Voorpagina Algemeen

36 km lange anti-corruptie mars arriveert in hoofdstad Pakistan

Historische anti-corruptie mars in Pakistan: honderdduizenden arriveren 14 januari bij parlementsgebouw

Op 14 Januari arriveren honderdduizenden betogers onder leiding van Dr Tahir-ul-Qadri in Islamabad om electorale hervormingen en verwijdering van corrupte elementen binnen de politiek af te dwingen voor het Pakistaanse parlement. De overheid zet alle middelen in om deze mars een halt toe te roepen.

Met zijn terugkeer vanuit Canada naar Pakistan brengt Dr Tahir-ul-Qadri, een professor in recht en prominente islamitische geleerde, een nieuwe golf aan protestbijeenkomsten tegen de corrupte regering.

Op 23 December 2012 organiseerde zijn organisatie Minhaj-ul-Quran in Lahore wat in de Pakistaanse media unaniem werd omschreven als ´de grootste bijeenkomst in de Pakistaanse historie´. Op het plein dat vijf keer groter is dan het Tahrir plein in Cairo, kwamen naar eigen zeggen 2.2 miljoen toehoorders naar zijn lezing en hervormingsagenda luisteren. Dr Tahir-ul-Qadri sprak daar over de corruptie binnen de overheid, de schijndemocratie middels oneerlijke verkiezingen en het toenemende terrorisme. Hij gaf de regering ook het ultimatum van 10 Januari 2013 om bereidheid tot hervormingen aan te tonen, anders zou hij met “twee keer zoveel mensen naar het parlement komen om hervormingen af te dwingen”.

Op 13 januari vertrokken volgens de organisatie 200.000 mensen met Dr Tahir-ul-Qadri uit Lahore. Deze zogenaamde “Long March” bestaat uit vrouwen en mannen, ouderen en kinderen die lopend, rijdend of liftend een mars van ruim 300 kilometer begonnen.
De overheid heeft alle mogelijke middelen ingezet om de mars een halt toe te roepen of ´uit te dunnen´ middels het afsluiten van alle toegangswegen naar de hoofdstad door het plaatsen van containers (gestolen van vrachtvervoerders), het graven greppels, het lek steken van bussen, het tegenhouden van mensenmassa´s van andere dorpen en steden die wilden aansluiten, het sluiten van alle tankstations op de route, het afsluiten van mobiele netwerken, het dreigen met aanslagen die gepleegd kunnen (en zullen) worden door terroristische groepen en het verjagen van kraampjeshouders die waren ingehuurd om voor deze mensemassa, die wellicht dagenlang zal moeten bivakkeren, te koken.

Dr Tahir-ul-Qadri reageerde op deze hindernissen door te benadrukken dat deze mars, net zoals de bijeenkomst van 23 December, volledig vreedzaam zal verlopen. Niemand heeft toestemming gekregen om ook maar een zakmes mee te nemen. Hij zei verder dat deze mars volledig binnen de democratische rechten van het volk viel en noemde hierbij uitspraken van rechtbanken in Lahore en Islambad die deze opstand goedkeurden volgens constitutionele kaders. Tijdens een persconferentie zei hij: “Ik verzoek de corrupte regering, dat als jullie het toch zover laten komen om kogels te gebruiken tegen deze arme mensen, schiet dan niet op een van jullie moeders of zussen of arme broeders, schiet mij dan neer en bespaar hen!”

Naar verwachting zal de menigte op 14 januari aankomen in de hoofdstad, waarbij nog vele duizenden zich dagenlang zullen aansluiten. Dr Tahir-ul-Qadri is niet voornemens om weg te gaan voor hervormingen zijn toegepast en corrupte politici onderworpen worden aan rechterlijke uitspraken. Er wordt rekening gehouden met moeizame onderhandelingen en een lang verblijf.

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van