Voorpagina Algemeen, Politiek

Filosofisch en financieel nominalisme oorzaak crisis

“Vooralsnog staat het merendeel van de kiezers niet aan de kant van het proletariaat. We zien zelfs dat de partij van de ware moraal ridders, het CDA, op een historisch dieptepunt staat.”

Filosofisch nominalisme en financieel nominalisme vormen de oorzaak van de huidige financiële crisis. In een wereld waar waardevolle waarden en normen steeds meer vervlakken en vervagen en materialisme is gepromoveerd tot een nieuwe moreel, is het bonusgedrag aan de top niet zo verwonderlijk. Herhaalt de geschiedenis zich? zal er opnieuw een wereldrijk in verval geraken, na het verval van het Romeinse rijk, het Abbasieten rijk en het Ottomaanse rijk?

Wat houdt het nominalisme in? Nominalisme is een filosofische stroming die in de middeleeuwen is ontstaan maar welke, na de ontzuiling, in de 19e eeuw speelruimte heeft gekregen. Nominalisme verzet zich tegen algemeen geldende moreel of universele waarden en normen zoals die voortvloeien uit bijvoorbeeld het Christendom. Heel simpel gezegd, vinden nominalisten dat iedereen voor zichzelf moet kunnen bepalen wat moraal verantwoord is, zwart-wit gezien; wat goed en fout is. Friedrich Nietzsche noemde het bestaan van moraal een argument voor de onderliggende fundamentele kracht van al wat leeft; moraal wordt immers door sterkte individuen gebruikt om de zwakkere individuen te onderwerpen. Hij zag in het bestaan van een Christelijke moreel een verzet van de zwakkeren en slaven omdat zij zich verzetten tegen de oude riddermoraal; de volkse moraal kwam in opstand tegen de aristocratische moraal. Dit doet mij denken aan de recentelijke verkiezingsuitslag waarbij een partij van het volk 38 zetels behaalde en een bourgeoisie partij 41 zetels behaalde. In speaking terms; de volksmassa met een Christelijke moreel tracht de machtige ridders van de VVD en de quote 500 aan kettingen te leggen. Vooralsnog staat het merendeel van de kiezers niet aan de kant van het proletariaat. We zien zelfs dat de partij van de ware moraal ridders, het CDA, op een historisch dieptepunt staat.

Dit terwijl Nederland zich begeeft in een geweldige crisis die volgens vele analisten nog vele jaren kan duren. Wat is er aan de hand met ons? En waarom is het plotseling misgegaan? Het is veel te gemakkelijk om de crisis slechts vanuit een financieel-economisch oogpunt te analyseren om vervolgens economische oplossingen door te voeren. Vaak worden crises veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden en factoren en is het niet iets wat abrupt ontstaat.

Hedendaags heeft onze samenleving geen echte bindende factoren meer, het moraalkader bestaat uit niets anders dan een holle wetgeving die geen antwoord kan geven op de uitdagingen in de maatschappij. Dezelfde wetgeving die op zijn beurt onderhevig is aan de veranderende samenleving die zich razendsnel ontdoet van oude tradities, normen en waarden en pijlsnel onder invloed van media nieuwe adopteert. Een samenleving die ook geen sociaal bindmiddel (religie) meer heeft, leidt vaak tot egoïsme, individualisme en buitengewone mate van materialistische zucht, want medelijden zou een zwakte zijn dat door de religieuze slaafse mens gebruikt wordt tegen de ‘übermensch’, aldus Nietzsche. Men wil en eist steeds meer welvaart, desnoods door zichzelf in de financiële nesten te werken, op naar de Iphone 5, dikke lease bak, twee onder een kap en vijf keer per jaar op vakantie.

Naast de rechtspraak wordt uiteraard de zakenwereld ook beïnvloed door de opkomst van het nominalisme. Zo staan de omvallende banken nog gegrift in ons geheugen; bankiers die eindeloos veel bonussen willen opstrijken (door slechte hypotheken te slijten) om de honger naar meer materialisme te stillen. Voetballers (lees: C. Ronaldo) CEO’s en beleggers die een wedstrijdje spelen, wie het hoogste salaris en vetste bonus kan binnenslepen en of de onderneming een jaartje later failliet gaat, is niet van belang.

Een groot gedeelte van de burgers roept om meer moraal en dat hoeven niet perse Christelijke tradities te zijn; een partij de A zegt en B doet, wordt zelfs door het proletariaat bestraft. De PVDA is daarom gepromoveerd tot Nederlands verdediger van de moraal.