Voorpagina Algemeen, Politiek

Isra-reli’s in Tweede Kamer steunen Israëls bezetting van Palestina

Hoe is het mogelijk dat de SGP, met ChristenUnie en PVV, wil dat de regering beleid voert dat frontaal tegen de internationale rechtsorde indruist?

Op 6 februari diende de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) een motie in waarin de regering wordt verzocht ‘ASN opdracht te geven te stoppen met de boycot van Israëlische projecten’. Aanleiding voor de motie, waar de Tweede Kamer op 12 februari over *stemde, was de nationalisatie van de SNS Bank. ASN is een dochter van SNS.

Deze actie is uiterst merkwaardig. De ASN voert namelijk helemaal geen “Israëlboycot”, zoals de SGP-motie suggereert en ook het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) ons wil doen geloven.

Integendeel, ASN investeert in internationale bedrijven die (ook) in Israël actief zijn én in Israëlische bedrijven die aan de Bijzondere Beleggingscriteria (.pfd) van ASN voldoen. Een voorbeeld van zo’n Israëlisch bedrijf waarin ASN investeert is Amiad Filtration Systems.

Het is niet meer dan consequent dat ASN investeringen afwijst in projecten en bedrijven die niet aan de beleggingscriteria van ASN voldoen. Die criteria bepalen onder meer:

“De ASN Bank zal binnen haar activiteiten en invloedsfeer zorg dragen voor het respecteren, beschermen en bevorderen van mensenrechten zoals vormgegeven in nationaal en internationaal recht. Daarvoor hanteert zij zowel voor landen als ondernemingen uitsluitingscriteria en toelatingscriteria.”

Met deze vooruitstrevende criteria als maatstaf was ASN in 2006 genoodzaakt zijn investeringen terug te trekken uit de Franse multinational Veolia, die rechtstreeks betrokken was (en is) bij de aanleg en exploitatie van illegale infrastructuur in de bezette Palestijnse gebieden.

Veolia is namelijk mede-eigenaar van een tramlijn die illegale nederzettingen in het bezette Oost-Jeruzalem met West-Jeruzalem (Israël) verbindt. Daarover rapporteerde VN-Mensenrechtenrapporteur Richard Falk in september 2012:

“Veolia heeft een 5 procent aandeel in het CityPass consortium, via haar dochteronderneming Connex Israel, die door Israël gecontracteerd is om het lightrail project te exploiteren. De lightrail is ontworpen om de stad Jeruzalem met Israëls illegale nederzettingen te verbinden. Veolia bezit naar schatting 80 procent van Connex Jerusalem, het bedrijf dat de treinen exploiteert.

Bovendien is Veolia, via haar dochteronderneming de Israeli Veolia group, eigenaar en exploiteerder van de Tovlan stortplaats in de Jordaanvallei van het bezette Palestijnse gebied. De Tovlan stortplaats wordt gebruikt om Israëlisch afval uit zowel Israël als Israëlische nederzettingen te dumpen. Veolia exploiteert bovendien bussen die Modi’in en Jeruzalem via weg 443 verbinden en voorziet daarmee de Israëlische nederzettingen Giva’at Ze’ev en Mevo Horon van openbaar vervoer.”

Gezien ASN al in Israëlische projecten en bedrijven investeert die aan de beleggingscriteria van ASN voldoen, zijn de intenties van de SGP duidelijk. Met de motie wil de SGP bewerkstelligen dat ASN, nu voor 100% in staatshanden, gedwongen wordt om óók in bedrijven te investeren die de Israëlische bezetting ondersteunen.

Zo’n bizar standpunt past in een patroon, blijkt uit de Monitor Midden-Oosten beleid Rutte-I van The Rights Forum. Met de ChristenUnie en de PVV is de SGP een extreem blok gaan vormen, dat het legitimeren van de Israëlische bezetting tot speerpunt heeft verheven.

In afwijking van de posities van de Nederlandse regering en de Europese Unie vindt de SGP dat het nederzettingenbeleid gedoogd moet worden en keert zich daarmee tegen de twee-statenoplossing. Sterker nog, in december 2012 stemde de SGP met de ChristenUnie voor een PVV-motie die de regering opriep om “de legaliteit van Joodse vestigingen in Judea en Samaria te erkennen en nederzettingen niet langer te betitelen als een obstakel voor vrede”.

Is het niet zo dat alle Kamerleden trouw hebben gezworen aan de Grondwet, die de regering verplicht de internationale rechtsorde te bevorderen? Hoe is het dan mogelijk dat de SGP, met ChristenUnie en PVV, wil bewerkstelligen dat de regering beleid voert dat frontaal tegen de internationale rechtsorde indruist?

SGP-leider Kees van der Staaij, ChristenUnie-woordvoerder Joël Voordewind en PVV-woordvoerder Raymond de Roon zijn dringend gebaat bij een reality check. Zij zouden een blik moeten werpen op het verhelderende rapport dat een VN-Fact Finding Missie onlangs over het nederzettingenbeleid presenteerde.

De Missie wijst erop dat Israël voor het nederzettingenbeleid door het Internationaal Strafhof vervolgd kan worden en concludeert:

“Het bestaan van de nederzettingen heeft een hoge tol geëist van de rechten van de Palestijnen. Hun rechten op zelfbeschikking, non-discriminatie, bewegingsvrijheid, gelijkheid, een eerlijk proces, om niet willekeurig opgesloten te worden, vrijheid en onschendbaarheid van de persoon, vrijheid van meningsuiting, vrije toegang tot heilige plaatsen, onderwijs, water, huisvesting, adequate levensstandaard, eigendom, toegang tot natuurlijke hulpbronnen en daadwerkelijke rechtshulp worden voortdurend en dagelijks geschonden.”

Helaas lijken de oogkleppen van SGP, ChristenUnie en PVV volledig dicht te zitten. Deze partijen spreken zich graag en vaak tegen mensenrechtenschendingen uit – behalve als het schendingen betreft die Israël pleegt.

Met de ChristenUnie richtte de SGP onlangs een “informele parlementaire vriendengroep voor Israël” op, bedoeld om de onvoorwaardelijke steun voor Israël te coördineren en te intensiveren. Van der Staaij is voorzitter, Voordewind vicevoorzitter. Met hun groep willen zij zich aansluiten bij de “International Israël Allies Caucus Foundation” (IIACF).

De initiatiefnemer en president van dit internationale netwerk is Benni Elon, een ultranationalistische Israëlische politicus die de twee-statenoplossing falikant afwijst en bekend staat om zijn haatdragende en opruiende opvattingen over Palestijnen. Elon, bondgenoot van de Isra-reli’s van SGP en ChristenUnie.

Dit artikel verscheen eerder op Joop.nl

* De SGP-motie werd op 12 februari j.l. door de Tweede Kamer verworpen

Foto: oddsock via photopin cc

Martin Siepermann is politicoloog en directeur van stichting The Rights Forum. The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de EU.

Lees andere stukken van Martin