Voorpagina Geschiedenis

Jezus vs. de Profeet

Om de zoveel tijd verschijnt er weer eens een criticaster van de Islam op deze website die een vergelijking maakt tussen Jezus en de Profeet. Waarbij de eerste als een soort new age hippie wordt gepresenteerd en de laatste als het vleesgeworden kwaad. Vooropgesteld dat beide heren hebben geleefd en dat hun doen en laten correct is weergeven in de Evangeliën en in de Sirah Rasul Allah ( “Biografie” van de Profeet van de hand van Ibn Ishaq) en dat beide bronnen historisch betrouwbaar zijn minus de wonderen, waartoe leidt een vergelijking dan?

Van het leven van Jezus of eigenlijk Yeshua komen we alleen over de eerste levensjaren en het de laatste jaar van zijn leven of de laatste drie jaren iets te weten. Dat laatste alleen volgens het Evangelie naar Johannus. Kortom de carrière van Jezus als verkondiger van een nieuwe religie duurt ten hoogste drie jaar en eindigt aan het kruis.

Van het leven van de Profeet komen we de eerste veertig jaar ook niet zoveel te weten al lezende in Ibn Ishaq. Echter over de laatste 23 jaar, de jaren van zijn optreden als Profeet komt er een redelijk gedetailleerd verslag naar voren dat eindigt met zijn dood als de onbetwist geestelijke en politieke leider van het Arabische schiereiland.

Laten we nu eens een paar verschillen op rij zetten:

Jezus: 33 jaar geworden waarvan 3 jaar predikend en eindigend aan het kruis.
De Profeet: 63 jaar geworden waarvan 23 jaar predikend en eindigend als overwinnaar.

Jezus: Heeft 3 jaar lang ongestoord kunnen prediken zonder vervolging of tegenwerking van de autoriteiten tot zijn arrestatie. De Profeet: Heeft 13 jaar lang in een vijandige omgeving gepredikt om het zacht uit te drukken.

Jezus: Heeft zich tijdens zijn leven nooit zorgen hoeven maken voor zijn volgelingen wegens vervolgingen.
De Profeet: Heeft zijn volgelingen vervolgd zien worden, gemarteld, ter dood veroordeeld, verbannen, uitgestoten etc.

Jezus: Verkondigde als vrijgezel en leraar van een kleine groep mensen zijn boodschap.
De Profeet: Was naast de verkondiger van een boodschap, leider van duizenden volgelingen aan het einde van zijn leven, legerleider, bestuurder, rechter, koopman, echtgenoot in het meervoud, vader etc.

Jezus: Leefde onder een bezetting.
De Profeet: Leefde als een vrije man te midden van een vrij volk.

Zo kan men nog een tijdje doorgaan met het benoemen van de verschillen tussen de beide mannen. Men kan gerust zeggen dat er bijna geen overeenkomsten zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al die verschillen ook terugkomen in de door hen verkondigde boodschap. Iemand die in een bezet land leeft en tegenover zich de machtigste oorlogsmachine in de geschiedenis heeft staan en weet dat verzet gedoemd is te mislukken, zal inderdaad geneigd zijn een pacifistische boodschap te verkondigen.

Iemand die in een maatschappij leeft waar intelligentie, moed en een goed geslepen zwaard een man koning kunnen maken zal het nooit redden met een pacifistische boodschap en daarom oorlog als een noodzakelijk kwaad beschouwen te gebruiken indien de noodzaak daar toe dwingt. De beide mannen zijn onvergelijkbaar, zijn beiden het product van hun omgeving en verkondigden hun boodschap in onvergelijkbare culturele, sociale, religieuze en politieke omstandigheden. Kortom wie hen vergelijkt doet aan appels met peren vergelijking.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van