Voorpagina Algemeen

Minder naar moskee

Worden moslims minder gelovig? In het rapport Moslims in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat dat 5 procent van de Turken en 3 procent van de marokkanen zich inmiddels als niet-religieus beschouwt. Het lidmaatschap van een religieuze organisatie is al helmaal miniem: 1,1 procent van de marokkanen en 6,6 procent van de Turken. Ook neemt het bezoek aan de moskee steeds meer af.

Vooral jongeren en hogeropgeleiden gaan minder naar de moskee, en komen dus steeds verder af te staan van de Imam. Wat wel steeds populairder wordt is het ‘digitale’ bezoek aan de Cyber Imam en de ‘Q&A’ (vraag & antwoord) sectie op een islamitische website. Ook de massale posts van moslim users op een discussieforum neemt aanzienliijk toe. Duidelijk is dat moslims gebruik maken van middelen die het Westen al een geruime tijd in haar digitale samenleving heeft geincorporeerd.

Kan er nu sprake zijn van lichtjes secularisering onder moslims? Of is het slechts een verschuiving van de fysieke wereld naar de digitale omgeving? El Madkouri van Forum is er in ieder geval blij mee. De jongeren zijn de toekomst van Nederland. Zij zijn gewend op werk, op school en in privé-sfeer veel gebruik te maken van het internet. De belangrijkste commincatie loopt via dit medium en kan zeker als geschikte kanaal worden gebruikt voor relgieuze interactie. Straks komen moslims met een louter Nederlands referentiekader. Zij hebben andere geestelijken nodig, want zij spreken geen Turks, Arabisch of Urdu. Is in dit geval een geïntegreerde cyber-imam dan een oplossing?