Voorpagina Algemeen, Media, Politiek

Moslims gepreoccupeerd met Palestina?

Je hoort het steeds vaker. Dat de Palestijnen maar beter kunnen opgeven omdat ze de onderliggende partij zijn. Dat Israëliërs het recht op zelfverdediging hebben. Dat Hamas begon én moslims gepreoccupeerd zijn met Palestina. Hoe zit dat nou eigenlijk?

Wie is werkelijk gepreoccupeerd?

Als wij eens zouden gaan tellen in vergelijking met andere conflicten hoeveel in de regel pro-zionistische (nog zwak uitgedrukt) Westerse politici energie en tijd steken in pro-zionistische regeringsverklaringen en verdere steunbetuigingen in woord, geld, handelsvoordelen, veto’s in de veiligheidsraad en wapens – om maar te zwijgen over de totstandkoming van de Vestigingskolonie – dan kunnen we alleen concluderen dat Westerse politici gepreoccupeerd zijn met dit conflict.

Als wij zouden gaan tellen hoeveel tijd in beeld, geluid en geschreven woorden er werd/wordt besteed in de regel door pro-zionistische Westerse media aan dit conflict, sinds jaar en dag, in vergelijking met andere conflicten in de wereld dan kunnen we niet anders concluderen dat de Westerse media gepreoccupeerd zijn met dit conflict.

Als wij zouden gaan tellen hoeveel professionele en amateur pro-zionistische lobby clubs er zijn in het Westen in vergelijking met andere lobbyclubs die om aandacht vragen voor conflicten in de wereld, en als wij daarbij nog rekening houden met de daadwerkelijke politieke invloed van die pro-zionistische lobby clubs, dan kunnen we alleen concluderen dat pro-zionistische lobby clubs qua politieke invloed tot aan de machtigste man op aarde de rest heel ver achter zich laten. Zo ver dat er eigenlijk geen vergelijking mogelijk is.

Als wij zouden gaan tellen hoeveel mensen zich in het Westen op fora en in discussies een pro-zionistische geluid uitdragen, en dat zouden vergelijken met het aantal mensen dat opkomt voor de Palestijnen, dan kunnen we alleen concluderen dat pro-zionistische lui veruit in de meerderheid zijn in het Westen en de pro-Palestijnen een marginale minderheid.

Maar de pro-zionist doet alsof het bovenstaande andersom is en komt hier moslims verwijten dat ze gepreoccupeerd zijn met de Palestijnen.

Maar zich voordoen als slachtoffer is een tactiek die zionisten met verve gebruiken om hun daderschap te verhullen en het slachtoffer tot dader te transformeren. Zo ook het herhalen van verzonnen mythen om hun landroof en etnische zuivering van de inheemse bevolking te rechtvaardigen. Iets dat pro-zionisten in het Westen gretig nakakelen.

Nog meer mythes gefileerd

Palestijnen worden elders in de Arabische landen onderdrukt:
Wat Palestijnen in de Arabische wereld aan wandaden is aangedaan, is door toedoen van dictators en niet door gekozen democratische regeringen die de wil van de bevolkingen vertegenwoordigen! Dictators, waarvan de meeste Westerse bondgenoten zijn, en door dik en dun door het Westen gesteund werden/worden. Maar de vraag die hier gesteld moet worden en door zionisten gemeden wordt is: door wiens toedoen komen die Palestijnen in de eerste plaats terecht in die Arabische landen ver van hun eigen vaderland?

Het is een religieus conflict:
De zionisten van het eerste uur waren in meerderheid allesbehalve religieus. Sterker nog, de meesten waren ronduit anti-religie en atheïst! De Palestijnen waren en zijn de inheemse bevolking van Palestina sinds de prehistorie dus niemand kan aanspraak maken op dat gebied noch op religieuze gronden noch op historische gronden.

De zionisten hebben het recht om er te wonen:
De zionisten kwamen niet als migranten naar Palestina maar als kolonisten met voorbedachte raden om andermans land te roven en te koloniseren. Ze konden dat doen en deden dat ook met de expliciete en impliciete steun van een imperium dat destijds Palestina bezet hield. En dan bedoel ik niet het Ottomaanse rijk maar het Britse.

Palestijnen hebben hun grond vrijwillig verkocht:
Decennia lang aan landaankopen resulteerde voor de roof van een grootdeel van Palestina in 1948 in slechts 6 % van Palestina, de overige 94 % was in handen van de Palestijnen. Sinds wanneer geeft 6 % bezit recht op een claim op de rest?

Het land is rechtvaardig verdeeld:
Niemand heeft het recht om een land van een inheems volk op te delen en al helemaal niet zonder de instemming van dat volk! Men kan alleen iets rechtvaardig verdelen als de aanspraken op iets van beide partijen gelijkwaardig zijn en beide partijen instemmen met een verdeling! Dit was geenszins het geval in 1947. De zionisten als kolonisten hadden en hebben geen enkele politieke, juridische, historische of religieuze aanspraak op Palestina! Dus hebben zij geen enkel recht op ook maar een millimeter van Palestina.

De joden hadden na de holocaust recht op een veilige haven:
De holocaust is een achteraf argument ter rechtvaardiging van het bestaansrecht van de kolonie. De Palestijnen hebben part nog deel gehad in de holocaust. Als de slachtoffers of de nazaten van de slachtoffers van de holocaust het leed dat hen aangedaan is wilden/willen omgezet zien in een eigen staat, dan hadden ze een deel van Duitsland moeten opeisen en niet het land van mensen die niets van doen hadden met de holocaust.

Israel heeft het recht zich te verdedigen:
Het feit dat rovers hun gestolen goed verdedigen en daar in slagen is nog geen rechtvaardiging voor de diefstal.

Israel heeft anno 2012 een onvermijdelijk bestaansrecht:
De Vestigingskolonie heeft geen enkele morele bestaansrecht behalve die van het recht van de sterkste, voor zolang dat duurt dan.

Het geweld werkt averechts voor de Palestijnen:
Indien landen door conflicten zijn ontstaan dan kunnen ze ook door conflicten verdwijnen. Met andere woorden: je ondergraaft met het geweld zelf de legitimiteit en het bestaansrecht van de Vestigingskolonie.

De zionisten zijn financieel gezien superieur:
De zionisten leven op geleend tijd. Zolang ze een redelijk welvarend leventje kunnen leiden zonder al te veel gevaar zal de meerderheid er blijven. Echter zodra het tij keert in politiek, economisch en militair opzicht zal de meerderheid als ratten het zinkende schip verlaten met achterlating van wellicht een harde kern, die Massada-achtig strijdend ten onder zal willen gaan. Maar uiteindelijk zal het resultaat het einde van de Vestigingskolonie zijn.

Het is een onmogelijk conflict:
Er is maar één oplossing: een vrij en democratisch Palestina!

Ontmanteling van Israel zal leiden tot een bloedbad:
Het apartheidsregime in Zuid-Afrika is ontmanteld zonder dat het geleid heeft tot de vernietiging van de Zuid-Afrikaanse blanken! Als er iemand geobsedeerd is door vernietiging, dan zijn dat de zionisten. De Palestijnen zijn niet de zwakkere maar de sterkere. Ze hebben geen vliegtuigen, tanks, schepen, kernwapens, noch de steun van een supermacht. Maar ze blijven door strijden en zullen nooit en te nimmer opgeven. Zolang er Palestijnen zijn, zullen de zionisten nooit en te nimmer rustig van hun gestolen goed kunnen leven, maar altijd in angst moeten leven dat de rechtmatige eigenaars hun eigendom terug komen halen.

photo credit: antitezo via photopin cc
photo credit: Libertinus via photopin cc

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van