Voorpagina Algemeen, Politiek

Ontwapen de wereld

Miriam Rafai is gastarbeider bij Wijblijvenhier.nl

Met afschuw heb ik het nieuws gehoord over de schietpartij in Duitsland. Ik voelde de rillingen over mijn lijf. Hoe kan iemand zoiets doen? Voordat de dader zijn woede en destructieve kracht op zijn omgeving richtte, moet hij eerst alles wat goed is in hem hebben uitgeschakeld, gedood en vermorzeld. Niemand zag iets goeds in hem. Om zichzelf te verwezenlijken kreeg hij meer geloof in het kwaad. Kwaad doen, dat zou de mensen dwingen te zien en te weten wie hij was en waar hij toe in staat was. Dan zou hen het lachen wel vergaan. Voor het ten uitvoering brengen van al zijn kwade gedachten stond hem een arsenaal aan wapens ter beschikking. Het werd hem niet moeilijk gemaakt. Er is een hele industrie in de wereld die draait om de produktie en verkoop van wapens.

De wapenhandel is een belangrijke bron van inkomsten voor veel landen in de wereld, de Verenigde Staten voorop. Duitsland en Nederland staan in de top tien. Wapens worden door staten gezien als een noodzakelijk kwaad in de verdediging tegen externe geweldsdreigingen. Het geweldsmonopolie is in handen van de staat, en alleen in naam van de staat zouden de wapens dan ook kunnen worden ingezet.

Het is niet verwonderlijk dat wapenbezit kan leiden tot wapengebruik, soms zelfs wanneer het gebruik op geen enkele wijze te rechtvaardigen valt. Mensen die wapens dragen zijn geen burgers meer: ze hebben macht in handen. Macht kan werken als een vreemde drug die je waanideeën voedt van superioriteit en onaantastbaarheid. Je zou je bijna geen mens meer wanen, want je bent onkwetsbaar. Macht kan niet alleen corrumperend werken, het kan ontmenselijken, dehumaniseren. 

Ik wil geloven in een ontwapende wereld waarin we elkaar zonder angst en vrees tegemoet kunnen treden. Ik hoop dat er steeds meer mensen komen die er net zo over denken. Het zou mooi zijn, want dan zou het zogenaamde noodzakelijke kwaad niet meer zo noodzakelijk hoeven zijn.


Miriam Rafai is dertig jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze is een liefhebster van theater en film. De foto hierboven is van de Egyptische actrice die ze bewondert, Suad Husni.