Voorpagina Gastarbeiders

Het vervuilend vertoog

Abdulwahid van Bommel is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl

Laten we voor de zaak van het debat – dat nu dan schijnt te gaan komen – er vanuit gaan dat voor een groeiende groep mensen in Nederland islam en terrorisme ongeveer hetzelfde verschijnsel is. Na vier maanden propaganda is het tot ons doorgedrongen. Het is waar, want de kracht van reclame zit ‘m in de herhaling. En we kregen er ook nog plaatjes bij. Er is voor mij trouwens niet veel veranderd. Van 1956 tot 1961 zat ik op de middelbare school en de geschiedenis leraar vertelde ons dat de islam te vuur en te zwaard werd verspreid. "Wij zetten uit beleefdheid onze pet af en zij zetten voor hun God een pet op", zei hij en grinnikte. Wij grinnikten allen mee. Het was een leuk beeld. Al veertig jaar zet ik grinnikend mijn moslimpet op als ik aan een gebed deelneem.

Er moet toch iets fout zijn met de manier waarop wij ons positioneren op de islamitische staalkaart. Van de beeldvorming: alle moslims zijn één pot nat, hebben we ons niet kunnen bevrijden. We hangen voortdurend tussen twee duidingen in: Slachtoffers van het nieuwe fascisme. Doet een beetje aan de joden in de jaren dertig van de vorige eeuw in Duitsland denken. En: de moslims zijn zelf fascisten. Geen enkel moslimland heeft een democratische regering en de staten die zichzelf ‘islamitisch’ durven noemen, hebben een soort totalitair bewind.

Uit de eerste duiding komt voort dat min of meer overkoepelende organisaties bij justitie aankloppen om het beledigen van de islam en het kwetsen van moslims te verbieden. Op de tweede duiding heb ik nog vrijwel geen hout snijdend antwoord vernomen.

In mijn ogen hebben wij moslims beide duidingen aan onszelf te danken. De Koran zei het al: "Welk ongeluk je ook overkomt, het is vanwege het werk van je eigen handen." (42:30). Moslims kunnen dan ook alleen maar eigenhandig het tij keren. Als politieke of intellectuele aanval op een wereldreligie is het broddellapje van Wilders natuurlijk een gotspe, maar de achterliggende vraag en zorg: hoe verhouden moslims zich tot het gebruik van geweld, tot democratie en tot mensenrechten, dient te worden beantwoord. We horen echter bijna uitsluitend van moslimzijde de verwerping en veroordeling van kritiek en het weggooien van Wilders met het badwater. Er is na het zien van Fitna geen reden tot opluchting. Voor de moslims begint het nu pas.

Kritiek op de islam en moslims verbieden, betekent de moslims een groeiproces tot volwassen gelovigen ontzeggen. Het voorbeeld van de Koran en de Profeet is voldoende. De Koran begint met het gebod: verspreid het woord. De Profeet heeft tijdens een van de belangrijkste confrontaties met zijn tegenstanders, de woorden ‘boodschapper van God’ laten verwijderen uit het vredesverdrag van Hudaibiya. Zijn medeondertekenaars zeiden dat ze hem slechts kenden als ‘Mohammed de zoon van Abdullah’. Zijn metgezellen zagen dat als een nederlaag. De maanden en jaren daarop bleek het juist een triomf – zowel over zijn ego als over zijn tegenstanders.

Wanneer we er als moslims op aandringen films, boeken, toneelstukken, etc. te verbieden, bestrijden we de symptomen maar niet de kwaal. De denkwijze van mensen over de islam heeft te maken met ons gedrag, duidelijk maken waar we staan in het maatschappelijk en religieus spectrum en met onze bijdragen aan de samenleving. De twee op persoonlijkheid scorende politici Verdonk en Wilders maken door middel van hun partijprogramma en media optredens duidelijk waar zij voor staan. Wij zijn als moslims in Nederland geen politieke partij, en zijn er ook tot nu toe niet in geslaagd een volwassen partij op te richten, maar we zijn wel partij voor de politiek. Als we zoeken naar beledigingen van de Profeet dan hoeven we als moslims niet ver te zoeken. Veel moslims hebben met hun reacties op de Duivelsverzen van Rushdie, de Deense cartoons en nu in het buitenland met vlagverbranding vanwege Fitna, laten zien dat ze de Profeet uitstekend met onbeschaafd gedrag kunnen beledigen. We hebben als moslims een opdracht gekregen van de Koran:

"Spreken wat het beste is." (17:53).


Abdulwahid van Bommel was geestelijke verzorger voor moslims bij het Medisch Centrum Haaglanden, voorganger van het Moslim Informatiecentrum in Den Haag en directeur van de Nederlandse Moslim Omroep. Nu is hij docent geestelijke verzorging en schrijver.

Abdulwahid van Bommel was geestelijke verzorger voor moslims bij het Medisch Centrum Haaglanden, voorganger van het Moslim Informatiecentrum in Den Haag en directeur van de Nederlandse Moslim Omroep. Nu is hij docent geestelijke verzorging en schrijver.

Lees andere stukken van