Voorpagina Politiek

Partij van de Afgedwaalden

Er mag best geklapt worden voor de nieuwe intergratienota van de PvdA. Niet? Dan doe ik het wel. Deze partij heeft eindelijk het licht gezien en stuit zich niet meer als een blinde geit tegen de muur, maar holt met de verdwaalde kudde mee. PvdA-voorzitter Ploumen heeft het goed begrepen. Als je een boodschap goed wilt overbrengen, kan je dat het beste voordoen. Integreren moeilijk? Welnee! Gewoon meedoen! Lekker mee krenken, mee zeuren, mee bekritiseren.. Waarom zou je het onderspit moeten blijven delven? If you can’t beat them, join them.

Deze integratienota levert een verlichte PvdA op. Eén die goed begrijpt waar het om draait in het integratiedebat. Juist. De dubbele paspoortkwestie. Het motto: "Wij spreken allen Nederlands, kennen de elementaire omgangsvormen en de democratische rechtsstaat. Vrijheid van meningsuiting moet altijd prevaleren: Krenken mag, geloof bekritiseren ook." Blijkbaar heeft het bezitten van twee paspoorten de integratie in de weg gestaan. Dat de nieuwe migranten hieraan zouden moeten geloven, is een ding.. maar wat wil je doen met de rest? Ik zou zeggen: Werk aan de winkel, arbeiders!