Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Grondwet voor dummies

Ik heb het al eerder duidelijk gemaakt, maar goed… Wilt men niet de taal leren kennen… dan leert de taal de mensen maar kennen. Dat komt bij mij over als ik het beleid van minister Pechtold in de gaten hou. Deze minister heeft nu weer wat bedacht om Nederland weer eens te verhippen.

Aangezien Pechtold midden in de maatschappij wilt leven, neem ik hem een hoop moeite uit handen voor hem en maak een start aan zijn Grondwet voor dummies. De leken onder jullie die willen weten wat er nou werkelijk staat: raadpleeg dit hiero.

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

wordt…

Artikel 1
Iedereen die veel belasting betaalt/onderduikt, wordt in gelijke fitties gelijk behandeld. Dissen wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of door welke tori dan ook, is not done! aight?

Artikel 2
1.
De wet regelt wie Nederlander is.
2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

wordt… 

Artikel 2
1. De wet checkt wie tata is.
2. De wet checkt wie doet en wie niet.
3. Dissen kan alleen volgens de wet.
4. Alle sis’ en barada’s hebben het recht een ander land te boeken, behalve kapot erge fattoe’s. aight?

Gelukkig heeft Thorbecke geen internetconnectie…