Voorpagina Fatwa

Fatwa: Scheiding moskee en staat?

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft bekend gemaakt dat het steun biedt aan religieuze instellingen als daar reden toe is. Zelfs als het om een orthodoxe moskee gaat. Eerdere pogingen waarmee bemoeienis gepaard ging, zoals de eis bij de Westermoskee om een liberale islam te verkondigen voor financiering, is achteraf gezien wel degelijk het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat uit het oog verloren.

Het project is gestrand en Job Cohen heeft daar zijn les uit getrokken. In de notitie ’Scheiding Kerk en Staat’ die Cohen vandaag uitbrengt staat: de stad blijft religieuze instellingen steunen als het bestuur dat nodig vindt, maar bepaalt niet wat ze in een moskee moeten zeggen.

Job Cohen: “Nederland was altijd al een land van minderheden wiens rechten bescherming behoeven. Wij bemoeien ons niet met de inhoud van religies en zij niet met ons bestuur. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen religieuze instellingen mogen steunen, dat wij geen imam mogen inzetten om radicaliserende jongeren aan te spreken, of soms zelfs wat extra steun bieden om een moskee, synagoge of ’zwarte’ kerk te bouwen, omdat de groepen die daar gebruik van maken in een achterstandpositie zitten.”

Geweldig dat de gemeente zich zo afzijdig houdt of toch maar ingrijpen?

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!