Voorpagina Politiek

Allochtoonloze Dagen!

In de jaren zestig hebben overheid en werkgevers een kapitale fout gemaakt door korte termijnbelangen te laten prevaleren over de lange termijn met het gevolg dat anno 2008 tien procent van de bevolking in Nederland van niet-Europese oorsprong is. Daarna volgden er drie decennia van multicultureel dogma inclusief gedachtepolitie dat elk bezwaar tegen deze gang van zaken smoorde met een verwijzing naar het R-woord. Zij die zich desondanks niet aan het dogma hielden, werden door politiek en media als paria’s behandeld. Anno 2008 zijn de rollen omgedraaid. Wie nog het multiculturele dogma aanhangt is de weg kwijt. Zelfs de linkse kerk is opgeschoven naar rechts en zit nu op de lijn die Bolkestein begin jaren negentig verkondigde. Het rechtse volksdeel heeft Janmaat in sommige opzichten al rechts gepasseerd. Sinds 2001 zijn de dammen van het multiculturele dogma definitief doorgebroken en kan en mag Jan en alleman zijn hart luchten over het multiculturele drama dat Nederland overkomen is. Zeven jaar later is men nog steeds zijn hart aan het luchten zonder een stap verder gekomen te zijn in het oplossen van maar één echt of vermeend probleem! In plaats van problemen nuchter te bezien en concrete oplossingen te bedenken is men problemen aan het problematiseren tot ongekende proporties, alsof Nederland op het punt staat ten onder te gaan aan de “problemen” die de aanwezigheid van 1,6 miljoen allochtonen met zich meebrengen.

Waren het eerst alleen de allochtonen (lees: hun gesubsidieerde woordvoerders en autochtone medestanders) die het slachtofferschap opeisten als recht om elke verwijzing naar problemen die de komst van migranten met zich meebrachten te pareren met verwijzingen naar discriminatie en racisme. Nu vind half Nederland zich opeens het slachtoffer van de aanwezigheid van allochtonen (lees: vooral de moslims onder hen) en eist dat volksdeel op verongelijkte toon dat het nou eens moet afgelopen zijn met dat multiculti gedoe: aanpassen (lees: kopie van hen worden) of wegwezen! Iedereen, die daar een nuchter weerwoord tegenover zet wordt afgeserveerd als aanhanger van de linkse kerk en beticht van het uitverkopen van Nederlandse normen en waarden.

Dat de meerderheid (meerderheid is hier geen 50 % plus 1 % maar een absolute meerderheid) van de allochtonen geen problemen veroorzaken, maar in meerderheid met dezelfde problemen te kampen hebben waar iedere in gelijke sociale omstandigheden verkerende autochtoon mee te kampen heeft, is een gegeven waar men de afgelopen zeven jaar gemakshalve aan voorbijgegaan is. Dat allochtonen onderling alleen het feit dat zijzelf, hun ouders of grootouders uit het buitenland afkomstig zijn gemeen hebben en verder een heterogene groep vormen gaat het begripsvermogen van velen te boven die zich geroepen voelen in woord en geschrift Nederland te verdedigen tegen de allochtonen hordes.

De gedachtepolitie van weleer was een slechte zaak voor iedereen. Nu die gedachtepolitie niet meer bestaat en men kan zeggen wat men denkt, geeft dat een bevrijdend gevoel zowel voor allochtoon als autochtoon. Maar zeggen wat men denkt is dan wel bevrijdend, maar lost verder niets op als het daarbij blijft en kan zelfs een net zo groot probleem worden als de multiculturele gedachtepolitie van weleer. Zeggen wat men denkt wordt dan (is het al voor een groot deel) het nieuwe politiek correcte discour waar iedereen zich aan moet houden en wee degene die daarvan afwijkt. Diens lot is het om afgeserveerd te worden met de verwijzing naar het M woord.

Het wordt eens tijd dat allochtonen zich verenigen en zich ook in dit debat gaan mengen. Echter niet met woorden, maar met daden! Het woord overlaten aan gesubsidieerde woordvoerders en autochtone medestanders en het verder het zwijgen toedoen moet eens afgelopen zijn. Men moet laten zien dat men het zat is om als kop van jut te dienen voor andermans ongenoegen of politieke aspiraties Zeggen wat men denkt was een bevrijding, maar na zeven jaar is het verworden tot een dreinend gezeur. Problemen bespreekbaar maken, bespreken en daar oplossingen voor proberen te vinden is oké, maar geen gezeur meer over allochtoon dit, allochtoon dat! Allochtonen moeten daarom eens een daad stellen!

Een paar dagen geheel verdwijnen uit het straatbeeld en niet op werk verschijnen en zo tijdelijk een allochtoonloos Nederland creëren. Als dit een paar dagen wordt gedaan dan komt half de Randstad tot stilstand: Het Westland, Schiphol, vuilophaaldiensten, schoonmaakbedrijven, vakkenvullers, magazijnmedewerkers, caissières, vakkenvullers, krantenbezorgers etc. "Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil." Deze woorden van Albert Hahn gaan dan niet geheel op voor allochtonen, maar gedeeltelijk wel en dat zal voldoende zijn om Nederland wakker te schudden uit de lethargie van gezeur die het land in haar greep heeft gekregen de afgelopen zeven jaar.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van