Voorpagina Fatwa

Fatwa: Hup Nederlandsch leren!

De Nederlandse taal moet geleerd worden. Na straatcoaches is het nu tijd voor taalcoaches. Daarom willen gemeenten de komende drie jaar 10.000 mensen werven om migranten, die slecht Nederlands spreken, de taal bij te spijkeren. Minister Ella Vogelaar voor Intergratie stelt 11 miljoen euro beschikbaar om ‘taalkoppels’ te vormen.

De groep die nog onvoldoende Nederlands spreekt, betreft ongeveer een half miljoen mensen. Samen met premier Jan Peter Balkenende heeft Vogelaar de Postbus 51-campangne ‘De Nederlandse taal verbindt ons allemaal’ gestart. Dit moet mensen aanzetten om de taal te leren. Om coaches te werven, werkt de overheid samen met scholen, vakbonden en maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, Gilde Nederland en Humanitas.

Vogelaar denkt dat de helft van de bevolking er wel wat voor voelt om taalcoach te worden. Wat denk jij?

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!