Voorpagina Ervaringen, Islam, Maatschappelijk

Baardweigeraars

Een vriend van mij solliciteerde een week geleden voor de functie ‘beslis- en hoormedewerker’ bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Uiteindelijk wordt hij geweigerd voor deze baan, omdat hij een ‘islamitische’ baard heeft.

De vacature

Een hoormedewerker neemt een eerste gesprek en nader gehoor af met de asielzoeker. In het eerste gesprek worden alleen identiteit, nationaliteit en reisroute vastgesteld. In het nader gehoor wordt dieper ingegaan op de aanvraag. Juist deze functie is volgens de IND niet uit te voeren door mensen met een religieus uiterlijk- kenmerk. Beslismedewerker stelt een voornemen op naar aanleiding van het eerste gesprek en nader gehoor. In deze functie is er geen contact met de asielzoeker. Alleen beslismedewerker worden is voor de IND geen optie. Dit heeft te maken met werkdruk. Zij willen graag dat medewerkers afwisselen. De vacature betrof slechts de groep asielzoekers uit Somalië en Irak.

De sollicitant
Een vrolijke jongen van 26 jaar, opleiding sociaal juridische dienstverlening (HBO) voltooid. Momenteel werkzaam bij één van de grootste accountancy kantoren van Nederland, waar men zeer tevreden is met hem en hem liever niet kwijt is. Hij wil echter liever iets voor de maatschappij betekenen dan zich voor de commercie inzetten en zocht daarom toch een baan bij de overheid. Verder is het een sociale jongen, prettig in de omgang én inderdaad in het bezit van een prachtige (en verzorgde) baard.

Het gesprek
De eerste 12 minuten van het gesprek verliepen erg goed; achtergronden, kwaliteiten en ambities werden doorgenomen. Er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn, totdat het gesprek ineens belandde op het punt van de baard. De plaatsvervangende unitmanager gaf aan een gevoelige kwestie te willen bespreken. Voor de betreffende functies mogen namelijk in principe geen religieuze kenmerken zichtbaar zijn bij medewerkers. Hij vroeg of hij de baard uit religieuze overwegingen droeg, waarop de vriend aangaf dat hij inderdaad de baard liet staan vanwege islamitische richtlijnen. Hij zou het zeer betreurenswaardig vinden dat als hij verder wel aan alle eisen voldoet, alsnog zou worden afgewezen alleen omdat hij een baard liet staan.

Hierop gaf de unitmanager aan dat hij inderdaad word afgewezen op grond van zijn baard, een religieus kenmerk. Het uiten van een religieus kenmerk, in dit geval een baard, zou voor sommige asielzoekers onaangename associaties kunnen opleveren m.b.t vervelende ervaringen in het land van herkomst. De asielzoeker zou zich zo niet op zijn/haar gemak voelen bij hem, met als gevolg dat men voorzichtig is met wat men aan hem zou vertellen. Hierop volgde een discussie over in hoeverre een religieuze uiting daadwerkelijk een belemmering zou zijn in het optimaal uitvoeren van de functies.

Het vervolg
De vriend heeft van het bovenstaande een melding gemaakt bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), die het vervolgens ook hebben aangenomen en er een zaak van zullen maken. Een mooie verzorgde baard wordt door zoveel mensen gedragen, moslim of niet. Zouden ze ook een niet-gelovige met een baard weigeren voor deze baan? Of zou onze Sinterklaas voor een nieuwe baan (als zijn feest zou worden afgeschaft) ook niet door deze sollicitatie komen met zijn baard? Daarnaast vraag ik me af of ze bij de IND ook geen mensen met een korte neus aannemen bij de behandeling van asielaanvragen van Tutsi’s (lange neus) uit Rwanda, vanwege onaangename associaties met de Hutu’s (korte neus). Of neemt men geen blanke westerlingen aan bij asielaanvragen van Afghanen, vanwege onaangename associaties met de invasie van de Amerikanen. Foget abou’it! Somaliërs en Irakezen (grotendeels zelf moslim) weten heel goed hoe ze een baard moeten interpreteren. Ik denk dat zij minder spastisch en angstig zullen zijn voor zoiets als een baard dan een overdrijvende IND.

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van