Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Nu nog ikzelf en de regering

Ok, elke niets betekenende clown in Nederland heeft zijn kans gegrepen om weer te mogen zeggen wat hij/zij vindt van de laatste productie in Nederland Filmland door Ehsan Jami. Nu mag ik dan. Ik ben beledigd!!! Hoe durft hij? Zo’n knutselwerk en dan de Profeet de hoofdrol geven? Ik had op zijn minst wel wat meer actie, betere belichting, achtergrond muziek en een beter script verwacht. Het masker viel er zowat vanaf. De Arabische termen en namen werden uitgesproken alsof de beste heren niet wisten waar het over ging  – Abd-al Muttalib spreek je toch echt anders uit bro! Maar goed, het was een nobele daad voor de mensenrechten (Halleluja). Euhm… ja.

Dan nu de regering. Die heeft vandaag een verklaring uitgebracht over de film van Jami, zie hieronder.

"De Nederlandse regering heeft kennisgenomen van de film van de heer Jami, waarin hij blijk geeft van zijn persoonlijke opvattingen over de islam. Nederland kent een traditie van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, maar ook van vrijheid van meningsuiting. Nederland kent ook een traditie van respect, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid. Het kwetsen van andere mensen hoort daar niet bij. Een vrij en onbelemmerd debat en respectvol omgaan met elkaar komen uit beide tradities voort. Tegen die achtergrond betreurt de regering het als de film van de heer Jami de gevoelens van veel moslims diep kwetst."

"Naar aanleiding van berichten in buitenlandse media is de regering bezorgd over de beeldvorming die over Nederland in sommige landen is ontstaan. De islam neemt in Nederland een ten volle gerespecteerde plaats in. De Nederlandse regering hecht grote waarde aan de goede relaties binnen en buiten Nederland tussen moslims en mensen met andere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen."

"Misbruik van godsdienst om haat en onverdraagzaamheid te zaaien, wordt door de regering ten stelligste afgewezen. Respect voor ieders diepste overtuigingen is wat we delen met mensen in vele landen. Nederland zet zich ervoor in dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de vrijheid van meningsuiting nationaal en internationaal worden gerespecteerd."

Bron: Regering.nl

Case closed!?