Voorpagina Algemeen, Maatschappelijk, Media

Ephimenco, de huis-islamofoob van Trouw

De huisarabofoob & islamofoob van Trouw – de pied-noir Ephimenco – doet ook zijn zegje over de slachting en destructie die de afgelopen week plaatsvond in Gaza. Het is niet die slachting en destructie die volgens Ephimenco barbaars zijn, maar het lot dat een collaborateur onderging. Dat is wat hem is bijgebleven. Daarmee is het voor hem evident dat men de Palestijnen – onder de noemer Hamas – kan karakteriseren als zijnde achterlijk en barbaars, waarmee hij impliciet hun zionistische tegenstanders onder de vooruitstrevenden en beschaafden schaart.

photo credit: Fabio Bruna via photopin cc

Dat diezelfde zionisten sinds jaar en dag mensen dwingen te collaboreren (vaak door middel van chantage) en hen daarmee onverbiddelijk blootstellen aan de wraak van hun eigen volksgenoten, dat laat hij maar gemakshalve buiten beschouwing. Dat de mensen die collaboreren medeschuldig zijn aan de dood van hun volksgenoten is iets dat hij ook maar gemakshalve buiten beschouwing laat. Dat het van alle tijden is dat in oorlogstijden mensen die collaboreren vaak niet op clementie hoeven te rekenen, en vaak ook op verschrikkelijke wijze aan hun einde komen, dat laat hij ook maar gemakshalve buiten beschouwing. Dat mensen in oorlogssituaties zich vaak te buiten gaan aan hun wraakgevoelens is iets dat hij ook maar gemakshalve buitenschouwing laat.

Dit alles doet er voor Ephimenco niet toe. Veilig achter de duinen & dijken, ver van elke oorlogssituatie en verschrikking, typt hij op zijn laptop hoe weerzinwekkend en barbaars de daden van die Hamas lui (lees: Arabieren en moslims) toch zijn. Maar het is niet alleen een weerzinwekkende en barbaarse daad, maar ook nog eens overduidelijk een deel van hun identiteit. Barbarisme is een onlosmakelijk onderdeel van de identiteit van Arabieren en moslims. Daarmee is volgens Ephimenco alles mee gezegd over de slachting en destructie die de mensen vorige week in Gaza over zich heen hebben gekregen.

Wanneer iemand een stukje in een Nederlandse krant had geschreven over de slachting en destructie die de mensen in Gaza is overkomen en dat een weerzinwekkende en barbaarse daad van joden had genoemd en had vermeld dat het nu eenmaal een deel van hun identiteit is: dan zouden beschuldigingen van antisemitisme niet van de lucht zijn. En terecht. Maar sinds jaar en dag consequent vergelijkbare opmerkingen over Arabieren en moslims maken is iets dat blijkbaar niet alleen kan en mag, maar gebeurt in een landelijke krant als De Trouw.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van