Voorpagina Ingezonden

Soumaya & Sami

Dit stuk is ingezonden door Ali Mekkaoui

Verbijsterd en vol ongeloof las ik het ‘nieuws’ in de Volkskrant van donderdag 5 juni 2008. Al tien maanden zit Soumaya S. in de isoleercel op een speciale terroristenafdeling, 23 uur per dag. De schrijnende situatie omschrijven de deskundigen in de Volkskrant als uitzonderlijk. In ons land mag een gedetineerde maximaal twee weken in de isoleer zitten. Soumaya is tien kilo afgevallen en wordt psychisch onder zware druk gezet. Zij heeft recht op één bezoekuur per week, en haar familie wordt geïntimideerd met het verbreken van het contact, opdat zij geen ruchtbaarheid geven aan haar zaak.

Ik wist niet dat wij ook van die Gauntanamo Bay toestanden hadden hier in Nederland. Het land waar het internationale gerechtshof haar zetel houdt. Wat zal de minister met de missie ‘nadruk op mensenrechten in de wereld’ hier van vinden? Wat rechtvaardigt zo’n inhumane en vernederende behandeling van een Nederlandse individu door de staat meneer Hirsch Ballin? Zult u weer met uw mond vol tanden zitten, meneer Verhagen, als u een ambassadeur van een dictatoriaal regime aanspreekt op de misdaden in zijn land?

De plaatsvervangende schaamte die ik voor het politieke discours in ons land voelde, maakt plaats voor boosheid. De vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van onze burgers is heilig. Zo ook de rechten van de mens. Het lijkt wel alsof we met krasse schreden achteruit hollen op de ladder van de beschaving. Dat de Nederlandse politici al ziende blind en al horende doof waren voor de mensenrechten schendingen in Irak (Abu Graib), Afghanistan en Gauntanamo Bay, was tot daar aan toe. Om ons land toe te voegen aan de lijst van de landen die, in naam van de War on Terror, de mensenrechten vertrappen is een stap te ver.

Het Europees Comité ter Preventie van Foltering (CPT) heeft in haar rapport, ons land twee maal op de vingers getikt wegens de detentieomstandigheden van Soumaya. Het CPT vraagt aan de regering welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat Soumaya geïsoleerd blijft. De regering heeft hierop nog niet geantwoord. De advocaat van Soumaya, de heer Nooitgedagt, heeft de minister van Justitie in een brief gevraagd haar isolement zo snel mogelijk te beëindigen. De raadsman omschrijft de behandeling van zijn cliënte als ‘Nederland onwaardig’. Het zou toch te gek zijn als we straks buitenlandse druk nodig hebben, om onze regering te bewegen de mensenrechten te respecteren.

Misschien is dat wel de optie waar onze regering voor zal terugdeinzen. De zus van Soumaya durfde niet in te gaan op het interviewverzoek van Al Jazeera, omdat het Openbaar Ministerie (OM) het interview dreigde aan te merken als een actie tegen de staatsveiligheid. Al Jazeera heeft cameraman Sami, die jarenlang zonder proces in Gauntanamo zat, wel vrij gekregen. En misschien lukt het hun om de detentieomstandigheden van Soumaya te verzachten. Maar daarvoor hopen we natuurlijk dat onze minister van Justitie ingrijpt.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!