Voorpagina Maatschappelijk, Opmerkelijk, Politiek

PVV pleit voor staatsterreur

Deze week kreeg de PVV van Greet Wilders haar ‘Marokkanendebat’ in de Tweede Kamer. Het is mij niet duidelijk waarom de Kamer heeft toegestemd in het houden van een Marokkanendebat, een term die behoorlijk beledigend is voor de betreffende bevolkingsgroep. Kunnen we nu ook ooit Chinezendebatten, Antillianen- of Zuid-Limburgersdebatten verwachten?


Maar hoe dan ook, de PVV was niet blij met het resultaat. Iedereen weet dat er een probleem is met jonge Marokkanen die buitenproportioneel vaak met justitie in aanraking komen. De statistieken zijn wat dat betreft duidelijk. Maar zoiets is niet uitzonderlijk. Zo’n veertig jaar geleden was er een vergelijkbaar probleem met Surinamers. Net als het toen een klein deel van de Surinamers betrof, betreft het nu een kleine minderheid van de Marokkanen. Met de Surinamers is het goed gekomen. Met de Marokkanen gaat dat ongetwijfeld ook gebeuren. Als we tenminste de grote werkloosheid onder hen oplossen, en ze niet nodeloos stigmatiseren en met de nek aankijken. Verder lijkt de gerichte aanpak van de groepen waarin het hoogste aantal recidivisten voorkomt (Amsterdamse aanpak) niet kansloos.

De Kamer reageerde ongeveer zoals ik hierboven kort weergaf: niet stigmatiseren, gerichte aanpak, zorgen voor banen en scholing. Maar dat was dus niet naar de zin van de PVV, want volgens blonde Greet en zijn makkers is het niet een probleem dat met normale middelen kan worden opgelost. Het is immers allemaal de schuld van de Islam.
Op de site De Post Online (geen frisse site overigens) mocht blonde Geert samen met zijn fractiegenoot Joram van Klaveren het volgende schrijven:

“Het moet dus anders. Het is tijd voor repressie van Marokkaans tuig. Het is tijd voor de aanpak van de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend, de islam.Wie niet horen wil, moet maar voelen. De overheid heeft de plicht om de burgers te beschermen en de criminaliteit aan te pakken. En om ons te beschermen tegen de ideologie van haat en geweld die de islam is. Daarom pleit de PVV voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het maximaal korten van uitkeringen, mobiele politieposten in overlastgebieden, politie met honden, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturaliseren van criminelen met een dubbele nationaliteit, het uit het land knikkeren van Marokkaans tuig en een volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen.”

Hier pleit dus een politieke partij voor repressie (= staatsterreur) jegens bevolkingsgroepen. De PVV wil hele groepen aansprakelijk stellen voor het gedrag van enkelingen, huizen ontruimen (hele families dus) en zelfs hele wijken en mensen het staatsburgerschap ontnemen. Ook willen Wilders c.s. mensen gaan deporteren en een immigratiestop instellen voor mensen uit islamitische landen. En dat alles omdat de islam volgens Greet een religie is van haat en geweld.

Dit is echt ongekend. Sinds de jaren veertig hadden we zulke taal niet meer gehoord. Ook toen was er een hetze tegen een religie die niet zou deugen en tegen mensen die mede door hun religie minderwaardig gedrag zouden vertonen. Ook toen was er sprake van deporteren, en het het ontnemen van rechten en staatsburgerschap. Uiteindelijke leidde dat tot concentratiekampen en massamoord.

Max van Weezel schreef in 2009 als eens een column in Vrij Nederland over de taalkundige overeenkomsten van uitingen van PVV-ers met nazi’s – zaken als de uitspraak van Dion Graus dat ‘Wilders dag en nacht werkt voor volk en vaderland’. Wilders’ collega’s Fritsma toonde net als destijds Hitlers collega Goering een afkeer van cultuur en wilde de subsidie aan het Haagse Residentie orkest stopzetten. De PVV pleitte in 2010 al voor ‘etnische registratie’ en  oprichting van ‘stadscommando’s’ (= door de overheid gedoogde knokploegen)  om overlast van  Marokkanen en andere buitenlanders aan te pakken.  Wat voor overeenkomsten hebben we nog meer nodig voordat het besef in brede kring doordringt dat de PVV gewoon een fascistisch clubje is?

Dit artikel verscheen eerder op de website van AbuPessoptimist

Foto: Roel Wijnants via photopin cc

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie