Voorpagina Ervaringen

Eerste hulp bij opvoeden

Schreeuwende kinderen, gefrustreerde ouders, scheldende kinderen, ouders die de tv aan zetten in de hoop dat het kind stil blijft, kinderen die weigeren te eten, ouders die te druk bezig zijn met werken, kinderen die uit protest op de grond gaan stampen. Kortom onhandelbare kinderen, met ouders die geen flauw idee hebben hoe ze het moeten aanpakken.

De beschrijving hierboven is met de jaren mee steeds heviger geworden. Ik hoor het steeds vaker en zie het zelf om me heen gebeuren. Laten we mijn ideeën en adviezen die een invloed kunnen hebben op het gedrag van beide partijen onder de loep nemen.

Ten eerste is het belangrijk bij het krijgen van kinderen dat zowel man als vrouw op hetzelfde niveau zitten. Dat wat mama zegt zal papa vast en zeker ook wel vinden. Op deze manier is het voor de kinderen duidelijk waar de grens ligt en is er geen tot weinig kans dat er bij de kinderen warrigheid bestaat op het gebied van regels en grenzen. Gelukkig zijn met elkaar en elkaar ondersteunen indien nodig door middel van de  wederzijdse liefde en respect die je hebt voor elkaar, is de basis voor een goed huwelijk. Een goed huwelijk is een reflectie van wat twee mensen voor elkaar voelen. Een kind is een reflectie van datgene wat de ouders uitstralen. Ruzie krijgen en het af en toe niet met elkaar eens zijn is uiteindelijk een manier om dichter bij elkaar te komen om meer begrip voor elkaar op te brengen.

Het treurige hieraan is dat kinderen dat anders zien. Kinderen zien hun ouders schreeuwen en verwijten dat geschreeuw uiteindelijk aan zichzelf. Het kind hoort niet de gelegenheid te krijgen om zichzelf de schuld te geven van datgene wat gaande is. Het is hierbij dus belangrijk dat kinderen enkel datgene zien en horen wat voor hun bestemd is. En vaak wordt er gedacht dat als er eenmaal kinderen zijn, al het aandacht op hun gefocust moet worden. Urenlang, dagenlang zijn ouders intensief bezig met de kinderen zonder aan zichzelf te denken. Dit worden ze uiteindelijk zat, omdat het zoveel energie en moeite vergt zonder dat ze ook maar tijd voor zichzelf nemen.

Dat is naar mijn mening fout, omdat ook naast het hebben van kinderen je een eigen leven moet leiden. Een uurtje sporten per dag, een boek kunnen lezen, een hobby uit kunnen oefenen zijn enkele voorbeelden van wat ik zie als nuttige tijdsbesteding. We zijn nou eenmaal mensen en het is gezond en zelfs beter om jezelf niet te verwaarlozen. Een rustmoment voor jezelf en je goed voelen is tegelijkertijd ook een rustmoment voor de kinderen en een stimulatie om zich ook goed te voelen.

Zou de supernanny van TV echt nodig zijn tegenwoordig of denk ik te makkelijk?