Voorpagina Geschiedenis

90

Volgende week dinsdag 11 november om 11 uur is het precies 90 jaar geleden dat de wapenstilstand inging, die het einde van de Eerste Wereldoorlog inluidde. De wapenstilstand was al om 5 uur die ochtend getekend in een treinwagon in het Franse stadje Compiègne. Toch ging de oorlog gewoon door gedurende die zes uur tussen het tekenen en het ingaan van de wapenstilstand en veel soldaten sneuvelden of raakten gewond in die laatste 6 uren van de oorlog. De Canadees George Lawrence Price werd om 10:58, twee minuten voor het ingaan van de wapenstilstand, door een Duitse kogel in de hartstreek getroffen en sneuvelde als laatste soldaat aan het westelijke front in de eerste wereld oorlog.

De oorlog eindige formeel pas zeven maanden later op 28 juni 1919 (Precies 5 jaar na de moordaanslag op de Oostenrijkse kroonprins aartshertog Frans Ferdinand in Sarajevo) met de ondertekening van het vredesverdrag van Versailles en werd definitief met de ondertekening van het vredesverdrag van Lausanne op 24 juli 1923. Hierbij moesten de Geallieerden de bezetting van Istanbul opgeven en Turkije binnen deze grenzen als onafhankelijke republiek erkennen.

Men moet verslagen tegenstanders nooit trappen nageven wanneer ze zich hebben overgegeven en helemaal niet tot op het bot vernederen noch de onafhankelijkheid en politieke aspiraties van volkeren misbruiken voor eigen gewin. Dat waren de grootste fouten die de overwinaars (als men al van overwinnaars kan spreken na die 4 jaren van onbeschrijfelijke slachtpartijen) maakten na 11 november 1918. Precies 22 jaar later liet Hitler de Fransen de capitulatie van Frankrijk ondertekenen in Compiègne in dezelfde treinwagon, terwijl hij erbij zat en toekeek vanuit de stoel waarin destijds Maarschalk Foch zat in 1918. De Eerste Wereldoorlog was de vader van de Tweede Wereldoorlog, de grootvader van de Koude oorlog en de overgrootvader van de Balkanoorlogen. Men zou kunnen concluderen dat de eerste wereldoorlog in Europa pas definitief is geëindigd met de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008.

In het Midden Oosten gaan de oorlogen voortkomend uit de Eerste Wereldoorlog anno 2008 nog onverminderd door en is een definitief einde nog lang niet inzicht. Voor 500 jaar kende het Midden Oosten een relatief rustige periode zonder grote oorlogen in de meer dan 5.000 jaar turbulente geschiedenis van veroveraars en oorlogen in het Midden Oosten. Met de opdeling van het Ottomaanse rijk door de Britten en de Fransen kwam er een einde aan de Pax Ottomanum in het Midden Oosten.

De Pax Ottomanum was alles behalve een idylle van ‘alle volkeren leefden lang en gelukkig samen in een democratisch bestel’. Maar al te vaak werd de Pax Ottomanum met harde hand vanuit Istanbul en met bruut geweld opgelegd door een autocratische sultan. Echter zonder de opdeling van het Ottomaanse rijk zouden er ook geen: Dictaturen in het Midden Oosten, Zionistan, Golfoorlogen, Saudistan, al-Qaida, 9/11, etc. zijn geweest. Zo bezien was de Pax Ottomanum zo slecht nog niet en was met het voortbestaan van het Ottomaanse rijk de wereld heel wat ellende bespaard gebleven.

Achteraf gezien zijn de opdeling van het Ottomaanse rijk en de vernedering van Duitsland na de eerste wereldoorlog de twee grootste historische blunders die ooit gemaakt zijn door overwinnaars.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van