Voorpagina Algemeen

Wij zien wat jullie niet kunnen zien!

They ask you about the phases of the moon! Say, “They provide a timing device for the people, and determine the time of Hajj”… – Quran 2:189

Most people think that Saudi Arabia always adopts the actual sighting of the crescent as the basis to start Islamic months. But during the previous years, it was very clear to the public as well as to astronomers that most of the Saudi months were wrong if the actual sighting is the basis for starting the Islamic month.– ICOP (Islamic Crescents Observation Project)

Afgelopen week begon de twaalfde maand van de Islamitische kalender Dhū al-Ḥijja letterlijk vertaald: “Die van de bedevaart”. In deze maand vindt de jaarlijkse bedevaart, de Hadj, plaats en op de tiende dag van deze maand wordt ook het offerfeest gevierd. Aangezien de Islamitische kalender een maankalender is en het begin van de maand wordt gedetermineerd met het waarnemen van de ‘geboorte’ van de nieuwe maan, is het altijd afwachten wanneer de nieuwe maand zal beginnen. Althans als men uitgaat van de traditie (de Sunnah).

Die stelt dat het waarnemen van de nieuwe maansikkel met het blote oog een vereiste is om het begin van een nieuwe maand, in het bijzonder die van Ramadan en Dhû l-Hija, aan te kondigen. En wanneer dat niet mogelijk is, doordat atmosferische omstandigheden dat niet toelaten, de vorige maand dertig dagen zal tellen.

Die traditie wordt lang niet altijd meer overal in de Islamitische wereld gevolgd, veel Islamitische landen gebruiken een berekende maankalender voor het vaststellen van het begin van de maanden zoals Turkije. Marokko is nog één van de weinige landen waar men de traditie volgt, vandaar dat er meestal een verschil van één dag is tussen de viering van bijvoorbeeld het offerfeest in Marokko en Turkije. Voor beide methoden valt veel te zeggen en welke men ook volgt men weet wat men volgt. Het wordt pas een probleem als een land zegt dat ze de traditie volgt maar eigenlijk een berekende maankalender hanteert en dat land is Saudie Arabië.

De Saudi’s* hanteren een berekende maankalender, de zogenaamde Umm al-Qura kalender voor administratieve doeleinden. Tot zover niets mis, ware het niet dat de Saudi’s deze kalander ook gebruiken voor religieuze doeleinden zoals het vaststellen van het begin van de Ramadan en de Bedevaartsmaand. Aangezien deze berekende maankalender een dag of twee voorloopt op het moment dat men daadwerkelijk de nieuwe maansikkel kan waarnemen op het schiereiland staan de Saudi’s voor een dilemma: Hoe dit verschil te verklaren?

Wat hun redenen verder ook mogen zijn om niet te erkennen dat ze uitgaan van een berekenden maankalender. Uiteindelijk kiest men voor de leugen om dit dilemma op te lossen. Men doet alsof men de nieuwe maansikkel heeft waargenomen en kondigt het begin van de Ramadan of de Bedevaartsmaand aan en daarmee miljoenen moslims bewust voorliegend. Miljoenen moslims die in goed vertrouwen ervan uitgaan dat men daadwerkelijk de nieuwe maansikkel heeft waargenomen in Saudie Arabië worden jaar in jaar uit voorgelogen en bedrogen door dit verachtelijke regime en haar perfide religieuze handlangers.

Olie, het Huis van Saud en de Wahabiyya zijn een ramp voor de Ummah en de rest van de wereld gebleken. Wij allen zouden moeten bidden dat de olie in dat land zo snel mogelijk opraakt, wat niet alleen een zegen voor het milieu zal zijn maar ook voor de Ummah en de rest van de wereld!

Enfin, voor wie niet overtuigd is, men wende zich tot de volgende twee zeer informatieve sites. Een Nederlandse en een Engels/Arabische voor alles wat men wil weten over de Islamitische jaartelling etc. Overtuig uzelf.


Moonsighting in Indonesië (Zo kan het dus ook)

Op welke dag men ook het offerfeest viert, ik wens jullie allen een gezegend feest en moge zij wier familie, vrienden en kennissen op bedevaart zijn, hen insha’Allah behouden, in gezondheid, spiritueel opgeladen en vergeven wederzien.

*Met Saudi’s bedoel ik uitsluitend het regime en het religieuze establishment en niet de inwoners van dat land!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van