Voorpagina Ervaringen, Maatschappelijk, Opmerkelijk

Prénatal op de vingers getikt na discriminatie van sollicitante met hoofddoek

Op 4 april 2013 heeft het College voor de Rechten van de Mens (het College) geoordeeld dat Prénatal verboden onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt door een kandidate voor de functie hulpkracht af te wijzen omdat zij een hoofddoek draagt.

W. meldt zich bij het MDRA nadat zij een sollicitatiegesprek heeft gehad bij Prénatal. Tijdens het gesprek wordt, voordat de gebruikelijke vragen gesteld worden, door de storemanager gevraagd of zij bereid is om tijdens het werk haar hoofddoek af te doen. W. legt uit dat dat voor haar geen optie is, zij draagt haar hoofddoek om godsdienstige redenen; zij is moslim. Hierna verloopt het gesprek stroef. Zij krijgt na afloop te horen dat indien zij geen telefoontje krijgt, dat betekent dat zij niet is aangenomen. Zij hoort niets meer van Prénatal.

Het MDRA dient een klacht in. Prénatal stelt dat de storemanager de vraag over de hoofddoek wel gesteld heeft, maar dat dit bij de beoordeling van W. geen enkele rol heeft gespeeld.

Het MDRA vraagt een oordeel over de zaak aan het College. Tijdens de zitting wordt de storemanager ondersteund door een advocaat en een HR-adviseur van Prénatal. W. wordt ondersteund door een klachtbehandelaar van het MDRA. Het College stelt beide partijen gedetailleerde vragen over hoe, wanneer en waarom de onderwerpen hoofddoek en geloofsuitingen tijdens het sollicitatiegesprek aan de orde zijn gekomen. Het College concludeert dat W. voldoende feiten heeft aangevoerd die het vermoeden onderbouwen dat haar hoofddoek een rol heeft gespeeld in de beoordeling van haar als kandidate. Prénatal heeft geen bewijs kunnen leveren dat dit geen rol heeft gespeeld in de beslissing om haar af te wijzen voor de functie. Het College oordeelt dan ook dat Prénatal indirect onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt.

W. doet tegenover Wijblijvenhier.nl haar verhaal:

“Het sollicitatiegesprek begon met vragen over mijn hoofddoek en de store manager maakte mij duidelijk dat zij geen mensen aanneemt waaraan te zien is dat zij een geloof aanhangen. Vervolgens werd ik beoordeeld als té sociaal en niet brutaal genoeg. De inhoud en het verloop van het gesprek gaven mij het sterke vermoeden dat het feit dat ik mijn hoofddoek niet af wil doen de ware reden is voor de afwijzing, maar dat dit verhuld wordt door mij bepaalde eigenschappen toe te dichten, waarop ik wél legitiem kan worden afgewezen. Ter zitting beweert de Store Manager dat iemand die geen hoofddoek draagt zich pro-actiever opstelt naar klanten en klanten het makkelijker vinden om op een medewerker af te stappen die geen hoofddoek draagt. Het College concludeert 4 april dat ik voldoende feiten heb aangevoerd om het vermoeden te onderbouwen dat mijn hoofddoek een rol heeft gespeeld. Aan de P&O afdeling van Prénatal zal er nog gevraagd worden welke maatregelen zij zullen treffen om te voorkomen dat medewerkers van Prénatal, die betrokken zijn bij de selectie van nieuw personeel, het dragen van een hoofddoek een rol laten spelen in de beoordeling van sollicitanten.”

Een samenvatting en het volledige oordeel kunt u hier lezen

Meldpunt Discriminatie: Prenatal maakt verboden onderscheid op grond van godsdienst

Foto: dodvan via photopin cc

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie