Voorpagina Maatschappelijk

Stilte spreekt!

Iedereen denkt wel eens een keer terug aan zijn basisschooltijd. Voor mij kwamen die momenten naar boven toen ik laatst een foto van mijzelf tegenkwam van groep vier. Met twee ongelijke staartjes en een felgekleurde paarse trui zit ik aandachtig te luisteren naar het verhaal van de meester. Het verbaasde me dat ook ik mijn rustige momenten had. Ik herinner mezelf als een bijdehante, (te) enthousiaste, theetante, die altijd voor zichzelf gelegenheid probeerde te creëren om te kletsen. Achter mij zit Sofia, een meisje dat nooit te horen was.

In die tijd lette ik er niet veel op, maar nu besef ik als toekomstige pedagogisch werker (inshAllah) dat ik haar gedrag een frappant verschijnsel zou noemen.

Nu kan de vraag ontstaan of stil zijn en niet praten behoren tot het begrip gedrag. Mijn definitie van gedrag zijn alle handelingen die een persoon-dier verricht of juist niet verricht. In dit geval is het niet (willen-kunnen) praten en stil zijn, een bepaalde attitude die het kind aanneemt.

En ik moet toegeven dat het logisch is dat kinderen verlegen worden als ze van mama ‘een groot onbekend mens’ gedag moeten zeggen, als ze antwoord moeten geven op de vraag van de meester terwijl iedereen kijkt of als ze bij gym iets moeten voordoen terwijl ze zichzelf daartoe niet in staat achten.

Maar er zijn ook kinderen die een uiterste vorm van angst-verlegenheid over zich heen krijgen in bepaalde situaties. Er kan in eerste instantie gedacht worden dat deze kinderen koppig zijn en niet willen luisteren maar geen van dit is waar. Deze kinderen (kunnen) lijden aan Selectieve Mutisme. Dit is een zeer zeldzame, ingewikkelde angststoornis waar naar schatting 8 op de 100.000 kinderen last van heeft.

Ja, je leest het goed. Objectief gezien kun je er dan ook vanuit gaan dat er vrijwel niemand naar deze kinderen omkijkt. Het zijn er zó weinig dat er niet genoeg reden is om hier vele onderzoeken naar te starten. Een zogenoemd ‘probleem’ wordt pas aangepakt op het moment dat mensen – in grote getalen – er gemeenschappelijk de gevolgen van ervaren. Beter gezegd, iets is het geld pas waard als er ook vraag naar is.

En ik moet zeggen, iedereen levert zijn eigen bijdrage aan het negeren van ‘iets wat niet vaak voorkomt‘. Ik vraag me alleen af in hoeverre dit zou gebeuren als je het zelf zou doormaken, als kind of ouder zijnde. Dan is negeren niet meer mogelijk omdat de situatie al is gevormd zonder dat je er iets aan hebt kunnen doen. Sofia, is altijd blijven haken in mijn gedachtes omdat ik nu weet dat als zij de kans had om hiermee om te gaan, ze die met beide handen had gegrepen.

Iedereen wil gehoord worden, zelfs de mensen die niet spreken. In deze is praten enkel een communicatiemiddel, maar was de stilte niet een boodschap opzich?