Voorpagina Islam

Waarom ik voorlopig geen vlees meer eet

"When one is young, a man eats meat. But as one passes 40, meat eats man."

Pakistaans spreekwoord

Wie vlees eet, zou zichzelf de volgende vraag moeten stellen: Ben ik in staat de dieren die ik eet met eigen handen te doden en daarna het vlees van het dier dat ik gedood heb, zonder er een naar gevoel bij te hebben, met smaak te verorberen? Wie ‘nee’ antwoordt op deze vraag moet zich bekeren tot het vegetarisme!

Want wie een dier niet wil doden omdat het zo zielig is, moet het ook niet eten.

Deze vraag heb ik mijzelf ook gesteld en mijn antwoord was zonder aarzelen: Ja. Met alle respect voor hen die uit religieuze of ethische overtuiging vegetariër zijn, de mens is van oudsher een omnivoor en vlees heeft altijd op het menu gestaan en zal dat altijd blijven doen. Sterker nog, Ik ben van mening dat ieder mens op deze aarde met enige regelmaat recht heeft op een gezond stukje vlees. Toch ben ik gestopt met het eten van vlees (voorlopig dan) en wel om de volgende twee redenen:

1) Er is geen vlees in Nederland verkrijgbaar dat voldoet aan halal criteria in enge zin.

2) Er is geen vlees in Nederland verkrijgbaar dat voldoet aan halal criteria in ruime zin.

Met halal in enge zin bedoel ik de wijze waarop een dier geslacht zou moeten worden om dat predicaat te verdienen. Ieder die enigszins op de hoogte is van de eisen die daaraan worden gesteld door de Islamitische wet en dat vergelijkt met hoe het er aan toe gaat in een modern slachthuis kan niet anders concluderen dan dat die werkwijze nooit halal kan zijn. Zelfs niet indien het dier door een halssnede om het leven wordt gebracht na het uitroepen van Bismillah.

Daarvoor worden er teveel randvoorwaarden, die de Islamitische wet stelt aan hoe men een dier moet slachten, overtreden. Randvoorwaarden die niet samen gaan met de moderne industriële manier van slachten. Wanneer een dier gepijnigd, gestresst, hongerig, dorstig, angstig arriveert op een slachthuis en voor de ogen van mededieren wordt geslacht. En dat laatste wordt soms niet eens goed gedaan, zodat het dier onnodig pijn lijdt en dan is er geen sprake van halal vlees!

Een slager die niet kan verzekeren dat deze randvoorwaarden worden nageleefd, verkoopt ten onrechte zijn vlees als halal. En ieder van ons weet dat er in Nederland weinig of geen moslimslagers zijn die rekening houden met deze randvoorwaarden.

Met halal in ruime zin bedoel ik de wijze waarop dieren worden gefokt en vetgemest tot het moment dat ze geslacht worden. Bio-industrie en Islam gaan niet samen. Om dat te weten hoeft men geen schriftgeleerde te zijn. Slechts wat kennis over de bio-industrie en wat het begrip rentmeesterschap in de Islam inhoudt, is voldoende. Aangezien al het vlees dat door moslimslagers verkocht wordt voor het grootste gedeelte uit de bio-industrie afkomstig is, is elke verwijzing naar halal misleidend. Want hoe kan iets halal zijn als het indruist tegen de Islamitische wet?

Vlees kan alleen halal zijn wanneer het aan alle voorwaarden voldoet die de Islamitische wet daarvoor stelt. In Nederland kan vlees alleen halal zijn als de slager de beesten koopt van een biologische boer en zich daarnaast strikt houdt aan alle randvoorwaarden die de Islamitische wet stelt aan het slachten van een dier. Het is dus wachten op een biologische moslimslager en een onafhankelijke instantie die controleert of de desbetreffende slagers zich ook netjes aan de regels houden. Tot dat moment daar is, ben ik vegetariër in Nederland.

Als laatst een artikel over het eten van vlees van de helaas vermoorde Benazir Bhutto waarin ik veel herken over mijzelf en de Marokkaanse gemeenschap: A Little Less Beef Is Not Such a Mad Idea 

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van