Voorpagina Algemeen

Saudische barbaren: Slopers van de Islam

“De Sauds zijn de bewakers van de twee meest heilige plaatsen voor de moslims: Mekka en Madinah. Slechter had de wereldwijde moslimgemeenschap het niet kunnen treffen.”

De ‘skyline’ a la Manhattan van Mekka

Heeft de Islam nog wel vijanden nodig, als deze bewakers hard op weg zijn om de Islam zelf te vernietigen? Nee, met zulke moslims als de Sauds en een ideologie als het wahabisme heb je geen vijanden of satans (grote dan wel kleine) van buitenaf nodig om de Islam te slopen. Met hun quasi-zionistische gedrag zijn ze daar zelf veel effectiever in.

De gigantische toren (inclusief een Big-Ben-kopie-klok ) die naast de Ka’bah is gebouwd, is uiteraard ook een toonbeeld van een treurig gebrek aan creativeit, maar het symboliseert vooral de houding van de Sauds. “Ok, we hebben dan misschien wel de Ka’bah hier, maar toch heb ik het gevoel dat we nog wat missen?“  Hmm… Een wolkenkrabber misschien? En dus kunnen ze nu van ruim 600 meter hoogte vanuit hun gouden kamers letterlijk neerkijken op de Ka’bah.

En als de moslims van heinde en verre de rondes om de ka’bah maken en hun handen richting de hemel heffen voor een smeekbede, zullen ze gewild of ongewild herrinnerd worden aan de almacht van de Sauds. En voor de pelgrims die niks meer te doen hebben, is er ook nog eens een 20 verdiepingen tellend winkelcentrum. Dat is nog eens attent van hen!

“Vercommercialisering is één ding, maar bewust historische elementen, documenten en gebouwen vernietigen, verraadt iets veel ernstigers.”

Op zich zou dit al voldoende reden zijn om als ‘Ummah’ (moslimgemeenschap) zo snel mogelijk af te komen van dit soort lui, maar het is nog veel erger. Want vercommercialisering is één ding, maar bewust historische elementen, documenten en gebouwen vernietigen, verraadt iets veel ernstigers. Want waarom zou je in hemelsnaam het huis waar de Profeet, vrede zij met hem, is geboren, moeten venielen? Of de eerste school in Islam waar de Profeet les gaf (Dar al Arqam)? En waarom zou je het huis van zijn eerste vrouw Khadijah moeten vervangen door een toilet-gelegenheid?

Er kan een lange lijst van Saudisch sloopwerk van historische plekken worden opgesteld; 95% van de 1000-jaar oude gebouwen in Mekka en Madinah zijn alleen al in de afgelopen 20 jaar vernietigd! En ze zijn nog lang niet klaar. Want op de agenda staan ook nog de Jabal an Nur (de berg waar de Profeet zijn eerste openbaring kreeg), enkele van de eerste moskeeën in Madinah en last but not least de graftombe van de Profeet vrede zij met hem.

Dit bewust vernietigen van historische kenmerken is één van de belangrijkste uitingen van het barbaarse karakter van de wahabitische ideologie van de Sauds. Want al deze historische elementen hebben volgens het wahabisme geen enkele waarde in de Islam, sterker nog het leidt tot afgoderij! En dus is het een vrijbrief voor extremisten om graven en moskeeën te vernielen in plaatsen als Timboektoe en Tripoli. De overgrote meerderheid van de moslims die het wahabisme niet volgen, wordt al jaren doodgegooid met de mantra “Bid’a! Shirk! Kufr!” (innovaties in het geloof, afgoderij, ongeloof) .

Om de wahabitische ideologie in stand te houden, moet alles wat niet in hun straatje past kapot! Zelfs The Independent besteedt hier zo nu en dan weer aandacht aan. Het blijft daarbij niet alleen tot gebouwen, graven en archeologische structuren, maar zelfs belangrijke boeken van grote Islamitische geleerden zijn niet meer veilig. Bekende geleerden als Imam Nawawi en Imam Bukhari zijn zelfs slachtoffer geworden van manipulatie van hun werken, waarbij passages en soms zelfs hele hoofdstukken worden verwijderd of aangepast. Op grote schaal worden olie-dollars besteed om de wahabitische propaganda te verspreiden en hun sloopwerk te rechtvaardigen.

Het gevaar voor deze tweede heilige plekken, Mekka en Madinah, en daarmee ook voor de Islam, komt dan ook niet van buitenaf, maar komt van degenen die er nu over heersen. De dag dat de laatste oliedruppel uit het land wordt gehaald (en daarmee de bescherming van de Sauds door Amerika) kan voor de moslimgemeenschap niet snel genoeg komen! De Arabische lente wordt pas een zomer als de Sauds van het toneel zijn verdwenen.

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van