Voorpagina Algemeen, Maatschappelijk, Media

De geestelijke boerka van Trouw journalisten

Hoe algemene wetenswaardigheden over de Shia als opvulling van een non-stukje in dagblad Trouw dienen, dat nog eens ludiek is opgesmukt met een aansprekend Nederlands spreekwoord als kop.

Trouw berichtte in het artikel ‘Sektarische vuile was hang nu buiten’ het volgende:

“Lange tijd leek het Midden-Oosten op een vrouw in boerka. Wat er werkelijk gebeurde, bleef veelal onzichtbaar. Dictators hielden met persbreidel en moorddadige onderdrukking de vuile was binnen. YouTube, Facebook en zelfs mobiele telefoons waren science fiction, zodat de tirannen hun gang konden gaan, zonder vrees op heterdaad betrapt te zullen worden.

Buitenlandse waarnemers droegen hun steentje bij aan de vertekening door vooral te letten op het conflict tussen Israël en zijn Arabische buren. Wat in die context onbelangrijk leek, bleef onderbelicht, zoals de tegenstelling tussen de sjiitische en de soennitische islam. Ook dictators praatten daar weinig over, maar namen wel hun maatregelen. Saddam Hoessein bijvoorbeeld liet jaarlijks vele tienduizenden sjiieten ophangen.”

Saddam hing tienduizenden sjiieten op tijdens zijn bewind? Nu is bekend dat Saddam direct en indirect vele honderdduizenden doden en andere misdaden en wandaden op zijn geweten heeft, maar bij mijn weten heeft hij nooit jaarlijks tienduizenden sjiieten opgehangen en al helemaal niet omdat ze slechts shia waren. De Iraakse shia vochten overigens zonder probleem mee in de oorlog tegen Iran. Kennelijk ging hun Arabische identiteit voor hun verbondenheid met de shia in Iran.

photo credit: freestylee via photopin cc

De sektarische strijd die nu lijkt te zijn uitgebroken is doelbewust aangewakkerd door met name de al-Sauds (met de zegen van de VS en de rest van het Westen) en dateert al vanaf de Iraanse revolutie. Na de bezetting van Irak door de VS, heeft die latente sektarische strijd een metamorfose ondergaan tot een actieve vorm. Waarbij de al-Sauds als voornaamste financiers en propagandisten actief het voortouw hebben genomen.

Dit alles heeft niet zozeer te doen met een daadwerkelijke algemeen voorkomende sektarische haat tussen de shia en de soennieten maar met een doelbewuste campagne om haat te zaaien tussen beide om politieke redenen.

Het over en weer aanslagen plegen op elkaars moskeeën is in Pakistan ook een fenomeen dat pas dateert van na de Iraanse revolutie en voor een groot deel op het conto van de perfide invloed van de al-Sauds geschreven kan worden. Wier buitenlandse politiek voornamelijk bestaat uit het zaaien van sektarische haat onder moslims. De reden daarvoor is evident, voor de al-Sauds is diversiteit een gruwel waarvan zij niets moeten hebben en elke echte of vermeende Iraanse invloed zien zij als een aantasting van hun positie in de regio en in de islamitische wereld als geheel.

In Syrië vloeit er geen soennitisch bloed. In Syrië vloeit er bloed van burgers: moslims, christenen en ongelovigen. Van soennieten, shia en alevieten. Van Arabieren, Koerden, Armenen en anderen. Dat allemaal door toedoen van het regime, de opstandelingen en niet te vergeten: de al-Sauds en het Westen.

Iedereen met enige rudimentaire kennis van het Midden-Oosten is bekend met bovenstaande. Kennelijk ontbreekt zelfs die basiskennis bij Trouw-journalisten want die lopen al sinds jaar en dag in een zelf opgelegde geestelijke boerka wat het Midden-Oosten betreft.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van