Voorpagina Gastarbeiders

De jurisprudentie van de Holocaust

Mohammed Faizel Ali is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl

"Mevrouw de rechter, Satan fluistert in uw oor", galmt er in de rechtszaal als de president van het Hof mevrouw L.A.J.M. van Dijk op 9 mei 2007 wordt toegesproken door Mohammed Bouyerie, toen deze als getuige moest dienen in de Hofstadzaak. Misschien dat Bouyerie zich voor deze uitspraak liet inspireren door de rechtsfilosofische en rechtstheoretische handboeken die hij had gelezen uit het gevangenisbibliotheekje van Vught, want deze acclamatie was in de rechtsfilosofische nomenclatuur en systematiek geen bulls.., maar bull’s eye.

Het is namelijk een religieus dogma, een postmodern geloofsartikel, om te veronderstellen dat het ambigue rechtssysteem een systeem is dat genoeg handvatten aanreikt aan de rechter om duidelijke, nauwkeurige, en gedetermineerde deducties middels ex-post facto evaluaties, i.e. vonnissen en arresten de wereld in te doen katapulteren.

Au contraire mes amies, de rechter moet worden gezien als een hedendaagse sjamaan die de bezitter is van clairvoyante bevoegdheden. De belangrijkste hypothese van deze manier van denken is dat een wetsartikel een up-to-the-minute analogie is van een sjamanistische geest. De rechter-sjamaan in zijn rol als – primitieve – juridisch specialist is feitelijk dus een, adviseur-tolk van de sociale orde. De occulte en überirdische geesten van de wet fluisteren geruisloos en onzichtbaar in de gezalfde oren van de rechter-sjamaan hoe deze de wettelijke regels moet uitleggen en uitvoeren. De lelijke mysteries van schuld, criminaliteit, van het toelaatbare en ontoelaatbare worden alleen ontsloten voor de rechter-sjamaan. Gerechtelijke procedures worden ingewijde gebeurtenissen en heilige rituelen van magie: ze zijn voorstellingen en plechtigheden in de kathedraalruime rechtszalen gedurende welke de Great Spirit, Wakan Tanka, aanwezig is.

Daarom biedt de rechtbank een magisch anker, waarin de huidige democratische civiele religie stevig is geworteld en gecementeerd. Hoewel in de meeste instellingen van de civiele religie totemische autoriteit is vertegenwoordigd, is de totemische autoriteit manifest en zelfs palpabel aanwezig in de rechtbank. In de heilige wandelgangen van het gerecht, de wet zelf en de in zwarte toga’s en witte beffen gekostumeerde kerkelijke gemeenschap gevoelig voor het bovennatuurlijke, die het absolute hoederecht kreeg over de wet, zijn impliciet de eigenaardigheden van de Clan Geest aanwezig. In de democratische civiele religie is het recht daarom de grote talisman die haar venerabele fortuinen beschermt.

In het licht hiervan moet het vonnis in kort geding van 7 april 2008, van de Nederlandse Islamitische Federatie tegen Geert W. worden bezien. Het objectum litis stuurde aan op een typisch horizontale collisie van grondrechten –van sjamanistische geesten- en de rechtsvraag was dan ook wat zwaarder woog: het recht van Moslims in Nederland om niet te worden gekrenkt in hun religieuze gevoelens, of het recht van de gedaagde op vrijheid van meningsuiting.

De rechter die het vonnis wees, mr. R.J. Paris, moet wel heel erg demon-possessed zijn geweest, want leidden vroeger de verkiezingsleuzen ‘Vol = Vol’ en ‘Eigen Volk Eerst’ tot veroordelingen wegens discriminatie, nu kan gratuit een hele wereldreligie als fascistisch worden bestempeld. Want orakeliseert de rechter-sjamaan ofschoon deze bewoordingen als provocerend kunnen worden bestempeld roepen ze niet op tot haat of geweld tegen Moslims. Ook anderszins bestaan daarvoor vooralsnog onvoldoende harde aanwijzingen.

Deze rechtsverkrachting doet ons terugdenken aan het beruchte toetsingsarrest in de bezettingstijd van het hoogste Nederlandse rechtscollege dat een onderdeel vormde van een hardnekkig volgehouden rechterlijke collaboratie met de bezetter. De rechterlijke macht is met duizend vezels, aderen, bloedvaten en spieren verbonden met de samenleving en zweeft hier niet bovenuit. Rechters hebben dezelfde irrationele fobieën, angsten en antipathieën als de gemiddelde kermisklant en dit resoneert door in hun vonnissen.

Dat een rechtscollege nu, zoals het in de rechtswereld heet, om is en collaboreert met het agressieve spruitjespopulisme is geen laatste waarschuwing aan het Westen, maar een laatste waarschuwing aan de Moslims in dit land. Het werkelijke fascisme is bezig zijn jurisprudentiële spoorlijnen richting Auschwitz aan te leggen.


Mohammed Faizel Ali werkt als support lawyer in een Rotterdams advocatenbureau, spuugt fluim in het gezicht van ongecontroleerde overheidsmacht en werpt regelmatig academische molotovcocktails naar tuig in toga dat apartheid in het recht bestiert. Tevens is hij initiatiefnemer van het actiecomité AMIN –Alle Moslims in Nederland- dat namens 23 Moslim(koepel)organisaties strafrechtelijke aangiften tegen o.a. Geert W. en de PVV heeft gedaan. En ALLAH is genoeg als Helper!