Voorpagina Politiek

SABIC

“Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen.”

Evangelie naar Matteüs 6:24 (Willibrordvertaling)

Ik vraag mij af of de rooms-katholieke Maria Verhoeven dezer dagen in Saudistan wel eens aan dit vers denkt terwijl ze met haar gastheren zaken doet? Ik denk het niet en als ze er wel aan denkt dan zal ze God desondanks toch verloochenen voor de Mammon. Wanneer het om geld draait gaan alle principes over boord. Zelfs voor een grijpstuiver is men bereid de o zo dierbare principes te verloochenen. Democratie? Mensenrechten? Vrouwenrechten? Godsdienstvrijheid? Etc voor 1,5 miljard euro doen die principes er in het geheel niet meer toe.

1,5 miljard euro bedroeg de waarde van de Nederlandse export naar Saudistan in het jaar 2007. Gezien de waarde van de totale export van bijna 345 miljard euro is die 1,5 miljard euro maar een schamele 0.43 % van de totale export. Geen Nederlander die van de honger zal omkomen als men de handel met dit land staakt. Zelfs voor de olie hoeft men geen handel te drijven met dit land gezien het feit dat er genoeg aanbieders op de wereldmarkt zijn van dit goedje wat trouwens terug te zien is in de olie-importen van de afgelopen jaren. De olie-import uit Saudistan is in 2007 gedaald met 26 %. Geen Nederlander die zijn auto hoeft te laten staan als men besluit geen olie meer te importeren uit Saudistan.

Maar toch is de minister van economische zaken met een heel gevolg van zakenlui in Saudistan om de economische banden aan te halen. Zoals gewoonlijk heeft de minister de zorgen van de heren en dames in de Tweede Kamer over de mensenrechten etc in Saudistan over gebracht aan haar gastheren. Die gastheren hebben dat natuurlijk minzaam knikkend en vriendelijke glimlachend aangehoord zoals gastvrije Arabieren altijd uit hoffelijkheid plachten te doen onderwijl denkend: “Wij weten dat jullie weten dat het ons geen zier kan schelen wat de heren en dames in jullie parlement vinden over het reilen en zeilen in ons land maar we spelen deze poppenkastact gewoon mee om u mevrouw de minister te plezieren”.

Wie de bovengenoemde principes hoog in het vaandel heeft zou liever op droogbrood en water leven dan zaken te doen met mensen die, die principes verwerpen. Maar Nederland hoeft niet op droogbrood en water te leven wanneer het vandaag onmiddellijke alle economische en politieke betrekkingen met Saudistan verbreekt. De welvaart in Nederland zal er nauwelijks onder te lijden hebben. Zelfs de verbreking van alle economische en politieke banden met alle regimes in de wereld die niet een minimale vorm van de bovengenoemde principes handhaven zou de Nederlandse welvaart niet noemenswaardig verminderen. Vanwaar dan het aangaan van politieke en handelsbetrekkingen met die regimes?

Elke politieke partij in de Tweede Kamer zou in haar program moeten eisen dat Nederland de betrekkingen met zulke regimes moet verbreken anders is dat gepraat over mensenrechten etc niets dan gezwets in het luchtledige en kan men er beter over ophouden want praatjes vullen geen gaatjes. Alleen de PVV wil dat althans wat betreft Saudistan ik hoor ze niet over Brima of China, wat dat betreft zijn die principes voor de PVV niet meer dan een stok om moslims mee te slaan maar geeft men niet thuis als anderen die principes ook met de voeten treden.

Wilders heeft trouwens nog meer boter op zijn hoofd gezien het feit dat Saudistan een deel van DSM heeft overgenomen in 2002 middels het staatsbedrijf SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) in zijn geliefde Limburg en daar werkgever is geworden van 2000 Limburgers. Sterker nog het hoofdkantoor van SABIC in Europa staat in Sittard en het bedrijf is bezig met uitbreiding in Nederland door de overname van andere bedrijven. Daarnaast wil de financiële tak van het bedrijf waarschijnlijk vanuit Amsterdam honderden miljarden dollars beleggen in Europa. Zou Wilders weten dat de Saudi’s het Sint Rosa Festival sponsoren en les geven aan groep 7 en acht via het project Jeugd en Chemie op 54 basisscholen in Limburg? De Saudi’s zitten al jaren in Limburg en Wilders stelt pas naar aanleiding van een handelsdelegatie onder leiding van minister Verhoeven Kamervragen! En deze man moet er voor zorgen dat de Islamitische horden buiten de grenzen worden gehouden!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van