Voorpagina Politiek

Aparte wetgeving antisemitisme schept rechtsongelijkheid

Als het aan het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) ligt, komt er speciale wetgeving voor de bestrijding van antisemitisme. Het CIDI stelt dat antisemitisme, vanwege zijn bijzondere geschiedenis, een aparte plaats moet innemen in het Nederlandse recht in de bestrijding van discriminatie. Ook pleit zij voor strengere wetgeving op de digitale snelweg. Gelukkig is minister Donner niet ingegaan op de politiek geïnspireerde wens van het CIDI.

Politiek geïnspireerd, omdat Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet voldoende ruimte en rechtsbescherming biedt voor de bestrijding van discriminatie en (in)direct het antisemitisme. In Artikel 1 staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het eerste geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden en laatste dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.

In het Nederlandse strafrecht zijn, ook ter bescherming van burgers, enkele wetten opgenomen die moeten voorkomen dat de burgerlijk ongehoorzamen zich schuldig maken aan strafbare feiten als discriminatie, haatzaaien, oproepen tot geweld etc. Met die kennis op zak rijst de vraag wat het CIDI moveert om de toenmalige minister van Justitie te verzoeken apart beleid te ontwikkelen voor de bestrijding van antisemitisme. Het antwoord laat even op zich wachten…

Maar dan verschijnt Geert Wilders voor de microfoon van de NOS. Zijn onbesuisde uitspraken op de bekendmaking van het Gerechtshof in Amsterdam om hem te vervolgen voor zijn anti-islamitische uitspraken, heeft mij op het antwoord gebracht. Wilders noemt het besluit van het Gerechtshof in Amsterdam "aanslag op de vrijheid van meningsuiting", maar daar hoef je echt geen Wilders-kenner voor te zijn. Ikzelf beschouw het onzorgvuldig gebruik van het recht op de vrijheid van meningsuiting als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Wilders zou Wilders niet zijn als hij de PVV-kiezers buiten het politieke kat-en-muis spel zou laten. Volgens de fantast Wilders "zetten ze (de dames en heren van het op een na belangrijkste rechtscollege in dit land) de vrijheid van meningsuiting opzij". Wilders vindt het natuurlijk erg, hoe kan het ook anders, dat niet alleen hij straks voor de rechter moet verschijnen, maar ook de honderdduizenden mensen die op de PVV hebben gestemd. Iedereen die kritiek heeft op de islam moet terecht staan, aldus Wilders.

Natuurlijk is dit grote onzin. Niemand in dit land hoeft terecht te staan voor kritiek op de islam, mits een aantal spelregels in acht wordt genomen. Het gaat op de eerste plaats niet om de schreeuwerige toon, maar om de abjecte opmerking van Wilders om het heilige boek van 1,5 miljard moslims te vergelijken met Mein Kampf. De leider van de PVV wordt naar zeggen belemmerd in zijn functioneren als parlementariër. In de Tweede Kamer geniet Wilders immuniteit, maar daarbuiten gelden andere regels. Wilders rept desgevraagd over rechtsongelijkheid.

Afshin Ellian, een reeds lang geleden omhoog gevallen Elsevierende rechtsfilosoof, die het contact met de realiteit is verloren, vindt het maar raar. Raar, omdat scribenten wel de vrijheid hebben om de grenzen van het vrije woord op te zoeken en incidenteel te passeren. Er is echter een belangrijk verschil dat aan de aandacht van Ellian is ontsnapt. Columnisten vertegenwoordigen geen politieke achterban en hebben geen stemmers die hun idolen in het regeringscentrum van de macht kunnen helpen. Een ding hebben ze wel gemeen: maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is waar Wilders voortdurend verstek laat gaan. Wilders blijft akelig stil en er klinkt geen gezoem uit zijn mond als het CIDI de vrijheid van meningsuiting wil beknotten middels aparte wetgeving om zogenaamd antisemitisme te bestrijden.

Het gaat het CIDI primair, niet om de bestrijding van het antisemitisme maar om de critici van de politiek van de staat Israël sneller aan te kunnen klagen wegens vermeend antisemitisme. Door te pleiten voor aparte wetgeving kiest het CIDI niet alleen bewust voor het creëren van rechtsongelijkheid, maar worden niet-joden gediscrimineerd en genieten joodse burgers extra bescherming. Dergelijke apartheidspolitiek hoort misschien in Israël, maar niet in Nederland thuis.

Vandaag heb ik u willen wijzen op de discrepantie die dreigt te ontstaan binnen het Nederlandse rechtssysteem. De enige juiste oplossing om tot een vreedzame, harmonieuze en pluriforme samenleving te komen, is voorkomen dat bepaalde religieuze en etnische bevolkingsgroepen meer rechten krijgen bij wet dan anderen. We stellen het anti-islamisme en antisemitisme op een lijn. Of we bepleiten bestaande en voorgenomen antisemitisme-wetgeving de toegang tot het recht te ontzeggen. Juist om discriminatie en rechtsongelijkheid te voorkomen.

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

91 Reacties op Aparte wetgeving antisemitisme schept rechtsongelijkheid

 1. avatar Simon says:

  Voor de duidelijkheid: Antisemitisme is de discriminatie van Joden wegens hun etniciteit of religie. Het CIDI heeft de neiging veel antisemitisme te noemen wat het feitelijk niet is. Zo stelt men dat recente incidenten bij synagogen daar onder vallen hoewel men tegelijkertijd zelf ook de koppeling legt met het offensief in de Gaza strook. Hoe zeer te betreuren deze incidenten bij synagogen ook zijn … ik zie er geen antisemitisme in. Ter vergelijking: De advocaat Spong heeft recent veel haatmails en bedreigingen gekregen van PVV aanhangers wegens zijn rol bij de vervolging van Wilders en heeft nu wellicht zelfs persoonsbeveiliging nodig. Is er nu sprake van homohaat? Ik dacht het niet.

 2. avatar Alison says:

  Alhoewel ik het een bizarre en ongerechtvaardigde eis vind van het CIDI: genoemde zaken worden al gedekt in de wet, die voor iedereen gelijk hoort te zijn.
  Toch denk ik dat, bijvoorbeeld bij schelden en bedreigen n.a.v. een homoseksuele geaardheid bij Spong, er niet zozeer sprake is van discriminatie om geaardheid in primaire zin – het gaat immers om Wilders -, maar wel dat de keuze van scheldwoord of bedreiging an sich al discriminerend en beledigend kan zijn.
  Wat mij betreft wordt zowel Wilders vervolgd, als mensen die roepen ‘… aan het gas’, als mensen die iemands geaardheid tijdens schelden en bedreigen misbruiken.

 3. avatar Simon says:

  Alison “Toch denk ik dat, bijvoorbeeld bij schelden en bedreigen n.a.v. een homoseksuele geaardheid bij Spong”

  Ja maar dat is hypothetisch omdat ik niet weet of daar sprake van is geweest.Ik gaf het meer als voorbeeld van ‘iets er aan de haren bijslepen’. Hetzelfde kan je immers zeggen over die incidenten bij synagogen. Zo lang je de daders niet gesproken hebt kan je niet zeggen of antisemitisme daar een rol heeft gespeeld. Ik vind het pogen een synagoge in brand te steken ronduit crimineel. Echter ik vind het vreemd omdat CIDI zelf de koppeling legt met het offensief in de Gaza dat ze toch moeiteloos spreken van antisemitisme.

 4. avatar vele says:

  Waar de mailtjes van Spong vandaan komen dient onderzocht te worden. Ik denk dat het nog verrassingen kan geven.

  het (eventueel) verzoek van CIDI is kul, de wet voorziet hier voldoende in.

  Bepaalde uitroepen tijdens de demonstratie waren daad werkelijk antisemitisch

  Ik zag pas geleden een stukje TV waarin Jan Mulder op een gigantische manier uithaalde naar christenen, indien hij ipv christenen, joden of moslims had gebruikt was de wereld te klein geweest.

 5. avatar nathalie says:

  wat heb je toch weer een mooi stuk geschreven meneer kirat!

 6. avatar Frank says:

  CIDI heeft geroepen als Wilders aangeklaagd kan worden dan……

  En zie daar de glijdende schaal.

  Mvg

 7. avatar vele says:

  Daar heeft het Cidi weer gelijk in

 8. avatar Alison says:

  Ach, welnee
  1) het CIDI was in mijn opinie al een glijdende schaal
  2) laat de rechter het maar uitzoeken; daar is niets glijdends aan. Ik vind het helemaal niet erg als beledigen, discrimineren en haat zaaien in praktijk en niet alleen theorie strafbaar zijn. Een verrijking van ons land.

 9. avatar abdel says:

  Ik denk dat je kunt stellen dat Joden heel erg geleden hebben in de wereldgeschiedenis. Ze hebben allerlei vervolgingen ondergaan en polgroms en de holocaust. Ik denk dat niemand er om heen kan dat ze heel erg geleden hebben. Vooral in Europa hebben ze vele zwarte dagen meegemaakt. Ik begrijp die extra gevoeligheid jegens Joden wel vooral als je de holocaust in het achterhoofd hebt.

  Ik ben er zeker voor om Joden met extra gevoeligheid te behandelen. Ik denk niet dat het nodig is om dit in de wet op te nemen, aangezien je dan rechtsongelijkheid krijgt. Maar er rust zeker een verantwoordelijkheid jegens Joden.

  Alleen daar waar Izrael en kritiek op daden van Joodse personen gelijk wordt gesteld met anti semitisme houdt het voor mij op.

 10. avatar Robert says:

  Ik heb het helemaal gehad met bevolkingsgroepen die zichzelf heel bijzonder vinden en beter als anderen. Vooral groepen die denken het gelijk aan hun kant te hebben en geen respect hebben voor andere zienswijzen.

  Komt er religie bij, waarbij iedereen die anders denkt dan door die religie wordt voorgeschreven het fout heeft, dan begin ik echt af te taaien.

  Beperk religie op het individu. Respect en interesse in anderen helpt een hoop ellende te voorkomen.

  Ik ben blij dat ik geen religie nodig heb en de wereld mijn dorp is.

 11. avatar Ozymandias says:

  “Het gaat het CIDI primair, niet om de bestrijding van het antisemitisme maar om de critici van de politiek van de staat Israël sneller aan te kunnen klagen wegens vermeend antisemitisme.”

  Kun je dit verder onderbouwen, Ata?

  Voor zover ik weet houdt CIDI antisemitisme en kritiek op Israel strikt gescheiden.

  Het CIDI roept dus niet zo snel dat Israel-critici antisemieten zijn (in tegenstelling tot vele columnisten en bloggers).

  “Zo stelt men dat recente incidenten bij synagogen daar onder vallen hoewel men tegelijkertijd zelf ook de koppeling legt met het offensief in de Gaza strook. Hoe zeer te betreuren deze incidenten bij synagogen ook zijn … ik zie er geen antisemitisme in.”

  Simon, wat is dit voor een gladpraterij? Een aanval op een synagoge is wél een teken antisemitisme! Hoe boos iemand ook kan zijn op Israel, het is te stompzinnig voor woorden om ‘de joden’ daar collectief verantwoordelijk voor te houden.

  Want dat is de kern van antisemitisme en alle andere vormen van racisme; een iedereen in een groep wordt over één kam geschoren en tot de imaginaire vijand gerekend.

 12. avatar Macun says:

  ook dit is weer een teken dat de joden het goed voor elkaar hebben. het zijn goede zakelui. zij hebben het zo geregeld dat er bij een uitspraak als “joden het land uit” jij een proces-verbaal mag verwachten. verander het woordje joden met moslims en je krijgt applause (al is het wel door gebrainwash-te kudde-mensen).

  hier kunnen wij als moslims veel van leren.. helaas zijn wij lui en zij (Joden) actief

 13. avatar Ata says:

  Erdogan deelt rake klappen uit aan het adres van Simon Peres tijdens het World Economic Forum in Davos. Hij spreekt rustig en beheerst in tegenstelling tot de berichtgeving in enkele Nederlandse media.

  Kijk en huiver:

  http://nl.youtube.com/watch?v=cR4zRbPy2kY

  Er is geen enkele juridische noodzaak om aparte wetgeving in te voeren om antisemitisme te bestrijden. Louter een politieke. Het is ook niet waar dat het CIDI kritiek op Israel strikt gescheiden houdt van antisemitisme. Nee, integendeel. Het CIDI noemt de woede die is ontstaan na de Gaza-crisis doodleuk antisemitische incidenten. De demonstrant die het woord moslim heeft vervangen door het woord jood is gearresteerd door de politie. De oprechte woede en machteloosheid die veel moslims in dit land voelen, omdat in hun ogen de Palestijse bevolking rechteloos en vogelvrij is verklaard door beschaafde Westerse landen, maakt moslims terecht boos.

 14. avatar CIDI says:

  Vlotte column, alleen jammer dat hij vlotweg is gebaseerd op onjuiste informatie. Even wat van de vlekjes wegwerken.
  De uitspraak “Als het aan het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) ligt, komt er speciale wetgeving voor de bestrijding van antisemitisme. Het CIDI stelt dat antisemitisme, vanwege zijn bijzondere geschiedenis, een aparte plaats moet innemen in het Nederlandse recht in de bestrijding van discriminatie. Ook pleit zij voor strengere wetgeving op de digitale snelweg. Gelukkig is minister Donner niet ingegaan op de politiek geïnspireerde wens van het CIDI.” is controleerbaar onjuist.
  Zoekend naar een bron waar dit vandaan gehaald kan zijn, kwam ik op een stuk uit 2004 (!), dat verwees naar een dergelijk verzoek dat in 2003 (!) gedaan zou zijn. (dat staat hier: http://www.politiek-digitaal.nl/recht_en_veiligheid/de_oorlog_tegen_het_antisemitisme)
  Het enige dat CIDI op dit gebied in oktober 2003 heeft gezegd was: Zolang er ***met name in het buitenland*** geen krachtige wetgeving is om
  racistische, discriminerende en antisemitische uitingen te vervolgen zal internet een vrijplaats blijven voor dergelijke uitingen.” (rapport 2003)
  In een later rapport: “In Nederland is in 2006 door de ChristenUnie een wetsvoorstel ingediend om de ontkenning van de Holocaust en andere genociden te verbieden. Er zijn vele pro- en contra’s voor deze wetgeving. Maar van wezenlijk belang is dat de betekenis van de Holocaust niet mag
  worden aangetast, omdat het nog steeds de beste waarschuwing is voor de mensheid, waartoe rassenhaat in zijn ultieme vorm kan leiden. ***Het zou dus goed zijn, als Nederland in navolging van de meeste andere Europese landen aparte wetgeving krijgt, die het ontkennen van genocide verbiedt.***” (rapport 2005)
  Dat ging dus over wetgeving mbt Holocaustontkenning, waarover in de politiek sprake was.
  De antisemitismerapportage van CIDI, ook van afgelopen jaren, is integraal en goed doorzoekbaar te lezen op de site van CIDI.
  Wie de moeite neemt dit te doen, vindt daar jaar in jaar uit bovendien de zeer zorgvuldige verantwoording wat betreft het onderscheid tussen kritiek op Israel – door CIDI altijd legitiem en niet antisemitisch genoemd – en werkelijk antisemitisme. De uitspraak ‘Het gaat het CIDI primair, niet om de bestrijding van het antisemitisme maar om de critici van de politiek van de staat Israël sneller aan te kunnen klagen wegens vermeend antisemitisme’ is aantoonbaar onjuist.
  Ook dat is controleerbaar: alle uitingen zijn integraal weergegeven in de rapporten en daarbij is er niet 1 die uitsluitend kritiek op Israel behelst.

 15. avatar Ata says:

  Op papier hanteert het CIDI misschien een strikte scheiding maar in de praktijk heel vaak niet. Het gezicht van het CIDI, de heer Ronny Naftaniel, laat altijd de context van de Israelische bezetting weg in de media en geeft daarmee heel bewust een verkeerde voorstelling van zaken. Al jaren volg ik met grote belangstelling de manipulatiepogingen van het CIDI als PR-machine van de staat Israel in Nederland. Het CIDI heeft zich niet een keer uitgesproken tegen het Israelische geweld in Gaza, maar haast zich voortdurend naar de pers om haar zorgen uit te spreken over het toenemende antisemitisme. Wanneer gaat het CIDI de hand in haar eigen boezem steken? Hoe kun je in godsnaam de 42 jaar durende bezetting van de Palestijnse gebieden door Israel wegstrepen en de publiekie opinie voorhouden dat de oorzaak ligt in de 8 jaar durende raketaanvallen van de zijde van de Palestijnen die onderdrukt en vernederd worden.

 16. avatar Macun says:

  Ata

  inderdaad moeizaam en na ruim 1000 doden steek (ons) mede-moederland een hand uit.

  maar ik denk dat Turkije door een handvol soldaten naar de gaza te sturen de ruim 1000 doden had kunnen voorkomen. Israel zou niet het lef hebben om een land als Turkije aan te vallen zoals zij dat hebben gedaan bij Palestina. want het doden van 5 Turkse soldaten zou meer teweeg hebben gebracht dan het vermoorden van honderen kinderen!

  misschien ben ik ook te naif, maar je mag me ongelijk geven als je er anders over denkt…

  het feit is dat humaniteit heeft gefaalt en realiteit heeft gewonnen. Yep dat is de wereld waarin we leven (gelukkig ver van het geweld)

 17. avatar Turkse..in..tha..house says:

  Gooo Erdogan @ Davos.

 18. avatar CIDI says:

  Nog even heel duidelijk! CIDI wil geen aparte wetgeving tegen antisemitisme en heeft dat ook nooit gewild. Wij willen geen onderscheid in de wet tussen Jodenhaat en andere vormen van racisme en discriminatie. Zie voor de standpunten van CIDI hierover: http://www.cidi.nl. CIDI steunt wel een voorstel van de Christen Unie om de ontkenning en bagetalisering van genociden strafbaar te stellen. Maar ook hier gaat het niet alleen om de ontkenning van de holocaust, maar ook om andere ontkenningen van genocide,zoals indertijd in Srebrenica.
  Het artikel van Ata Kirat berust dus echt op een fabeltje.
  Ronny Naftaniel

 19. avatar Nederlander says:

  anti-islamisme = kritiek op religie
  antisemitisme = discriminatie op basis van etniciteit

  Oftewel, anti-islamisme is vergelijkbaar met anti-christendomisme. En antisemitsme is vergelijkbaar met racisme.

  Voila, in een paar regels aangetoond waarom deze column de plank volledig mis slaat.

 20. avatar Anoniem says:

  @ 12. Macun:

  Zeg “alle christenen het land uit” en er gebeurt net zo goed niets. Moslims moeten maar eens accepteren dat als ze onderdeel willen uitmaken van de Nederlandse samenleving dat hun geloof dan dezelfde behandeling krijgt als het christendom.

 21. avatar Ata says:

  Het CIDI is de spreekbuis van de staat Israel in Nederland. Nog nooit heeft zij het expliciet opgenomen voor de onderdrukte Palestijnse bevolking en het Isralische geweld met grote woorden veroordeeld. Toch noemt zij zich onafhankelijk?

  Je moet wel ziende blind en horende doof zijn als je niet ziet dat er een relatie is met de misdadige politiek van het land Israel dat u keer op keer schaamteloos verdedigt en het toenemende antisemitisne in de wereld. Waarom gaat u niet in op de grondoorzaken en verschuilt u zich achter het antisemitisme? Waarom beste man verdedigt u de annexatie- en bezettingspolitiek van een land dat systematisch de mensenrechten schendt en internationale verdragen aan de laars lapt. Het CIDI heeft er duidelijk belang bij om de discussie te vertroebelen en dat doet zij al jaren. Aan de ene kant probeert zijn de antisemitisme-wetgeving te verruimen en aan de andere verschuilen de leiders van Israel zich achter het verleden om de wil van de werel naast zich neer te leggen naast alle VN-resoluties. Het CIDI verkoopt al jaren fabeltjes in de Nederlandse huiskamers. Door een situatie te creeren alsof er geen bezetting bestaat. U hecht kennelijk meer waarden aan de idealen van een Groot-Israel dan aan het internationale recht. Toch waardeer ik dat u hier in discussie treedt met mij.

 22. avatar Nederlander says:

  Je hebt gelijk hoor Ata, voor het bestaan van Israël kwam antisemitisme niet voor in de islamitische wereld…

 23. avatar abdel says:

  Nederlander,

  Er kwam inderdaad geen anti semitisme voor, nu zeggen veel joodse mensen van wel daarom voelen veel moslims zich verraden door deze joden.

 24. avatar vele says:

  Ata 22

 25. avatar vele says:

  ata22

  tja, dat kun je ook stellen over degen die hier de protest demonstraties hebben georganiseerd als verlengstuk van het islamitisch fascistische Hamas, Hesbollah en Iran neer te zetten

 26. avatar Piet says:

  Als je de toetsingscriteria bekijkt die het CIDI hanteert om te bepalen of er sprake is van antisemitisme, valt het op hoe breed die geformuleerd zijn. Het onderscheid tussen antisemitisme en Israel kritiek wordt door die criteria flinterdun en het is daarom ook begrijpelijk dat Israel kritiek welhaast onmogelijk wordt zonder “antisemitisch” te zijn volgens deze criteria.

  Toets antisemitisme
  Heeft de betrokken persoon die de uitlating deed:

  1)Niet alleen specifieke individuen of organisaties in Israël bekritiseerd, maar ook anonieme collectieven, zoals de Joodse lobby, de Joodse gemeenschap of de Joodse stem

  2)De economische positie van Joden, betrokkenheid van Joden bij media of één van de andere zogenaamde Joodse eigenschappen benadrukt of overdreven?

  3)Geklaagd dat elke kritiek op Israël automatisch als antisemitisme wordt betiteld?

  4)De Israëlische regering vergeleken met nazisme en het optreden van het Israëlische leger met de SS, Holocaust of genocide?

  5)Om boycots en sancties gevraagd die alleen tegen Israël gericht zijn, terwijl hij dat nog nooit heeft gedaan bij andere ernstige zaken in deze wereld?

 27. avatar vele says:

  Piet
  wat dacht je over de rekbaarheid van de definitie islamofoob

 28. avatar Mohammed Boubkari says:

  In reactie op 19,

  Aangezien uw club tot doel heeft de “juiste” informatie te verspreiden over zionistan kunt ons hier dan eens uitleggen waarom de achtereenvolgende regimes in van die entiteit tot op de dag van vandaag weigeren de Armeense genocide te erkennen als genocide?

  Of is de ene ontkenning de andere niet?

 29. avatar CIDI says:

  Ata,
  Wat je kritiek op het beleid van Israelische regeringen en op de toestand in Gaza ook is, het is geen enkel excuus voor antisemitisme.
  Uitspraken als ‘Adolf had zijn werk moeten afmaken’ of ‘Joden aan het gas’ zijn op geen enkele manier goed te praten.
  Dat een 15-jarig meisje bij een tramhalte in Nederland wordt geschopt en geslagen door drie ongeveer 18-jarige lummels omdat zij een Davidster draagt, valt niet goed te praten. Nooit.
  Wij blijven daartegen waarschuwen, niet om goed te praten wat Israel doet maar omdat 15-jarige meisjes in Nederland veilig bij een tramhalte moeten kunnen staan, met of zonder davidster (of hoofddoek trouwens).
  Gelukkig zijn er moslims en niet-moslims die deze domme rechtvaardiging van antisemitisme door te verwijzen naar kritiek op Israel afwijzen.
  Elise Friedmann

 30. avatar Mohammed Boubkari says:

  In reactie op 20,

  Bewijs eens dat er zoiets als een joodse etniciteit of volk bestaat?

  Trouwens jouw logica volgend:

  Anti-jodendom = religiekritiek

  Of kan men geen onderscheid maken tussen de joodse religie en joden?

  Als ik hier continue ga fulmineren tegen vrouw/homoseksuele/niet-joden discriminatoire, kwetsende en grievende bepalingen in de joodse religie ben ik dan antisemitisch bezig of niet?

 31. avatar Mohammed Boubkari says:

  In reactie op 30,

  Niemand op dit forum zowel de schrijvers al de bezoekers keuren antisemitisme goed of praten dat zelfs maar goed! En mocht iemand dat willen doen dan wordt hij/zij hier verbaal afgestraft door anderen of gewoon weg verwijderd!

  Ik denk dat ik voor iedereen kan spreken als ik zeg dat antisemitisme moreel verwerpelijk is! Daarover geen enkele discussie en ben ik het daarover hartgrondig eens zelfs met de meest hardcore zionist!

  Maar wij laten ons niet de mond snoeren om ongezouten kritiek te uitten op zionistan en te blijven hopen dat die entiteit binnen niet al te lange tijd uit het Midden Oosten zal verdwijnen!

  Als het CIDI te doen is ter bestrijding van het antisemitisme dan ben ik bereid daartoe mijn steentje bij te dragen:

  Een lezingenreeks in moskeeën over dat onderwerp?

  Een rondreizende holocausttentoonstelling in moskeeën?

  Imam’s en de gelovigen massaal op excursies naar het Anna Frankhuis, Westerbork en het Joods historisch museum?

  Debatten in moskeeën en daarbuiten organiseren over specifiek het antisemitisme in de Arabische wereld en de Islamitische wereld?

  Als het CIDI dat wil organiseren dan ben ik bereid daartoe een steentje bij te dragen en misschien deuren te openen die tot voorkort dichtwaren!

  Echter als men antisemitisme allen als stok gebruikt wil ter bevordering en ter verspreiding van propaganda voor zionistan om het bestaan van die entiteit te legitimeren dan kan het CIDI nog zo hard roepen antisemitisme dit antisemitisme dat het zal nooit en te nimmer een oor vinden bij moslims!

 32. avatar Ozymandias says:

  “Het CIDI noemt de woede die is ontstaan na de Gaza-crisis doodleuk antisemitische incidenten.”

  Ata,

  Dit is een loos verwijt. Ik weet niet of je dit weet, maar er hebben daadwerkelijk antisemtische incidenten plaatsgevonden na de crisis. Wat dacht je van de demonstranten die riepen dat joden aan het gas moeten?

  Dan kun je het CIDI niet verwijten dat ze dit benoemen voor wat het is: antisemitisme. En het incident van de demonstratie in Amsterdam staat niet op zichzelf: http://www.bbrussen.nl/2009/01/07/antisemitisch-geweld-oude-media-houdt-zich-stil/

  Kortom, het is niet het CIDI de kritiek op israel verwart met antisemitisme. Degenen die wel die twee zaken verwarren, zijn degenen die op de gazaoorlog reageren door antisemitsche leuzen te fulmineren, aanslagen plegen op synagogen en geweld tegen de joden gebruiken.

  Of het CIDI op evenwichtige manier bericht over de Palestijnse kwestie is weer een ander vraagstuk.

 33. avatar Ata says:

  In voetbalstadia in dit land worden wekelijks leuzen geroepen dat ‘joden aan het gas moeten’. Maar daar treedt het CIDI niet tegen op. Die hebben namelijk geen politiek karakter. Ik heb mij verre gehouden van demonstraties in dit land, maar begrijp de machteloosheid en woede die heerst onder veel moslims. Ik keur antisemtisme af, maar ben wel zo realistisch om in te zien dat de houding van onder andere het CIDI en andere onredelijke en kritiekloze verdedigers bijdraagt aan het toenemen ervan. Ik blijf antisemitische incidenten afkeuren.

 34. avatar lieke says:

  Beste Ata,

  vanwaar dat “begrip” t.o.v. de machteloosheid en woede die onder veel mosims heerst?

  Ik las laatst een stelling waarin werdt verkondigd dat, veel moslims die in het westen wonen zich steeds meer gaan vereenzelvigen met bijvoorbeeld het Palestijnse volk.
  Waarom is dat dan, vraag je je dan af?
  Er blijken dus veel moslims te zijn die de eigen leefomstandigheden in Europa vergelijken met de omstandigheden van de moslims in, bijvoorbeeld Gaza.
  Dat zou dan ook het hekele punt zijn. en daar koppelde jij indirect dus ook het verlies van het vertrouwen in de rechtstaat door moslimjongeren.

  Dus nogmaals waarom voelen moslims zich machteloos en woedend? Ten aanzien van wat? en ten opzichte van wie?

 35. avatar abdel says:

  Lieke,

  Bijvoorbeeld 400 dode kinderen in Gaza waarvan sommige vinden dat het een voetnoot in de wereldgeschiedenis is.

 36. avatar Lieke says:

  Ah ik dacht al, waar blijft Abdel met zijn 400 dode kinderen!
  In deze context past dat gegeven namelijk wel!
  Je had me wel enigzins teleurgesteld als je deze opmerking nu onder deze omstandigheden niet had geplaatst.

  Maar ff heel serieus 400 dode kinderen, zijn historisch gezien inderdaad een voetnoot! niet omdat het Palestijnen zijn, en niet omdat het moslims zijn, maar puur vanwege het aantal!!

 37. avatar abdel says:

  Lieke,

  Je beseft niet hoe onsmakelijk je op dit moment bent.

 38. avatar vele says:

  abdel
  maar deze oorlog wordt zelfs geen voetnoot in de geschiedenis, dat is niet onsmakelijk dat is gewwon een feit. De geschiedenis moet je los van emoties bezien.

  Dus ja lieke heeft, hoe vrezelijk het gebeuren voor de slachtoffers en de nabestaande ook is in deze volkomen gelijk.

 39. avatar lieke says:

  Beste Abdel,

  ik en onsmakelijk???????

  neem me niet kwalijk abdel, maar volgens mij ben jij degene die nu al een dag of twee met 400 dode kinderen loopt te leuren. Je past deze in naar eigen inzicht en met de bedoeling om een ander, iets in de schoenen te schuiven, iets wat alleen jij blijkbaar ziet!

  Errare humanum est, zullen we maar zeggen!!

  Je zelf inzicht in deze is bespottelijk!!

 40. avatar abdel says:

  Lieke,

  Volgens Frank heb ik je woorden in de mond gelegd. Gelukkig schrijf je hier weer dat 400 kinderen een voetnoot zijn, dit heb je ook gezegd op het moment dat deze kinderen gebombardeerd werden, dit is onsmakelijk.

  Of zeg je tegen alle mensen die net hun naaste verloren hebben, ach je vader is een voetnoot in de wereldgeschiedenis.

 41. avatar lieke says:

  Beste Abdel,

  Gelukkig schrijf ik hier….???

  Ik schrijf helemaal niets anders dan dat jij op constante basis mensen, woorden, emoties e.d. in de schoenen schuift.
  Zaken dus die helemaal niet gezegd worden, maar wel door jou worden opgevat op de manier waarop jij deze woorden wenst op te vatten!

  Dat jij daar vervolgens een interpretatie aan geeft die jou het beste uitkomt, heeft helemaal niets,maar dan ook niets met mij, of mijn uitspraken te maken.

  Dat jij besluit dat jij je door emoties laat overmannen, is jou keus, dat jij, belast, met die emotie, allemaal uitspraken doet die kant noch wal raken, is ook helemaal jou zaak.
  Maar hou het dan ook lekker bij jezelf!
  Je laatste reactie is zo verschrikkelijk schijnheilig!
  Want wie loopt hier nu met dode moslim kinderen te leuren?
  Volgens mij ben jij dat Abdel.
  Volgens mij vindt je gewoon dat iedereen gepast stil MOET zijn. Het liefst allemaal overmand door emoties. Zodat moslims zoals jij, nu eindelijk en volgens jou totaal gepast, eens lekker hun gal kunnen spuwen. Wetende dat jullie nog altijd het emotionele chantagemiddel van de 400 dode kinderen in kunnen zetten.

  En dat noemt mij onsmakelijk!!

 42. avatar Nathan says:

  Maar ff heel serieus 400 dode kinderen, zijn geen voetnoot! niet omdat het Palestijnen zijn, en niet omdat het moslims zijn, maar puur vanwege het mens zijn!!

 43. avatar Simon says:

  #Ozymandias “Simon, wat is dit voor een gladpraterij? Een aanval op een synagoge is wél een teken antisemitisme!”

  Per definitie? Nou lijkt mij absoluut niet hard te maken.

 44. avatar Ozymandias says:

  Nee? Wat zou er volgens jou dan aan de hand kunnen zijn?

 45. avatar Simon says:

  #CIDI “CIDI steunt wel een voorstel van de Christen Unie om de ontkenning en bagetalisering van genociden strafbaar te stellen”.

  Prima, maar laten we dan tegelijkertijd ook de ontkenning en bagatalisering van democide strafbaar stellen.

 46. avatar Simon says:

  #Ozymandias “Nee? Wat zou er volgens jou dan aan de hand kunnen zijn?”

  Eigenlijk heeft het CIDI zelf al aangegeven dat het met de aanval op Gaza te maken heeft dus wat moet ik daar dan verder nog aan toevoegen? Niet iedereen die tegen die aanval van Israel is en criminele neigingen heeft is per definitie antisemiet.

 47. avatar Mohamed says:

  Mensen antisemiet noemen als ze voor Hamas zijn,… is een achterhaalde propagandatruuk van zionisten en sympathisanten. Trouwens vooraleer je de indruk krijgt dat alleen “moslims” vinden dat Hamas geen terreurorganisatie is, laat u beter informeren, er genoeg professoren, politici,… die Hamas willen. Onlangs op Phara zei die professor van Gent, toen Freilich probeerde Hamas gelijk te stellen aan terreur, dat Hamas voor alle duidelijkheid een verzet is.

 48. avatar Nederlander says:

  lol @ 24. abdel

  Je bent Marokkaans? Google eens op “mellah”.

 49. avatar Nederlander says:

  @31:”Anti-jodendom = religiekritiek”

  Klopt!

 50. avatar Alison says:

  Beste CIDI,
  Blij te horen dat er idd geen aparte bescherming tegen antisemitisme is voorgesteld. Iedereen verdient gelijke behandeling. Ik ben het ermee eens als gesteld wordt, dat noch het meisje met de Davidsster, noch die met het hoofddoek lastig gevallen mag worden.
  Wat me cheter zo’n pijn doet bij de inval in Gaza is dat daar zoveel onschuldige doden bij moesten vallen en dat Israel zo compleet Gaza domineert. Jullie zeggen dan: dat is Hamas eigen schuld. Maar ik vraag aan jullie: vinden jullie het niet cru en pijnlijk dat er een groot muur om Gaza gebouwd is? Vinden jullie zelf niet dat zo van Gaza een gevangenenkamp gemaakt wordt en dat lijkt me toch niet jullie wens. Ik gun de Joden het beste, maar veel orthodoxe Joden en – o.m. met deze inval in Gaza – lijken de Palestijnen het licht in de ogen niet te gunnen.
  Waar is het geweten gebleven van de mensen die dit ten uitvoer brachten zo vlak voor eigen verkiezingen?

 51. avatar Anoniem says:

  Het Cidi is weer ingefluisterd vanuit Israel . Wat een marionettenclub is dat toch.

 52. avatar Ozymandias says:

  “Eigenlijk heeft het CIDI zelf al aangegeven dat het met de aanval op Gaza te maken heeft dus wat moet ik daar dan verder nog aan toevoegen? Niet iedereen die tegen die aanval van Israel is en criminele neigingen heeft is per definitie antisemiet.”

  Simon,

  De mensen die boos zijn op Israel vallen niet de kerken aan, ze vallen niet de moskeeen aan, maar ze vallen de synagogen aan. De synagogen zijn doelwit enkel en alleen omdat het gebedshuizen van joden zijn.

  Of de personene die die aanslagen plegen antisemiet zijn weet ik niet -ik kan niet in hun hoofden kijken- maar het feit blijft dat de daden wel antisemitisch zijn.

  Net zoals vroeger in de VS zwarten achter in de bus moesten zitten. Dat wil niet zeggen dat iedere buschaffeur een racist. Zodra de chaffeur tegen zijn klanten zegt: ‘u moet achterin zitten want u bent zwart,’ dan doet hij toch een racistische uitspraak.

  Antisemitisme is dom en barbaars. Het is op geen enkele reden te rechtvaardigen dat joden in Europa moeten boeten, omdat er hier mensen zijn die het niet eens zijn met de politiek van Israel. Tenzij iemand denkt dat joden als groep en Israel als staat inwisselbare begrippen zijn. Maar dat is dus ook antisemitisme.

  Ik heb eerder gelezen dat jij de mond vol hebt over Wilders die haat zaait naar moslims, maar zodra de joden doelwit worden van hate crimes wil je het niet herkennen voor wat het is. Dit is een vreemde vorm van apologetiek waar ik niet bij kan komen.

 53. avatar Simon says:

  #Ozymandias “Tenzij iemand denkt dat joden als groep en Israel als staat inwisselbare begrippen zijn. Maar dat is dus ook antisemitisme”.

  Volgens mij kunnen synagogen in dit geval in de ogen van de daders symbool zijn voor (de politiek van) Israel.
  Je laatste alinea is wel erg ver bezijden de waarheid gezien het feit dat ik al meerdere malen in deze topic heb opgemerkt dat het om crimineel gedrag gaat.

 54. avatar Ozymandias says:

  In de ogen van de dader, ja. Maar dat klopt dus niet, want synagogen zijn geen symbool van Israel. Het zijn joodse gebedshuizen.

  De dader rekent dan alle joden als zijn vijand ongeacht hun standpunten of bijdragen aan de staat Israel. Daarom zijn dit soort daden zo gruwelijk discriminerend.

  Antisemitisme niet willen herkennen terwijl het er duidelijk bovenop ligt vind ik ook een vorm van goedpraterij. Daar ging mijn laatste alinea over.

 55. avatar abdel says:

  49 Nederlander,

  Lees mijn opmerking van 24 nog eens door.

  In Marokko hebben veel joden samengewerkt met de Franse bezetter en de Spaanse bezetter, veel mensen hebben hierdoor de dood gevonden.

  Ondanks dat heeft Mohammed de 5 gezegd dit zijn mijn onderdanen. Als dank voor hiervoor zijn ze allemaal geemigreerd naar de rijkere landen met alles wat ze hadden en hebben Marokko in de steek gelaten.

 56. avatar Simon says:

  #Ozymandias “Antisemitisme niet willen herkennen terwijl het er duidelijk bovenop ligt vind ik ook een vorm van goedpraterij. Daar ging mijn laatste alinea over”.

  Tja daar verschillen we dan van mening. Ik vind je voorbarige kwalificaties vertroebelend werken voor de discussie.

 57. avatar Nederlander says:

  @abdel, 56:

  Lachwekkend hoe je de geschiedenis hier tracht te herschrijven. De Joden in Marokko kregen juist meer rechten onder de Franse bezetting, wat gek dat ze dan wat minder kritisch tegenover de bezetter stonden dan andere Marokkanen! En Joden zijn niet vrijwillig vertrokken uit Marokko, ze zijn weggepest (moorden en ander geweld incluis) door de racitische Marokkaanse moslims.

 58. avatar Mohamed says:

  Hierboven, de rechterhand van de koning is een Jood, je verkoopt shit hier.

 59. avatar abdel says:

  Nederlander,

  Je verwart de Europes geschiedenis met die van Marokko.

  Joden hebben Marokko in de moeilijkste tijden in de steek gelaten en verraden, zowel tijdens de bezetting als na de bezetting die Marokko veel kracht heeft gekost en het land opgebouwd moest worden, juist toen zijn ze ervandoor gegaan.

  In jouw wereld zijn joden alleen slachtoffer maar ze zijn ook daders.

  Niet de joden werden/worden onderdrukt in Marokko maar de Imazighen, maar dat stukje geschiedenis ken je vast niet.

 60. avatar Nederlander says:

  Jews have been living in Morocco since the time of Antiquity. Prior to WWII, the Jewish population of Morocco reached 225,000. Although, Jews were not deported during WWII, they did suffer humiliation under the Vichy government. Following the U.S. landing in 1943, a few pogroms did occur. In June 1948, bloody riots in Oujda and Djerada killed 44 Jews and wounded scores more. That same year, an unofficial economic boycott was instigated against Moroccan Jews.

  In 1956, Morocco declared its independence, and Jewish immigration to Israel was suspended. In 1963, emigration resumed, allowing more than 100,000 Moroccan Jews to reach Israel.2

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/morocjews.html

 61. avatar Gerrit says:

  @Simon, dit is onzin. Jouw logica volgend is een aanval op een moskee ook geen uiting van agressie tegen moslims.

 62. avatar abdel says:

  Nederlander,

  Zoals ik eerder zei de geschiedenis is verkracht door veel joden, vandaar dat veel moslims zich in Marokko dubbel verraden voelen.

 63. avatar JSK says:

  @abdel:
  ” zijn ze allemaal geemigreerd naar de rijkere landen met alles wat ze hadden en hebben Marokko in de steek gelaten.”

  Zoals jouw ouders wellicht? En de +-300000 Nederlanders van Marokkaanse afkomst?

 64. avatar Simon says:

  @Gerrit, Het is de oorzaak-gevolg routine die mij tegenstaat. Als het CIDI zelf al zegt dat de agressie voorkomt uit de inval op Gaza is het wat vreemd het daarna antisemitisme te noemen (hetgeen jodenhaat is op basis van religie of etniciteit). Net als het woordje ‘terroristisch’ dat het CIDI altijd vooraf laat gaan aan het woord HAMAS vertroebeld het de discussie. Het is niet zo moeilijk Israel van staatsterreur te beschuldigen (gezien de vele resoluties van de VN die het aan zijn laars lapt) en de woorden staatsterreur en Israel steeds in combinatie met elkaar te gebruiken. Maar denk je dat het helpt werkelijk te luisteren naar elkaar en tot een oplossing te komen?

 65. avatar abdel says:

  JSK,

  Haha,

  Ga eens de economie van Marokko bekijken en hoeveel de diaspora bijdraagt. Daarnaast elk jaar op vakantie, huizen bouwen, familie gel sturen, in tijden van aardbevingen en overstromingen geld gestuurd.

  Van onze Marokkaanse joden in Izrael krijgen we geen cent.

 66. avatar JSK says:

  @abdel: Nou en? Doet weinig af aan wat je zegt namelijk:

  “zijn ze allemaal geemigreerd naar de rijkere landen met alles wat ze hadden en hebben Marokko in de steek gelaten”

  De Marokkanen zijn niet naar Nederland gekomen om meer aan Marokko af te dragen…

 67. avatar conan says:

  #64 jsk

  De 300000 mensen zorgen er voor dat
  er een paar miljard dollar per jaar
  richting Marokko gaat,wij laten Marokko
  nooit in de steek ,en zelfs deze feit
  kunnen jouw soort niet verkroppen JSK.

 68. avatar abdel says:

  Jsk,

  Nee hoor, het is niet de emigratie wat in de steek laten is.

  Bij veel Marokkaanse joden is het de combinatie verraad tijdens de bezetting en alles wat ze in die periode vergaard hebben naar Izrael en andere rijke landen zijn gegaan om nooit meer wat voor Marokko te betekenen.

  Bij de Marokkanen die in Europa zijn dit zijn de vrijheidsstrijders tijdens de bezetting geweest en voor Marokko hun leven hebben gegeven en nu aan Marokko bijdragen aan Marokko.

  Is een verschil ik verwacht niet dat jij dit ziet. In Marokko zien ze dit wel.

 69. avatar JSK says:

  @conan: Deze feit is egt lauw para!

  @69: Mij maakt het niet uit dat ‘de joden’ op jouw masculiene maar oh zo tere Marokkaanse trots hebben gestapt. Het stoort mij dat je een argument toepast op hen wat deels op jouw ouders van toepassing is (en dat je de ironie niet eens opmerkt).

  “Is een verschil ik verwacht niet dat jij dit ziet. In Marokko zien ze dit wel. ”

  Dan wens ik ze veel plezier daar in Marokko.

 70. avatar abdel says:

  JSK

  jouw masculiene maar oh zo tere Marokkaanse trots hebben gestapt

  ??????????????????????

  Er is geen sprake van ironie.

 71. avatar ramses says:

  In Frankrijk wonen ongeveer 850 000 Marokkanen. Met ongeveer
  300.000 mensen van Marokkaanse afkomst is Nederland het tweede vestigingsland.
  Frankrijk heeft zijn positie als voornaamste land van bestemming recentelijk verloren
  aan Italië en Spanje. Beide landen kennen snel groeiende gemeenschappen
  Marokkanen van tussen de 200.000 en 300.000 personen. Ook België en Duitsland
  kennen omvangrijke, maar minder snel groeiende, Marokkaanse gemeenschappen van
  ongeveer 150.000 en 90.000 personen. Kleinere Marokkaanse gemeenschappen
  bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Buiten Europa trekken de
  Arabische oliestaten van oudsher tijdelijke migranten aan. De laatste jaren zijn de
  Verenigde Staten en met name de Canadese provincie Québec erg in trek onder hoger
  opgeleiden. Tenslotte wonen 400.000 tot 700.000 joden van Marokkaanse afkomst in
  Israël.

 72. avatar brahim says:

  De islam is niet tegen joden in tegendeel zelfs. Enkel de slechte joden worden gewaarschuwd net als de slechte moslims en de slechte christenen. Islam staat voor verdraagzaamheid en pleit voor broederschap tss ehl kitab, (mensen van het boek). nl De THora (joodse bijbel) el injiel(het evangelie) en de koran. Marokko staat als rolmoddel met betrekking tot het verdraagzaam samen leven van deze volkeren. Degenen die hier alle joden als slecht bestempelen verwijt ik een gebrek aan kennis van de islam en zijn tollerante en verdraagzaam karrakter. Vergeet niet dat je als moslim door je slechte daden in nederland de islam meer schade toebrengt dan duizend Geert wilders en ben je daarom zelf al vervloekt door het verkeerd beeld van geweld en onverdraagzaamheid te verspreiden in tegenstelling tot het ware gezicht van de islam.

 73. avatar rifi says:

  Marokkaanse joden zijn onze broeders en landgenoten eens Marokkaan ALTIJD Marokkaan, ze hebben een mooie bijdrage geleverd in de geschiedenis van ons land. Ze zijn méér dan welkom.

 74. avatar levy says:

  Nadat Israël een onafhankelijke natie werd in 1948 verhuisden duizenden Marokkaanse joden naar de nieuwe joodse staat. Dat was het begin van een exodus die vooral om economische -niet om religieuze- redenen plaatsvond. Van de 250 000 Marokkaanse joden gedurende de tweede wereldoorlog zijn er vandaag nog ongeveer 5000 die in Marokko zijn gebleven.

  “De joden gaan daar waar ze een job kunnen vinden,” zegt Attias Sion, wiens zoon en dochter in Parijs wonen. Sion (70) is één van de ongeveer 125 joden die in Fez zijn blijven wonen, een oud joods studiecentrum waar ’s werelds eerste Hebreeuws-Arabische woordenboek is geschreven. Sedert 1940 herstelde Sion typmachines -“Ik ben een oude man en dit zijn oude machines.”

  Ondanks, of misschien dankzij, hun kleine aantal, heeft Sion en andere Marokkaanse joden een heleboel Marokkaanse vrienden. Over het algemeen zijn de joden goed geïntegreerd in de Marokkaanse cultuur. Eén van de topadviseurs van de koning is een jood en er zijn twee joodse kolonels in het leger. De overheid heeft geholpen bij de restauratie van verscheidene oude synagogen en betaalt het salaris van de conservator van een joods museum dat vier jaar geleden zijn deuren opende in Casablanca.

  “Onze Marokkaanse geschiedenis is geen geschiedenis van terreur maar van een normale verstandhouding tussen moslims en joden”, zegt Simon Levy, directeur van het museum. “Wij denken dat het belangrijk is om daarover te getuigen op een moment dat de moslimbeschaving wordt bestempeld als een terroristische beschaving.”

 75. avatar abdel says:

  Veel Marokkaanse joden hebben duidelijk gekozen voor Izrael, er is geen sprake van broederschap tussen deze mensen en Marokkanen.

  Ze hebben Marokkanen verraden tijdens de bezetting en zijn weggegaan zonder ook maar een keer om te kijken.

  Dit zijn twee zeer zwaarwegende feiten.

  Het enige wat veel Joodse Marokkanen hebben gedaan is zeggen dat wij ze slecht behandeld hebben. Ik noem dat driedubbel verrad.

 76. avatar vele says:

  abdel 69

  wat een onzettende onzin!!
  Geloof vooral niet in de waarheid want dat zo pijnlijk zijn.

 77. avatar abdel says:

  vele,

  Jouw argumenten hebben me op andere gedachten gebracht. Ik ben blij dat je me hebt gewezen op de waarheid.

 78. avatar Simon says:

  #Levy, je verhaal is wel heel erg eenzijdig.Er is een exodus geweest van joden uit de arabische landen en dat had alles te maken met het ontstaan van de staat Israel die de situatie van joden in veel landen in de regio moeilijker maakte. Ook in Marokko was sprake van rellen waarbij 44 joden omkwamen. Zie voor meer details …

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exodus_from_Arab_lands#Morocco

  en

  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Morocco

 79. avatar abdel says:

  Tijdens de bezetting van Marokko door Frankrijk en Spanje zijn er honderduizenden mensen vermoord, dorpen platgebrand, vrouwen verkracht en kinderen vermoord, akkers onbruikbaar gemaakt. Veel Marokkaanse joden werkten samen met de bezetter, in 1948 was Marokko nog steeds verwikkeld in een vrijheidsstrijd. De 44 doden zijn gevallen in de vrijheidsstrijd die Marokko voerde tegen Frankrijk en de veelal collaborerende Marrokkaanse joden.

 80. avatar Simon says:

  Abdel “Veel Marokkaanse joden werkten samen met de bezetter”

  Heb je daar een bron voor? Ik lees bijvoorbeeld hier …
  http://rickgold.home.mindspring.com/Emigration/emigration11.htm
  … dat er relatief veel joden zaten in de communistische partij in Marokko die onafhankelijkheid nastreefden. Aangezien het Vichy regime discriminerende wetten in Marokko invoerde voor joden vind ik je verhaal wat vreemd en ik heb er in andere bronnen niks over gevonden. Men had er toch geen belang bij?

 81. avatar abdel says:

  Simon,

  Allereerst vind ik je vraag niet kloppen.

  Marokko is niet alleen bezet geweest van 1940 tot 1945 maar een veel langere periode. Het klopt inderdaad wat je zegt dat het Vichy regime discriminerende wetgeving heeft ingevoerd.
  Maar dit is een afwijzing van Franse kant geweest, niet een keuze van de joden geweest. Ervoor en erna kozen ze ervoor om te collaboreren met de Franse bezetter. Ze hebben niets maar dan ook niets bijgedragen aan de onafhankelijkheidsstrijd. Zowel de istiqlalpartij waarvan nu gezegd word dat die een belangrijke bijdrage aan de onafhankelijkheid hebben bijgedragen als de communistische partij hebben niks gedaan, ze hebben alleen de troon ondersteund nadat hij een vredesverdrag heeft getekend dat letterlijk een bezetting is zoonder leger. Lees maar wat Abdelkrim el Khattabi hierover heeft gezegd.

  Ik begrijp niet waarom Rickgold een bron is, volgens mij is het gewoon een mening.

  http://eurabie.punt.nl/index.php?r=1&id=358607&tbl_archief=0

  Dit is een link waar je de rol van de joden tijdens de onafhankelijkheid kunt lezen. Habib el Kaddouri is SMN medewerker en daarom heel gematigd in zijn stukje.

 82. avatar Simon says:

  Ja dank je Abdel maar daar staat dus ook niks dat je bewering onderbouwd “Veel Marokkaanse joden werkten samen met de bezetter”. Daarmee zeg ik niet dat het niet klopt maar ik heb er weinig over gelezen. In het Volkskrantstuk staat wel iets over joodse proteges die frans georienteerd waren met name in de periode 1912-1956. Misschien dat een gedeelte daarvan inderdaad samenwerkte met franse autoriteiten hetgeen als verraad ervaren kan zijn door Marokkanen die immers onder het ‘frans protectoraat’ dienden te leven. Ik denk dat je dat bedoeld. Wat kent de geschiedenis toch verhullend taalgebruik zoals “protectoraat” ! Maar rond de dhimmi status hoor je ook dit soort verhulling van wat het eigenlijk was.

 83. avatar abdel says:

  Simon,

  De geschiedenis van Marokko is herschreven tot iets wat het niet is. Het schijnt dat we een Arabisch land zijn, dat de oorlogen van de Imazighen tegen de Spanjaarden en Fransen nooit hebben plaatsgevonden. Dat de istiqlalpartij heeft gestreden voor onaghankelijkheid. Ik heb geen enkel vertrouwen in geschreven bronnen, voor mij is dat geen bewijs. Het ondersteunt alleen degenen die het land regeren.

 84. avatar ihsan says:

  Ik vraag me af waarom er zoveel twijfels zijn over de holocaust. Met name over het aantal slachtoffers. Als iemand twijfelt over of de wereld rond of plat is dan nemen we dat toch niet serieus en wordt diegenen niet aangeklaagd. Waarom gebeurt dat wel bij de joden en waarom hebben zoveel mensen hun twijfels en waarom moet dat bij wet geregeld worden? Dit geeft de indicatie dat er een bepaalde angst heerst omtrent de waarheid. Laten we gewoon een internationale gemeenschap met alle vertegenwoordigers van de twijfellende partijen de bewijslast onderzoeken over het aantal(6000.000 of veel minder). En ook kunnen we beter mensen aanklagen die huidige genocides veroorzaken i.p.v. dingen die 70 jaar geleden gebeurd zijn. Ook moeten we de slaven vergoeden voor hun leed, en de indonesiers en de afrikaanse landen en de amerikaanse indianen etc etc etc.

 85. avatar Simon says:

  #ihsan, ik denk dat het onder geschiedkundigen een normale discussie is en hier kan je een lijstje vinden van verschillende schattingen:
  http://users.erols.com/mwhite28/warstat1.htm#Hitler
  Echter zoals het de afgelopen week in de media aan de orde is door de katholiek Richard Williamson dat gaat alleen maar om antisemitisme. Hij ontkent zelfs het bestaan van gaskamers die vandaag de dag nog te bezichtigen zijn en waar het ontwerp, de opdrachtverlening etc. van bewaard zijn gebleven. Er is geen geschiedkundige die daar aan twijfelt dus Williamson heeft andere motieven.

 86. avatar ihsan says:

  @Simon

  Wat denk je hiervan dan?
  http://www.biblebelievers.org.au/wilhelmh.htm

 87. avatar Simon says:

  #88 ihsan, daar staan veel aantoonbare onjuistheden in maar ik heb geen tijd die alemaal te weerleggen. Om er eentje te noemen … er wordt gesteld dat bij het Neurenberg proces die 6 miljoen maar steeds herhaald is en zo een eigen leven is gaan leiden. In het overzicht dat ik je stuurde staat dat men bij Neurenberg uitging van 5,7 miljoen hetgeen overgenomen is door de encyclopedie Brittanica.

 88. avatar abdel says:

  Simon,

  Hier nog een scheur in het verhaal van de eeuwige slachtoffer die joden zouden zijn.

  http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?goto=firstpost&threadid=264818

 89. Pingback: Top 10 “anti-Israëlwebsites” | alexandrina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.