Voorpagina Algemeen

Briefwisseling en Kerst in Bagdad

In eerste instantie wilde ik doorgaan waar ik verleden keer was gebleven: Hoe ik van een liefhebber van dierenkadavers in een voorlopige (hopelijk niet al te lang) fase van een vegetarisch bestaan ben beland. Maar dat verhaal is iets te banaal zo tussen kerst en oud&nieuw – dat is gezever over het eigen ik meestal, maar dat terzijde. Dus schuif ik dat vervolg door naar het komende jaar bij leven en welzijn Deo Volente en verblijf nog even in kerstsferen.

Bij alle ellende die tot ons komt via de media zitten er altijd wat lichtpuntjes tussen en twee daarvan wilde ik met jullie delen.

Al eerder had ik naar de website ammanmessage.com verwezen in een vorig stukje als een interessant en hoopgevend project in de strijd tegen het radicalisme. Daarnaast heeft de website ook als doel een dialoog aan te gaan met niet-moslims en in het bijzonder christenen. Zo schreven 138 schriftgeleerden uit bijna alle stromingen die de Islam kent en afkomstig uit de gehele Islamitische wereld gezamenlijk een open brief ter gelegenheid van 3ied al-Fitr (Suikerfeest) gericht aan alle kerkleiders. Dit was voor het eerst in de geschiedenis van de Islam dat zoveel schriftgeleerden van alle belangrijke stromingen binnen de Islam zich gezamenlijk richtten tot de leiders van een andere religie met als doel de dialoog aan te gaan.

Het antwoord op deze openbrief liet niet lang op zich wachten. Een maand later schreven vier theologen verbonden aan Yale Center for Faith and Culture een antwoord terug ondertekend door meer dan driehonderd christelijke theologen en kerkleiders, waardoor dit initiatief aan moslimzijde met enthousiasme werd onthaald. Het laatste bericht in deze briefwisseling is een dankwoord en een kerst- en nieuwjaarsgroet van moslimzijde. Moge dit initiatief doorgezet worden komende jaren, een lang en effectief leven beschoren zijn en bovenal doorsijpelen naar de gewone gelovigen en niet slechts een beleefde maar vrijblijvende briefwisseling tussen hooggeleerde heren en dames blijken te zijn. Insha-Allah!

Intussen werd er in Bagdad kerst gevierd door de christenen die er nog zijn na meer dan dertien jaar embargo en vier jaar oorlog. Ruim de helft van de miljoen christenen die voor de oorlog in Irak leefden, is het oorlogsgeweld gevlucht of verjaagd door extremisten. Toch was er een sprankje hoop onder 2000 gelovigen in de Mar Eliya kerk waar kardinaal Emmanuel III Delly de mis leidde. Onder de gelovigen bevonden zich ook moslims die uit solidariteit met de christenen de mis bijwoonden. Moge dit in de toekomst doodnormaal worden zodat het geen nieuwswaarde meer heeft. Deo Volente!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van