Voorpagina Politiek

Een dictator op de thee!

“Gaddafi is not perceived as a dictator in the Arab world”

“He is the longest serving head of state in the region, and in the Arab world, that counts … I share the conviction that France has to talk with everyone while standing firm on the values it holds.” – Sarkozy

"Politics is supposed to be the second-oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first." – Ronald Reagan

Er zijn goede en slechte dictators. Goede dictators zijn zij die kowtowen voor het Witte Huis en haar onderaannemers, bereid zijn op alles ja en amen te zeggen en hun grondstoffen te verkwanselen voor een appel en een ei. Zij worden beloond met staatsbezoeken en gefêteerd met uitnodigingen voor tegenbezoeken. Wanneer ze op bezoek komen wordt de rode loper uitgerold en geen verzoek van de heren dictators of er wordt aan voldaan.

Wie kan het wat schelen dat er duizenden mensen zijn/worden gedood, gemarteld, vervolgd en onderdrukt door deze heren. Democratie? Mensenrechten? Vrouwenrechten? Vrijheid? Etc. Ach, een kniesoor die daar oplet men moet niet op alle slakken zout willen leggen. Bondgenoten hoort men niet lastig te vallen met zulke kleinigheden vooral niet als ze te gast zijn. Dat bederft alleen maar de sfeer tijdens die exquise diners en zaken (wapen)deals.

De slechte dictators dat zijn de dictators die niet kowtowen voor het Witte Huis en haar onderaannemers, die niet op alles ja en amen zeggen en hun grondstoffen zo duur mogelijk willen verkopen. Zij worden beloond met bedreiging, sancties, VN resoluties en als het eventjes meezit een regelrechte invasie. Want het kan toch niet zo zijn dat deze heren hun volkeren onderdrukken en de mensenrechten schenden! De internationale gemeenschap – lees: Het Witte Huis en onderaannemers – moet ingrijpen en zo krachtdadig mogelijk. Over mensenrechten en fundamentele vrijheiden valt niet te marchanderen!

Ik kreeg braakneigingen toen ik afgelopen maandag een glunderende Sarkozy de clown Qadaffi zag verwelkomen op het Élysée. Arabische dictatuur en Westerse hypocrisie bijeen voor een onderonsje. Dé Sarkozy, die Tariq Ramadan de les las over mensenrechten een paar jaar geleden, fel gekant is tegen de toetredding van Turkije tot de Europese Unie, want dat land is niet westers genoeg en neemt het niet zo nauw met de normen en waarden die ons zo dierbaar zijn in Europa, continu waarschuwt voor de dreiging van Iran en zijn afschuw uitspreekt over de schending van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in dat land. Dé principiële Sarkozy fel in zijn verdediging van scheiding kerk en staat, voor vrouwenrechten en de hijab moet uit het publieke domein worden verbannen. Die Sarkozy schudt nu de hand van een dictator die al bijna veertig jaar zijn volk onderdrukt en wiens regime lak heeft aan alle normen en waarden die Sarkozy zo “dierbaar” zijn.

Heel ver weg in Afghanistan en Irak voert men oorlog om daar democratie en vrijheid te brengen en thuis ontvangt men lui die niets moeten hebben van democratie en vrijheid met alle egards. Een moreel onhoudbare politiek die gezorgd heeft voor veel ellende en nog meer ellende zal veroorzaken in de nabije toekomst. Niet dat Sarkozy&Co daar wakker van liggen want zij hebben elk moreel besef allang verloren. Anderen mogen gerust het gelag betalen van hun kortzichtige politiek zolang zij maar de winsten opstrijken.

Tijdens een top van de Arabische Liga die haastig bijeen was geroepen te Cairo, gedurende de oorlog aan de grens tussen Libanon en bezet Palestina in 2006, liet het regime in Cairo eventjes de teugels vieren bang als het was, dat de boel zou ontploffen gezien de woede van de mensen. En zo kon het gebeuren dat er tijdens die nutteloze praatsessies van de Arabische Liga, burgers in Cairo met regelmaat de straat opgingen om hun ongenoegen te uiten over de ruggengraatloze houding van de heren dictators. Eén van de demonstranten voerde een Palestijnse vlag mee met het volgende opschrift in het Arabisch:


Heren hoogheden, excellenties en majesteiten itfoeeeeee.

Het laatste woord is een Arabische krachtterm die wordt begrepen van Rabat tot Bagdad en in Amsterdam en verre omstreken. Tfoeeee is iets of iemand bespuwen zonder daadwerkelijk te spugen om zo je gal te spuien. Ik zou aan het opschrift van deze Egyptenaar alleen nog willen toevoegen: En dit geldt ook voor lui zoals Sarkozy!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van