Voorpagina Politiek

Wij moslims moeten nog leren demonstreren

De wereld zou eigenlijk van grove schande moeten spreken met één luide stem, maar zwijgt schaamteloos als Israël drie weken huis houdt in de bezette Palestijnse gebieden. Zelfs als de VN doelwit wordt van pure Israëlische intimidatie en agressie. Zij die wel hun stem laten horen tegen het geweld in Gaza halen het nieuws door zich te overschreeuwen, scanderen leugens voor Hamas en tegen het Westen en maken de Nederlandse mensen thuis nog banger voor de islam.

Wij moslims moeten nog leren demonstreren. Terwijl Israël en haar trouwe aanhang er al jaren in slaagt om van de misdadige Israëlische bezetting een Palestijnse deugd te maken. Een kleine minderheid slaagt er wel in om het sobere karakter van wat een vredige demonstratie had moeten zijn op de Dam niet te verstoren. De kleine rest slaagt er met vlag en wimpel in om een verkeerd beeld neer te zetten en weet de angst tegen moslims en de islam verder te voeden.

Het meest kwalijke is nog dat de rechtvaardige strijd van de Palestijnen wordt uitgebeeld door radicale figuren die het menselijke drama in Gaza gebruiken voor hun eigen politiek-religieuze agenda’s. Wie voorbij de felgroene vlaggen en afbeeldingen van ongure types uit het Midden-Oosten kijkt, kan zonder meer zelf tot de eenvoudige conclusie komen dat het internationale recht Israël herhaaldelijk van repliek voorziet en eens ter verantwoording zal roepen voor de 2000 doden die zijn gevallen.

Israël moet voor het nog op te richten Israël-tribunaal worden gesleept voor oorlogsmisdaden en alsjeblieft zonder morren over wat de joden in het verleden is aangedaan. We leven niet in het verleden. De traumatische jeugd van mijn buurman Naftaniel rechtvaardigt niet dat hij aan het moorden slaagt, maar in het geval van zijn Israël pikken we alles. Zo beschaafd zijn wij nu. Helaas is mijn beschaafde wereld voor de zoveelste keer getuige als de moordmachines van het IDF de bezette Palestijnse gebieden binnentrekken om veel onschuldige slachtoffers te maken.

Hoe bestaat het dat de wereld Israel haar gang heeft laten gaan en wel onder het mom van zelfverdediging door een soevereine staat. Nu de fosforgordijnen zijn opgetrokken, de verboden clusterbommen mannen, vrouwen en kinderen hun ledematen hebben afgerukt, zie ik mijn zorgen bevestigd worden. Als de geraamtes van platgebombardeerde gebouwen glinsteren tegen het zonlicht en de stofwolken het puin nog even in rokerig gezelschap houden.

Als de Palestijnse doden onder het puin vandaan gehaald worden en ik in de krant lees dat de schade, die de enige democratie van het Midden-Oosten, de murw geslagen en doodgeschoten Palestijnen in de Gazastrook naast 1000 doden, tienduizend gewonden nog eens 2 miljard dollar gaat kosten, groeit het besef. Israël wil helemaal géén vrede. Israël is de Gazastrook niet binnengetrokken om een einde te maken aan de raketbeschietingen van Hamas, maar om haar voortbestaan te garanderen voor de komende decennia.

De nieuwe generatie zal opgroeien in de Gazastrook met immens veel woede in zich. Vol haat in de ogen tegen ‘de joden’ die overnacht hun vaders, moeders, broers en zussen uit de gevangenis van Gaza hebben bevrijdt om nooit meer terug te laten keren naar het beloofde land. Als ik de beelden zie van ontredderde dakloze Palestijnen, die echt alles hebben verloren, zie ik wat voor misselijkmakend spel Israël met de wereld heeft gespeeld.

De laatste stuiptrekkingen van stervende Palestijnen zijn ook meteen die van het koloniale verleden van Westerse landen die een joods tehuis wilden voor joden en Palestijnen. Israel wil geen huis maar een villa zonder Palestijnen. De oprichting van de staat Israël is niet alleen een historische vergissing geweest, maar is rampzalig voor de (toe)komst van wereldvrede. Wij moslims hebben helaas geen bondgenoot in het internationale recht als de misdaden van Israël ter discussie staan in de Tweede Kamer.

Zij die wel hun stem laten horen tegen de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza worden afgeserveerd als een vijfde colonne, altijd anti-Israël en bij voorbaat en vanzelfsprekend als antisemieten. Wij moslims hebben de internationale publieke opinie niet aan onze zijde, omdat velen van ons nog moeten leren argumenteren zonder ons zelf te overschreeuwen. Israël slaagt er al sinds de oprichting in 1948 in om wereldwijd lobbyisten te werven en te mobiliseren op radio, televisie en discussiefora.

Zij, de onverbeterlijke leugenaars van het CIDI krijgen kant en klare maaltijden aan argumenten voorgeschoteld van de Israëlische propagandamachine hasbara, die ze direct warm kunnen opdienen voor het Nederlandse publiek. Wij moslims laten mensen voor de camera spreken die de context van het Palestijns-Israëlische conflict niet voldoende onder de aandacht weten te brengen in Algemeen Beschaafd accentloos Nederlands. Vaak raken hun tongen verstrikt in de woorden die ze willen uitspreken.

Wij moslims, vooral de Palestijnen, hebben behoefte aan een professioneel Palestijns pr- en mediabureau. Niet om leugens te verspreiden zoals Israël dat al 42 jaar lang doet om ons zogenaamd uit te leggen hoe het conflict in elkaar steekt. Wat wij moeten doen, is de publieke opinie vertellen dat het een onmogelijke zaak is dat de gevangen genomen Palestijnen hun verzet staken tegen de Israëlische bezetting in Palestina. Dat de raketaanvallen van Hamas het lichaam zijn van het gebroken verzet van de Palestijnse bevolking. Dat de 8 jaar durende raketbeschietingen op steden in het noorden van Israël het gevolg zijn van 42 jaar lang durende bezetting en onderdrukking door Israël. Dames en heren lees het artikel over Hasbara op de website van Guardian:

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/02/israel-palestine-pr-spin

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata