Voorpagina Opmerkelijk

Watch out: Imams in schaapskleren!

Dat gewone moslims net mensen zijn wisten we dankzij shaykh Joris Luijendijk al. Ik durf mezelf sinds die tijd weer in de spiegel aan te kijken, zonder dat ik bang van mezelf word of dat ik mezelf ga afvragen of ik stiekem niet onderdeel van een slapende cel ben! Maar hoe zit het met de islamitische religieuze leiders? Zijn de imams niet allemaal haatzaaiers die het integratieproces ondermijnen en het radicaliseringsproces versterken? Je zou denken van wel. Door de negatieve berichtgeving over imams, is ‘radicale imam’ namelijk in een pleonasme geëvolueerd.

 

Echter, onterecht! Volgens een nieuw onderzoek blijkt de ‘radicale imam’ een grote uitzondering te zijn. Veruit de meeste Nederlandse imams blijken redelijke tweevoeters te zijn die humane deugden uitdragen. Samen met Anand Blank van de Universiteit Groningen, die op het onderzoek promoveert, analyseerde Fred Leemhuis (die eerder de Koran vertaalde) de preken van een zestal willekeurig gekozen Nederlandse imams van verschillende etnische achtergronden. Sociaal psycholoog Pieter van Oudenhoven zocht in een parallel onderzoek uit welke deugden in hoog aanzien staan bij katholieke, protestante en niet-religieuze Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt dat de opvattingen van de imams heel gematigd zijn en nauwelijks afwijken van die van andere Nederlanders. Fred Leemhuis: "Wij wilden nu wel eens weten wat Nederlandse mainstream imams werkelijk verkondigen. En vooral wat voor deugden ze bij hun gehoor aanprijzen. Het imago van Nederlandse imams is gebaseerd op de uitspraken van twee of drie radicale salafi [fundamentalistische] imams, die voortdurend in de media opduiken. Het beeld van de ophitsende salafi imam komt totaal niet overeen met de werkelijkheid, zegt Leemhuis. "Wat opvalt in de preken van de imams is dat de overgrote meerderheid een soort gematigde midden-orthodoxie vertegenwoordigt. Niet extreem naar de ene of de andere kant. Ze houden de moslims voor dat ze goede relaties moeten onderhouden met de hele buurt, juist ook met niet-gelovigen.

De imams tonen in hun preken weliswaar begrip voor de moeilijke positie van de moslims in de wereld", vertelt Leemhuis, "Maar ze spreken daarover in sussende en diplomatieke bewoordingen. Geduld en wijsheid worden aangeprezen als goede eigenschappen om daarmee om te gaan en in de verste verte geen gewelddadigheid." Leemhuis was dan ook niet verrast over de kalme reactie van Nederlandse moslims op de film van Wilders. "Die klopte helemaal met het beeld dat uit ons onderzoek naar voren kwam."

Jammer dat de media hier weinig aandacht aan besteden. Aan de andere kant ligt het ook wel in de lijn der verwachting, aangezien nieuws over de ‘bijtende moslim’ beter verkoopt dan nieuws over de ‘gebeten moslim’, zoals ik in een eerder stuk heb toegelicht. Voor de sceptische zwartkijkers en de Oost-Indisch doven onder ons, is dit onderzoek echter nietszeggend. Als het eruit ziet als een schaap, voelt als een schaap, loopt als een schaap, klinkt als een schaap, dan moet het volgens de ‘zwarte’ logica wel een wolf in schaapskleren zijn!

Doet me denken aan een wijze mop. In mijn eigen woorden: Ene Hans en Hassan wandelden in de woestijn. Plots zien ze aan de horizon een donker gestalte bewegen. "Kijk, een vogel!" roept Hassan. Hans: "Hoezo een vogel? Er is nergens water te bekennen en het vliegt niet. Dat kan dus niet, nee, … volgens mij is het een kameel!" Terwijl ze het gestalte naderen, vliegt deze weg. "Zie je wel", zegt Hassan. "Het beest heeft vleugels om mee te vliegen, dat is het bewijs dat het een vogel was!" Hans: "Welnee, dat bewijst hoogstens dat er ook ook kamelen met vleugels bestaan…"

*N.B. De inschrijving debat Prof. Tariq Ramadan – Prof. Asma Barlas is geopend: www.avicenna.nl*

Kamel Essabane is het stilste jongetje van de klas dat toch begon te praten en zijn klasgenoten soms hard aan het lachen wist te maken. Hij overwon zijn angsten en maakte van praten voor groepen zijn beroep. Doordeweeks loopt hij met de pet op van docent islamitische godsdienst rond op een hogeschool en voorziet hij tevens diverse scholen van advies als onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing. Ook vertelt hij soms filosofische verhalen aan het Fahm Instituut. Af en toe plaatst hij vanachter zijn laptop in alle stilte een ernstige tekst op het net. Misschien dat iemand het leest.

Lees andere stukken van Kamel