Voorpagina Algemeen, Opmerkelijk

Ik Presenteer U: De Schilderswijk

Vandaag heb ik veel geleerd over mijn geliefde prachtwijk: "De Schilderswijk is, met een oppervlakte van 146 hectare, het grootste aaneengesloten stadsvernieuwingsdeel van Nederland. De wijk telt bijna 33.000 geregistreerde bewoners. De bevolking bestaat voor 86% uit migranten, waarvan het merendeel afkomstig is uit Turkije, Suriname en de Nederlandse Antillen en uit Marokko. De leeftijdsopbouw in de Schilderswijk wijkt sterk af van de rest van Nederland. Er wonen relatief veel jongeren en weinig ouderen. Tweederde van het aantal inwoners is aangewezen op een uitkering en verkeert in een zeer minimale sociaal economische positie. De verhuismobiliteit bedraagt 30%…"

"De gezondheid van volwassenen is gemiddeld genomen slecht. Het sterftecijfer ligt ongeveer eenderde hoger dan het landelijk gemiddelde. Een groot aantal bewoners lijdt onder psychosociale en/of psychosomatische klachten, terwijl het aantal chronisch zieken als diabetes en astma/COPD-patienten ronduit zorgelijk is. Veel inwoners kampen met huisvestings- en financiele problemen, met spanningen tussen culturen en generaties, verkeren in een sociaal isolement en zijn langdurig werkloos."*

Mijn geliefde wijk, Schilderswijk…

* Citaat uit ‘Volop in beweging" van Gezondheidscentrum De Rubenshoek