Voorpagina Politiek

Pak Wilders hard aan op zijn loyaliteit

Wilders’ aanwezigheid op de anti-islam conferentie in Jeruzalem volgende maand is voldoende reden om de Tweede Kamer bijeen te roepen voor een spoeddebat. Het is namelijk tegen de natuur van Wilders in om met gestijfde kaken, geknepen billen en gekromde tenen als stille toehoorder een conferentie bij te wonen. Vooral als deze gaat over de islam. Hoewel we het gewend zijn dat Wilders altijd een podium voor zichzelf opeist in de landelijke media, is hij dit keer uitgenodigd door zijn invloedrijke vrienden in Israël.

Wilders mag in december plaatsnemen achter de katheder als keynote speaker en na zijn voorspelbaar weinig verhelderende spreekbeurt over de islam mag hij zijn knip- en plakwerkfilm Fitna tonen aan het massaal toegestroomde en dolenthousiaste Israëlische publiek. Het heeft inderdaad weinig nieuwswaarde als Wilders voor de zoveelste keer zijn afschuw uitspreekt over de in zijn ogen meest gewelddadige ter wereld, maar nog altijd de snelst groeiende.

Net als hijzelf heeft Wilders veel vrienden in Israël die graag stelling nemen tegen de ‘militante’ islam. Oftewel tegen de algehele islam. Gewapend met zijn omstreden internetfilm Fitna mag hij zonder interruptie van zijn collega’s in de Tweede Kamer speechen over ‘het grote Groene gevaar’. Zijn toehoorders zijn overigens rechtse politici uit Europa en vaak moslim- en Arabierenhatende Israëli’s. Een Nederlandse volksvertegenwoordiger in functie gaat de Westerse wereld vanuit het Beloofde Land oproepen om de strijd aan te gaan met de militante islam.

De locatie die hij al dan niet zelf heeft gekozen voor zijn kruistocht tegen de islam is de onverdeelde hoofdstad Jeruzalem. In een land met een discutabele reputatie op het gebied van de mensenrechten en dat openlijk de anti-islam angstgevoelens in Europa uitbuit (om steun en sympathie te verkrijgen in de rest van de wereld) om de Palestijnse bevolking te isoleren en af te sluiten van de buitenwereld. Wie de islamitische wereld wil bewegen om zich te distantiëren van de radicale tak van de islam moet geen conferenties organiseren in Israël. Je maakt jezelf behalve belachelijk ook bijzonder ongeloofwaardig. Bovendien is het in strijd met de belangen van de Nederlandse Staat dat Wilders een spreekbeurt geeft in een land, dat volop profiteert van de angst die is ontstaan na de aanslagen van 11 september en dat zelf een harde kern heeft die religieus geïnspireerd geweld gedoogd tegen een ieder die een heilige zandkorrel wil afstaan aan de niet-joodse bevolking.

Naar mijn inzicht bieden de laatste argumenten voldoende ruimte om de leden van de Tweede Kamer bij elkaar te roepen om Wilders zelf eens stevig aan de tand te voelen over waar zijn loyaliteit ligt als het gaat om de belangen van Nederland in de wereld. Tot op heden (en hopelijk is dat overmorgen anders als ik de krant opensla) heeft de op handen zijnde spreekbeurt van Wilders nog geen noemenswaardige publiciteit opgeleverd. De spreekbeurt van Wilders in Israël, de veiligheidsrisico’s en gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor Nederland verdienen niet alleen aandacht van de AIVD, maar ook van de vaderlandse pers. In casu gaat het om een serieuze integriteitskwestie.

Een Nederlandse politicus kan met zijn optreden tijdens de anti-islam conferentie in Jeruzalem de politieke en economische belangen van Nederland in de wereld mogelijk opnieuw grote schade toebrengen. Dit nieuwsitem verdient net zoveel aandacht als het wegbonjouren van Ella Vogelaar (was minister Wonen, Wijken en Integratie) via een van de vele achterkamertjes in politiek Den Haag.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata