hebben het inmiddels ook al door: wil je populair zijn onder de bevolking, dan moet je dingen schreeuwen, die zij willen horen. Ook al gaan deze in tegen onze tolerante cultuur, politieke waarden en democratisch besef.

Vergeet niet dat de wil van de meerderheid soms zelfs dodelijk kan zijn voor de minderheid. Zo ver hoef je de geschiedenis niet in te duiken, om hier bewust van te zijn…

Mustafa is geboren en opgegroeid in het ‘’wilde westen’’ van Rotterdam. Zijn roots liggen diep in de grond van de Taurus gebergte van Adana (Turkije). Hij is een bestuurskundige en student Islamitische Theologie. Hij is een rasechte Rotterdammert en zet zich onder meer in voor jongerenbegeleiding, orgaandonatie onder nieuwe Nederlanders en diverse maatschappelijke vraagstukken. Hij bouwt liever bruggen en gaat graag in gesprek met ‘’de ander’’, mits er Turkse thee is natuurlijk.

Lees andere stukken van Mustafa