Voorpagina Spiritualiteit

De Ziel & de Hodja

Op zoek naar zekere kennis ging de Franse filosoof René Descartes (1596-1650) over tot een voor zijn tijd radicaal middel: methodologische twijfel. Zijn filosofie zou tot een breekpunt in de westerse filosofie leiden. Het doel van zijn gedachte-experiment was een fundament voor zekere kennis vinden waarop alle overige kennis gefundeerd kon worden. Descartes begon zijn experiment met het twijfelen aan alles wat betwijfeld kon worden. In dit experiment kwam hij tot de conclusie dat al onze voorstellingen, zowel onze zintuiglijke waarnemingen als onze gedachten betwijfelbaar zijn.

Zintuiglijk waarnemingen en onze redeneringen zijn onbetrouwbaar omdat (1) ze ons kunnen bedriegen (bijv. gezichtsbedrog, denkfouten), (2) we geen onderscheid kunnen maken tussen een droomwereld (matrix) en werkelijkheid en (3) een demon ons zou kunnen misleiden (misschien zijn we een brein in een vat dat misleid wordt?).

In zijn gedachte-experiment twijfelde hij aan de wereld, aan zijn lichaam en aan logische en wiskundige waarheden. Hij kwam echter tot de conclusie dat er één zelfevidente waarheid is waar men niet aan kan twijfelen. Men kan niet twijfelen dat er iets is dat twijfelt! In het Latijn: Cogito ergo sum. ‘Ik denk, dus ik besta’. Hiermee toonde hij ook aan dat het bestaan van de ziel een zelfevidente aanname is. Immers, wie is degene die ontkent een ziel te zijn? 

Is de methodologische twijfel een origineel idee van Descartes? Als we onze eurocentrische geschiedenisboeken moeten geloven wel. De waarheid is dat Al-Ghazali Descartes 500 jaar vóór was en wellicht heeft Descartes het experiment van hem gekopieerd. Of misschien heeft hij het idee van de komische Hodja Nasreddine afgekeken?

Hieronder volgt een anekdote van de Turkse komische en legendarische Hodja Nasredine (ook wel bekend als mullah Nasreddine). Het verhaal klopt in de details denk ik niet met het origineel, maar dat kan ook niet anders. Het is namelijk aan mij overgeleverd in het engels (door de controversiele indiase goeroe Osho) door middel van kabel TV en heeft zich vervolgens in mijn geheugen gemengd met mijn fantasie. Maar wat maakt het ook uit? Is de essentie van het verhaal niet het belangrijkste?

Enfin, het verhaal gaat als volgt.

Hodja Nasreddin zat weer eens flink op te scheppen over hoe goed hij voor andere mensen was. Dit deed hij in het plaatselijke café in het bijzijn van zijn vrienden. Zijn vrienden hadden genoeg van de mooie praatjes en daagden de Hodja een keer uit. "Allemaal leuk een aardig die verhalen, maar je hebt ons nog NOOIT uitgenodigd voor een etentje bij jou. Niet één keer!" Hodja Nasreddin voelt zich in zijn eer aangetast. Hij bedenkt dat de beste verdediging de aanval is. Hodja Nasreddin: "Hoe durven jullie? Weet je wat? Ik zal meteen laten zien hoe gastvrij ik ben, ik nodig jullie allen direct uit. Nu bij mij thuis voor een etentje. Ja, nu meteen, ik meen het!"

Nasreddine dacht weg te kunnen komen met een staaltje blufpoker. Hij verwachtte dat zijn vrienden zouden terugschrikken en het aanbod af zouden slaan. Maar helaas… ze gaan op het aanbod in! Er staan plotseling 20 mensen in het café op om op de uitnodiging in te gaan. Nasreddine schrikt zich een hoedje maar laat niets merken. "Akkoord, loop maar achter me aan mijn beste vrienden. Jullie zullen een fantastische avond hebben en heerlijk te eten krijgen!" Onderweg naar huis kan hij zichzelf wel voor zijn kop slaan en probeert een smoes te verzinnen om eronder uit te komen. Maar het lukt maar niet, hij kan niets verzinnen om hiermee weg te komen.

Eenmaal aangekomen voor zijn huis vraagt hij de gasten of ze even 2 minuten kunnen wachten voor de deur "zodat ik mijn vrouw kan inlichten". Eenmaal binnen doet Nasreddine de deur meteen achter hem dicht en rent paniekerig naar zijn vrouw. "Help me! Ik heb iets stoms gedaan!" Hij legt het probleem uit aan zijn vrouw en vraagt of ze hem kan helpen door even snel wat voor 20 man te koken. Vrouw: "Dat gaat niet. Ten eerste heb je jezelf in de problemen gewerkt door op te scheppen en ten tweede hebben we niet genoeg eten in huis voor 20 man!" Nassredin weet het niet meer. "Wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen!!!??? Help me nou!" Vrouw: "Ga gewoon naar buiten en leg ze eerlijk uit dat je hebt gebluft en bied je excuses aan. Of vraag of ze een andere keer willen komen".

Nasreddine: "Nee, dat zou echt een afgang voor me zijn. ik weet iets beters. Zeg eens, hou je van me?" Vrouw: "Ja, natuurlijk. Waarom?" Nasreddine: "Wil je me helpen? Dit is echt belangrijk voor me…" Vrouw: "Natuurlijk, maar ik heb al gezegd dat ik je niet kan helpen." Nasreddine: "Jawel….ik heb een plan….luister goed. Ga alsjeblieft naar buiten en vraag ze wat ze aan het doen zijn. Als ze naar me vragen ontken je glashard dat je me hebt gezien en dat ik niet thuis ben. Verzoek ze vervolgens om weg te gaan voor ons huis. Zeg dat ze je storen en dat je het niet prettig vindt als ze voor ons huis hangen. Ik ken mijn vrienden, ze zullen zich schamen voor een vrouw en snel vertrekken." Vrouw:"…hmm.. ok vooruit…"

Vervolgens doet de vrouw van Nasreddine precies wat hij gevraagd heeft. Ondertussen volgt Nasreddine het verloop vanachter het raam op de bovenste verdieping van zijn huis. Hij ziet zijn vrouw naar buiten komen en met de menigte praten. Vrouw: "Waarom staan jullie daar? Wachten jullie soms op iemand?" Vrienden van Nasreddine: "Ja, we zijn uitgenodigd door uw man. Hij zou na een paar minuten terugkomen en ons binnen laten. We komen voor een etentje." Vrouw: "O, Nasreddine bedoelen jullie? O, die is er niet hoor. Hij is niet thuis." Vrienden: "Hij is echt een paar minuten geleden naar binnen gegaan. We weten zeker dat hij thuis is. We zijn met 20 getuigen hier." Vrouw: "Nee hij is er niet. Als hij thuis was zou ik het toch wel weten? Jullie storen mij…weten jullie dat?" Vrienden: "Euh, Mevrouw, met alle respect maar we zijn met 20 getuigen. We weten echt 100% zeker dat hij thuis is. Wilt u ons alstublieft naar binnen laten zodat we het zelf kunnen zien? We geloven u pas als u ons naar binnen hebt gelaten zodat we het zelf kunnen zien. Nasreddine heeft ons wat belooft. Hij liegt toch niet?" Vrouw: "Sorry maar ik ken mijn huis goed genoeg en als ik zeg dat hij er niet is dan is hij er niet". Vrienden: "Waarom laat u ons niet binnen. We geloven u niet. We willen zien of hij er echt niet is. Zien is geloven!"

Nasreddine ziet van de bovenste verdieping met lede ogen aan hoe het uit de hand dreigt te lopen. Zijn mooie plan dreigt in een drama te eindigen. Zijn vrienden nemen geen genoegen met het antwoord van zijn vrouw en willen naar binnen stormen. Op een gegeven moment probeert één van zijn vrienden zijn vrouw bij de voordeur opzij te duwen. Op dat moment verliest Nasreddine zijn zelfbeheersing: "Stelletje asocialen! Durven jullie wel met z’n allen tegen één vrouw? Hebben jullie geen respect? Waarom geloven jullie haar niet? Is het onmogelijk dat hij echt niet thuis is? Is het niet mogelijk dat jullie hem weliswaar hebben zien binnen gaan maar dat hij ondertussen via de achterdeur weer is weggegaan? Is dat niet mogelijk? Waar halen jullie het lef vandaan? Schaam jullie!"

Zoals Descartes zei: "Ik denk, dus ik besta!" zo zegt Nasreddin "ik ontken, dus ik ben er!". Soms is een ontkenning een bevestiging, soms zeg je met "nee!" "JAAAAAAAAAAAAAAA!".

Kamel Essabane is het stilste jongetje van de klas dat toch begon te praten en zijn klasgenoten soms hard aan het lachen wist te maken. Hij overwon zijn angsten en maakte van praten voor groepen zijn beroep. Doordeweeks loopt hij met de pet op van docent islamitische godsdienst rond op een hogeschool en voorziet hij tevens diverse scholen van advies als onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing. Ook vertelt hij soms filosofische verhalen aan het Fahm Instituut. Af en toe plaatst hij vanachter zijn laptop in alle stilte een ernstige tekst op het net. Misschien dat iemand het leest.

Lees andere stukken van Kamel