Voorpagina Maatschappelijk

Feiten

Het probleem heeft zich de afgelopen weken verschoven van ‘de film’ naar de reacties daarop. Of beter gezegd de angst daarvoor. Dat wat de regering in haar panieksituatie nalaat, is exact het startpunt van FORUM (instituut voor multiculturele ontwikkeling): Voordat men in debat of in protest gaat, moet men de feitelijke informatie kennen.

Sadik Harchaoui, voorzitter van FORUM, vind ik sowieso één van de meest verstandige personen in het hele multiculti- en Islamdebat. Het is dan ook jammer dat hij niet meer media-aandacht geniet. Het laatste initiatief van zijn front is daar weer een voorbeeld van: Een feitenboek over de leefsituatie van moslims in Nederland, inclusief relevante wetgeving.

"Het voornemen van Geert Wilders om de film ‘fitna’ uit te brengen is thans in het Midden-Oosten een heftig bediscussieerd onderwerp, waarbij zeer gevarieerde posities worden betrokken. In de berichtgeving zoals wij die tot dusverre kennen, treffen we wederom weinig feiten aan. Het lijkt ons van essentieel belang dat betrokkenen, maar ook geïnteresseerden – voor wat betreft de feitelijke leefsituatie van moslims – goed geïnformeerd zijn. Om deze reden is dit factbook opgesteld."

Naast getallen en cijfertjes staan ook de relevante wetgevingen (over o.a. vrijheid van meningsuiting, godsdienst en discriminatie) duidelijk uitgelegd. Het factbook zal worden verspreid onder de media in het Midden-Oosten en andere landen waar het nodig is. Op deze manier hoopt FORUM dat de beeldvorming van Nederland en moslims in Nederland niet alleen wordt benaderd vanuit opiniepeilingen en uitlatingen in de media, maar juist op de harde feiten.

Mij lijkt het niet alleen handig voor media in het buitenland, maar ook vele binnenlandse media. Debaters en opiniemakers mogen het wel eens doornemen. Aan de andere kant is het best ironisch dat degene die alle ophef veroorzaakt, zich van ieder debat en dialoog afwendt.

Enkele wist-je-datjes uit het factbook (ook handig voor moslims):

 • Van de 16,4 miljoen inwoners van NL is 1,7 miljoen niet-westers allochtoon.
 • Verdeling niet-westerse allochtonen: 21% Turkije, 19% Marokko, 19% Suriname, 7% Antillen, 34% Overige
 • Een op de drie inwoners van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag is van niet-westerse herkomst. Onder de jongeren is dit aandeel nog hoger. In Amsterdam en Rotterdam zijn respectievelijk 55 en 54 op elke 100 jongeren van niet-westerse afkomst.
 • In Europa komt de islam na de christelijke religies op de tweede plaats.
 • Frankrijk heeft hoogste percentage moslims met ong. 8%, Nederland op tweede plaats met 5,8% (ongeveer 837.000 moslims).
 • Nederland telt ongeveer 453 moskeeën.
 • Veel Turken voelen zich vooral Turk (58%) terwijl 12% zichzelf Nederlander voelt. Marokkanen zijn meer geneigd zich gecombineerd Marokkaan/Nederlander te voelen.
 • Tweederde van de Turken gaat in de vrije tijd vooral om met leden van de eigen groep, terwijl ruim een derde in de vrije tijd nooit contacten heeft met autochtonen. Marokkanen zijn meer geneigd om om te gaan met autochtonen; circa 20% van de Marokkanen gaat in de vrije tijd meestal om met autochtonen, terwijl 30% van de Marokkanen een gemengde vrienden- en kennissenkring heeft.
 • Op dit moment is circa 8%-9% van de Tweede Kamerleden van niet-westerse afkomst.
 • Van de niet-westerse allochtonen heeft 69,7% bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 van hun stemrecht gebruik gemaakt tegen een algemene opkomst van 58,2%
 • Anno 2008 telt Nederland 40 islamitische basisscholen en 2 islamitische middelbare scholen. Het afgelopen schooljaar 2006-2007 is het aantal leerlingen voor het eerst met 5% gedaald.
 • De tweede generatie Turken (20%) en Marokkanen (26%) heeft vaak te maken met werkloosheid, maar dat geldt ook voor Surinaamse jongeren (27%) of voor jongeren van andere niet-westerse komaf (17%).  Jeugdwerkeloosheid autochtonen is 9%.
 • Antillianen en Arubanen plegen in relatieve zin de meeste delicten en dan met name drugsdelicten en vermogensdelicten met geweld. 
 • Marokkanen hebben na de Antillianen de hoogste misdaadcijfers en dan met name vermogensdelicten (met of zonder geweld), bedreigingen, vernielingen en verstoringen van de openbare orde. 
 • Surinamers en Turken zijn van de grote allochtonengroepen in Nederland het minst vaak daders van een delict. Het betreft dan met name verkeers- en wapendelicten en, bij Surinamers, drugsdelicten.
 • Ongeveer 40-50 % van de allochtone jongeren is tevreden met de Nederlandse samenleving, tegenover éénderde van de jonge autochtonen.

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van