Voorpagina Politiek

Wat u niet wordt verteld door de vrienden van Israël

“Hamas bestookt Israël al acht jaar lang met Kassam-raketten ", wordt gezegd. Dus Israël staat in haar volste recht om zich te verdedigen tegen de raketaanvallen op haar grondgebied. Het is een veel gehoord argument in pro-Israël kringen. Wat de vrienden van Israël u niet vertellen, want die bewust achtergehouden informatie werpen duidelijk een ander licht op de zaak, is dat de Palestijnen al dik 42 jaar uit de wieg tot het graf worden geleefd. De Palestijnen leven naar de vele restricties en andere onmenselijke regels die Israël hen met ijzeren vuist erin heeft geramd.

Als we de context van de Israëlische bezetting steeds uit het nieuws laten wat een absurde, beschamende en buitengewoon onrechtvaardige situatie is, is het inderdaad begrijpelijk dat Israël reageert zoals het heeft gereageerd op de raketbeschietingen uit de Gazastrook. Echter, voor wie de feiten kent, is de realiteit een andere dan de beelden en geluiden die de geslepen PR-machines van Israël u steeds opnieuw voor de voeten werpen.

Geloof niet in de sprookjes van het Israël afhankelijke CIDI. "Israël heeft in november 2005 de Gazastrook verlaten en heeft daarmee een groot gebaar gemaakt richting vrede", wordt gezegd. De Palestijnen hebben hun ‘vrijheid’ teruggekregen nadat het Israëlische leger uit de Gazastrook is vertrokken. "Wat hebben de Palestijnen gedaan met die opnieuw verkregen vrijheid?", is een veelgestelde vraag aan de critici van Israël. Wat de vrienden van Israël u liever niet vertellen, is dat Israël na de terugtrekking uit de Gazastrook het gebied 1,5 jaar lang op slot heeft gedaan.

De Palestijnen zijn verstoken van elementaire levensbehoeften als water, voedsel en medicijnen. Tot op de dag van vandaag zijn de Palestijnen aangewezen op het weinig menselijke geweten van politici in Israël of zij de VN-transporten met voedsel, water en brandsof doorlaten om de noodlottige Palestijnen op tijd te bereiken. Wie beseft dat Israëlische politici in het verleden de Palestijnen hebben vergeleken met sprinkhanen en kakkerlakken en dus het Palestijnse volk liever kwijt zijn dan rijk, kan niets aan het toeval overlaten.

Daarom moet de internationale gemeenschap NU ingrijpen! De onbezorgde oproep aan Israël om maximale terughoudendheid te betrachten om vooral geen burgerslachtoffers te maken, zoals die onder andere is verwoord door onze minister van Buitenlandse Zaken Verhagen, heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 900 doden aan Palestijnse zijde. Aan Israëlische zijde bedraagt het aantal dodelijke slachtoffers ‘slechts’ dertien. Minstens een kwart van de Palestijnen die zijn omgekomen door het Israëlische geweld is burger. De vrienden van Israël noemen het offensief van het IDF in Gaza, waar veel onschuldige mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer van zijn geworden, noodzakelijkerwijs niet buitenproportioneel.

Israël heeft geen andere keus, zeggen zij, dan te reageren op de raketaanvallen van Hamas en Israël moet wel haar tanden laten zien in de vijandige Arabische regio om haar voortbestaan niet in gevaar te brengen. Wat u niet wordt verteld, is dat Israël een defensiebudget van ruim 17,8 miljard dollar heeft en dat de onderdrukte Palestijnen het Palestijnse verzet levend moeten houden met zelfgemaakte Kassam-protestraketten en via Iran binnengesmokkelde Grad-raketten.

De VS blijven ondertussen Israël in het geheim wapens leveren. Ook al is dit in strijd met allerlei internationale wapenverdragen. Reuters heeft onlangs de hand weten te leggen op een vertrouwelijk document waarin staat dat het Amerikaanse Pentagon een koopvaardijschip zoekt om op korte termijn honderden tonnen aan munitie te verschepen naar Israël via Griekenland. "Het verhaal dat het gevaar van genocide ons boven het hoofd hing in juni 1967 en dat Israël vocht voor zijn bestaan zelf, was niet juist. Heel dat verhaal werd slechts na de oorlog verzonnen.". Aldus de Israëlische generaal Matityahu Peled, geciteerd in Ha’aretz van 19 maart 1972.

Toch is het nog steeds een veelgehoord argument uit de besmuikte monden van de sympathisanten van Israël die de wereld eeuwig blijven voorliegen. Het verhaal dat de Arabieren de joden nog steeds in zee willen drijven, wordt nog altijd gebruikt om de misdaden van Israël te rechtvaardigen tegenover de internationale gemeenschap. Het biedt namelijk een uitstekende dekmantel om het buitenproportionele geweld van het Israëlische leger te bagatelliseren. Israël moet wel en heeft geen andere keus dan als eerste aanvallen, wordt gezegd.

Wie de vrijheid lief heeft en die met anderen wil delen, ook op andere dagen dan 5 mei, spreekt zich zonder meer uit tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en doet dringend een beroep op Israël om de internationale rechtsregels te respecteren. Dat de lafaarden in politiek Den Haag (à la Balkenende, Verhagen, Wilders en Van Baalen) geen stelling durven nemen tegen het Israëlische geweld in de Gazastrook en het geweld niet willen veroordelen, betekent dat ze op geen enkele manier de Westerse normen en waarden serieus nemen. Er is echter geen twijfel over mogelijk dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan buitenproportioneel geweld en mogelijk aan oorlogsmisdaden volgens het internationale Rode Kruis.

Het argument dat Hamas zich zou verschuilen tussen de burgerbevolking in Gaza is eerder gebruikt in de mediaoorlog tegen Libanon. Ook na onderzoek van mensenrechtenorganisaties is niet gebleken dat de Hezbollah de Libanese burgers heeft gebruikt als menselijk schild. Nu wordt Hamas hetzelfde verweten in de Gazastrook door Israël. Regelrechte propaganda uit de koker van Israël om Hamas neer te zetten als een bloeddorstig monster. Al is Hamas absoluut geen lieverdje.

Als we de vrienden van Israël moeten geloven, is het altijd de tegenpartij geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan terreur. Uit talloze verslagen en rapporten van mensenrechtenorganisaties, maar ook uit betrouwbare cijfers, blijkt dat Israël hoog scoort als schender van de mensenrechten. Israël gebruikt clusterbommen en witte fosfor in dichtbevolkt gebied. Israël bombardeert bewust een VN-school en andere gebouwen waar Palestijnse burgers zich schuilhouden voor de Israëlische bommen. Israël zegt na 42 jaar lang bezetting zelf slachtoffer te zijn van Palestijnse terreur.

Laat u niets wijsmaken dames en heren door de PR-machines van Israël. Ga zelf alsjeblieft op onderzoek uit om de voor u zorgvuldig verborgen gehouden waarheid te ontdekken. De ‘score’ als het gaat om het aantal doden sinds het begin van het militaire offensief in Gaza is 900 tegen 13 en duidelijk in het voordeel van Israël. Het is zonder meer bewezen dat Israël buitenproportioneel heeft gehandeld, maar de politici in Den Haag verkopen liever hun ziel aan de duivel dan dat ze Israël afvallen in de media. Dat is namelijk een enorme doodzonde in de actieve Nederlandse politiek. Alleen oud-politici durven openlijk stelling te nemen tegen de misdaden die Israël pleegt in de bezette gebieden.

Dames en heren, beste lezers, vergeet niet! Dit zijn de door u democratisch gekozen representanten van de vrije Nederlandse samenleving, die u keer op keer en bij elke gelegenheid zelf de les lezen als het gaat om de Nederlandse normen en waarden. Kom op voor de mensenrechten, ook die van de Palestijnen en veroordeel de Israëlische misdaden. Gooi raak die denkbeeldige schoenen naar hypocriete figuren in de Nederlandse politiek!

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata