Voorpagina Algemeen

De Wijzen van Mekka en de verovering van Europa

Vrede zij met u broeders. Wij zijn hier bijeen in deze heilige dagen van de Hadj om de eerste fase in de verovering van Europa af te sluiten. Zoals jullie allen weten, is dit onze zesde poging en Insha-allah zullen we deze keer slagen. Wij hebben geleerd van onze eerdere fiasco’s.
Zoals bij onze tweede poging toen alles goed ging, totdat die K. Hamer (vervloekt zij hij) tot in lengte der dagen daar een stokje voor stak in 114.

Ook aan onze vijfde poging in 1094 kwam een abrupt eind toen de vermaledijde Polen roet in het eten kwamen gooien. Maar dat alles is geschiedenis onze illustere voorvaderen hebben het idee van een militaire veroveringstocht definitief afgezworen toen die kleine opdonder, vervloekt zij hij tot in lengte der dagen, in 1212 de boel hier in onze contreien kwam verzieken. Was het daar maar bij gebleven. Na hem zijn ze maar blijven komen de boel hier te verzieken. Maar wij zijn bezig met een tegenoffensief. Een offensief die de strijd definitief in ons voordeel zal beslechten en de vernederingen van de afgelopen 350 jaar ongedaan zal maken.

De eenvoud en daarmee de genialiteit van het plan dat onze illustere voorvaderen toen ontwierpen om het tij te keren en ons de definitieve eindzege te bezorgen, ondanks het feit dat de krachtsverhouding militair duizendmaal in ons nadeel was en nog steeds is getuigd van zo een wijsheid dat het ons nog steeds met ontzag vervuld. Hun plan dat unaniem in 1314 werd aangenomen op de jaarlijkse Hadj vergadering hier in de catacomben onder de Ka’ba, en vastgelegd in de Protocollen van de Wijzen van Mekka, is sinds het jaar dat het Verdrag van Rome werd gesloten in werking gesteld. Sommige van jullie waaronder ik waren aanwezig bij dat historische moment toen de toenmalige voorzitter en mijn illustere voorganger besloten dat de tijd gekomen was om de zesde poging te wagen en het plan Migratie & Ooievaar in werking te stellen.

Het is nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen of het plan van onze illustere voorvaderen ons daadwerkelijk de eindzege zal geven. De cijfers die wij binnen krijgen van onze mensen in het veld zijn echter dusdanig dat wij gerust kunnen spreken van een succes in wording. Wij hebben de eerste fase van plan Migratie & Ooievaar afgesloten en we kunnen met recht zeggen: “Wij hebben volbracht wat wij hebben gezworen te doen.” De betachterkleinkinderen van onze kleinkinderen zullen insha’allah in het jaar 1634 in een Islamitisch Europa worden geboren en de definitieve eindzege meemaken. Wij en onze nazaten zullen insha’allah in 250 jaar volbrengen wat tussen 47 en 1094 met militaire macht in meer dan duizend jaar niet is gelukt.

Ons rest nu slechts het roer over te dragen aan het komende bestuur van de Wijzen van Mekka. Het is aan hen om de tweede fase in werking te stellen. Onder leiding van mij opvolger, in wie ik het volste vertrouwen heb, dat hij insha’allah deze zware maar eervolle taak samen met de nieuwe leden van de raad tot een goed eind zal brengen in het jaar 1479. Met deze laatste woorden wil ik de vergadering sluiten, laten wij ons naar boven begeven om het ochtendgebed te bidden met onze broeders en zusters de bedevaartgangers.

Is bovenstaande samenzweringstheorie nonsens? Voor ieder met gezond verstand en rudimentaire kennis van demografie wel. Voor hele volksstammen, waaronder niet de minsten – Bernard Lewis en zijn acoliet in Nederland Hans Jansen – geloven er heilig in of willen anderen doen geloven dat ze er heilig in geloven. Google eens Eurabia!

* 114 = 732
1094 = 1683
1212 = 1798
1314 = 1897
1634 = 2207
1479 = 2057

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van