Voorpagina Algemeen

Vluchtelingen opsluiten druist in tegen alles waar wij zo trots op zijn in Nederland

Ik kreeg kippenvel toen ik het Regeerakkoord las op 30 oktober 2012. Illegalen strafbaar stellen, las ik. Een grote kilte kwam over mij. Ik staarde een tijdje als verlamd naar het bericht voor ik vol ongeloof rond ging bellen: gaan wij mensen die niets hebben misdaan straffen omdat zij bestaan? Is dit geen fout die bleef staan uit een eerder concept? Het bleek echt zo te zijn. Zij worden vreemdelingen genoemd, illegalen – lelijke woorden voor wat zij zijn: vluchtelingen op zoek naar een bestaan. Met onze omslachtige procedures en onmachtige instituten hebben wij hen zo lang aan het lijntje gehouden, dat zij intussen in Nederland kinderen kregen die hier naar school gaan, de taal leren, vrienden krijgen, geworteld raken.

Hun ouders leven intussen jarenlang van dag tot dag vol vrees. Zij leven zo onzichtbaar mogelijk,  zonder enig protest en zonder enige overtreding. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Daar kan die 18-jarige jongen die een paar weken geleden in Amsterdam werd opgepakt over mee praten. Hij werd van school naar huis gebracht in een busje dat de verkeerde straat in reed, het busje werd aangehouden, de politie pakte hem op, hij had geen papieren en eindigde op Schiphol, waar hij een week lang vastgehouden werd.

Daarom leven ongedocumenteerden braver dan welke Nederlander dan ook. En zonder een beroep te doen op de sociale voorzieningen. Zij ontvangen geen kinderbijslag, geen huurtoeslag en gaan pas naar de dokter als zij in levensgevaar zijn. Zij houden zich onzichtbaar, werken achter de schermen in keukens van restaurants, in magazijnen of bezorgen ’s morgens vroeg als iedereen nog slaapt de krant. Het zijn de onzichtbaren.

Juist Marokkaanse Nederlanders zoals mijn generatiegenoten hebben ons bestaan in Nederland te danken aan onze vaders, ooms en neven die in Nederland kwamen werken. Ook onder hen waren er arbeiders die zonder arbeidscontract op eigen initiatief of geronseld naar Nederland kwamen. Hier kregen zij een nummer voor de belasting, het huidige burgerservicenummer, en verder niets. Zij kwamen te boek te staan als witte illegalen. Misschien dat daarom juist wij zo scherp kunnen zien wat er mis is met boetes en celstraf voor ongedocumenteerden.

Gaan wij deze mensen zonder verblijfsstatus in Nederland straffen omdat zij er alleen maar zijn, dan valt de bodem uit onze beschaving. In de cel horen dieven, fraudeurs, geweldplegers en moordenaars. Geen mensen die niemand tot last zijn. We sluiten niet eens belastingvluchtelingen naar België op, geen colporteurs van dubbele energierekeningen, geen chirurgen die wanprestaties leveren, geen bonusgraaiers en zelden kantoorfraudeurs.

Vluchtelingen opsluiten die niemand kwaad doen en alleen maar leven, dat druist in tegen alles waarop wij zo trots zijn in Nederland. Het land waar mijn organisatie, het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders zich sterk voor maakt, compleet met projecten die Marokkaanse Nederlanders stimuleren zich te verzetten tegen homohaat en tegen huwelijksdwang.

De grote verliezers zijn wij allen. Als Nederlanders verliezen wij onze eer, onze ziel, ons geweten. De grote winnaars zijn de mensenhandelaren, documentenvervalsers, huisjesmelkers, kwakzalvers en koppelbazen. Voor hen breken gouden tijden aan, zij kunnen hun gewetenloze business lucratief intensiveren en winstgevend uitbreiden [kunnen jullie in één zin expliciet maken waarom er voor hen gouden tijden aanbreken?]. Dat mag niet gebeuren en morgen hebben de congresgangers bij het PvdA-congres de kans om deze misstand te herstellen.

De PvdA heeft coalitiegenoot VVD gered van de premie-oproer en recent nog van een ministersval. De VVD mag nu wat terug doen en de PvdA kan daar op aandringen. Omwille van onze beschaving, die wij altijd voorop moeten stellen, ook als wij het in Nederland financieel moeilijker krijgen. Congresgangers, verzoek de PvdA-leiding om alleen mensen te straffen die zich misdragen. Sander Terphuis, vluchteling uit Iran, heeft een petitie gemaakt, ondersteund door de PvdA-fracties van alle grote steden én Brussel. Het mag nog wel wat dwingender. Congres, steun de ingediende motie!

Aissa Zanzen is voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Foto: bicyclemark via photopin cc
Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

23 Reacties op Vluchtelingen opsluiten druist in tegen alles waar wij zo trots op zijn in Nederland

 1. avatar abdel says:

  Ook liberalen die staan voor een vrije markt zouden ook vanuit deze invalshoek moeten pleiten voor een soepelere omgang met vluchtelingen. Europa vergrijst linksom of rechtsom er moeten mensen bijkomen wil je economisch een grote rol blijven spelen. Automatisering is een oplossing die deels werkt om een teruglopende beroepsbevolking op te vangen. Nadeel van automatisering is dat het vooral banen wegneemt van de middengroepen. De banen voor de hoogopgeleiden en lasgogeleiden blijven hiermee onvervuld. Het huidige anti allochtonen klimaat maakt dat er niet rationeel naar het probleem gekeken kan worden.

  Een andere oplossing xou kunnen zijn dat de Europese arbeidsmarkt werkelijk flexibel wordt, waarbij de loodgieter in Nederland ook zijn werkzaamheden in Oostenrijk moet kunnen vervullen. Helaas is de beschermingsreflex voor het eigen volk ( wat dat ook mag zijn) te groot, waardoor tekorten en overschotten in de arbeidsmarkt niet makkelijk opgelost kunnen worden. Shit ik merk dat ik afdwaal.

 2. avatar Dinges says:

  Wat is nu de oplossing die in de petitie voorgedragen word?
  Meer personeel voor de Integratiedienst zodat het proces versneld kan worden, en ongemak voor (finacieel) vluchtelingen tot een minimum gebracht kan worden?

 3. avatar bakker says:

  Eeen staat kent legale burgers en tijdelije gasten, toeristen, expatriates, werkenden van andere landen etc. Alles keurig geregistreerd. Illegalen onttrekken zich hieraan en lopen met vele tienduizenden rond. Dat is lastig voor bestuur, de rechtspraak, etc. Illegalen kunnen een vluchtelingen zijn, dan past hen een asielaanvrage of een tiojdleijk verblijfsvergunning. Illegalen kunnen ook crimineel zijn en dan wordt het lastiger.
  Het is tioch logisch als illegalen de keuze wordt gestled, asielaanvragen, tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen of vertrekken. Illegaliteit moet strafbaar zijn om de rechtsorde op peil te houden, wat is daar nu mis mee. Strafbaarstelling betekent een boete en dan ben je geen crimineel, zoals J. Cohen op TV meldt. Als je geen gordel om hebt in de auto krijg je ook een boete en ben ook geen crimineel. De NRC had vrijdag een redactioneel commentaar dat deze krant volledig in het kamp van de PvdA plaatst. Tegenstemmen is een overdreven vorm van zieligheid uit de sociale hoek, voorstemmen is een vorm van gezond landsbestuur.

 4. avatar abdel says:

  bakker,

  Wetten zijn er bedoeld om de zwakkeren te beschermen in de samenleving, de sterken in de samenleving hebben die wetten niet nodig. Als er wetten zijn waardoor de kwetsbaren niet beschermd worden is er iets mis met die wetten en is het de vraag of je je daaraan moet houden.

  Daarnaast heb jij als burger van Nederland het recht om vrij te reizen door de gehele wereld en virtueel het recht om overal op de wereld je te vestigen. Ben je bereid om van deze rechten af te zien in het kader van wederkerigheid?

 5. avatar Abdelmajid says:

  @Abdel veel mensen zoals Bakker, weten niet waarover ze praten totdat het zelf mee maken. Dan pas zien ze de realiteit (dat valt dan vies tegen) maar dan is het wel te laat om het zich dan te realiseren.

 6. avatar Multi says:

  abdel says: 28/04/2013 at 12:03 Daarnaast heb jij als burger van Nederland het recht om vrij te reizen door de gehele wereld en virtueel het recht om overal op de wereld je te vestigen”
  1/ Enkel met geldige papieren
  2/ Indien je in je eigen onderhoud kan voorzien een meerwaarde kan brengen én geld bezit :
  http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/funds.asp

  Beide ontbreken bij 99% van de vluchtelingen.

 7. avatar Hensley says:

  Ik bevind mij in een enorme tweestrijd. Als christen moet ik mijn medemens helpen, ook al is deze illegaal. Dus als hij voor mijn deur staat met honger zal ik hem te eten geven. Als hij ziek is zal ik hem verzorgen. Plus dat ik ook afstam, gedeeltelijk dan, van immigranten. En dat we zelfs familieleden hebben gehad die hier illegaal waren. Maar illegaal zegt het al: het is illegaal. Je weet als je naar een land gaat en je hebt geen papieren, je bent illegaal. Je kiest ervoor. Maar gevangen zetten? Uitzetten? Mensen aangeven waarvan je weet dat ze illegaal zijn? Not I. Ik niet. Brrr….

 8. avatar megafoon says:

  28/04/2013 at 12:03 Abdel:
  Daarnaast heb jij als burger van Nederland het recht om vrij te reizen door de gehele wereld. Ben je bereid om van deze rechten af te zien in het kader van wederkerigheid?

  Rondom Mekka en Jeddah staan verkeersborden die aangeven dat deze steden verboden zijn voor “non-muslims” Wederkerigheid, rechten? Allahammehoela!

 9. avatar Multi says:

  Waar wij zo trots op zijn …

  “Fatima Tinouzar (39), een Genkse van Marokkaanse afkomst, wordt al dagenlang bedreigd omdat ze tijdens een modeshow in Hasselt een lesbisch typetje speelde.

  “Ik krijg anonieme dreigtelefoontjes van mensen uit de Marokkaanse gemeenschap omdat ik lesbisch zou zijn”, zegt Fatima. “Maar dat klopt niet: ik ben hetero, maar speelde gewoon een lesbisch typetje.”

 10. avatar Dinges says:

  “Ik bevind mij in een enorme tweestrijd. Als christen moet ik mijn medemens helpen”

  Hoe bedoel je “als christen”? Impliceer je daarmee dat het recht om te geven voorbehouden is aan jullie beperkte groep?
  – – –
  @ Abdel. Wetten zijn bedoeld om iedereen in de samenleving te beschermen. De wet beperkt zich niet tot slechts een branche, en niemand is sterk in alle branches.

  Als de wetniet toereikend is om de kwetsbaren te beschermen is de vraag hoe je de wet moet veranderen zodat deze dat wel doet.

 11. avatar Hensley says:

  @dinges… Daarmee bedoel ik dat het voor mij heel belangrijk is om een medemens te helpen. Voor niet christenen en mslims kan ik jiet spreken. Maar hoe jij hoer af en toe te keer gaat lijkt het me niet dat jij een illegaal eten zou geven. Ik lan me vergissen natuurlijk…

 12. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Multi,

  Fatima Tinouzar is voor jou niet meer dan een stok om mee te slaan. Zoals je al onder andere topics hebt laten zien zie je haar eerder vertrekken dan blijven. Tja dat krijg je er van als je tegelijk islamofoob en xenofoob te bent!

 13. avatar Multi says:

  @ Boubkari

  Ik ben geen moslim dus ik vind vrouwen slaan een (ver)achtelijke daad.

  Je vind het vast fijn de wereld te tonen dat je de woordjes kent. Flink zo …
  Ik voel me echter niet aangesproken. Ik ben ‘foob’ voor een hoop gevaarlijke dingen en ziektes. Net zoals elke mens die zich beschermt tegen kwalijke invloeden.

 14. avatar Multi says:

  Islam = ALLESWATNIETISLAMISfoob.

  Deze wegaanduiding bewijst het :
  http://ejbron.files.wordpress.com/2013/04/screenshot_276.png?w=640

  “Hoe “tolerant” deze heerschappijideologie in zijn geboorteland is, bewijst een actuele beslissing van de Saoedische minister van Justitie Mohammed al-Issa, die het verbod op de bouw van godshuizen van andere religies bekrachtigde. Nog steeds is de invoer van Bijbels, het dragen van christelijke symbolen en het houden van erediensten streng verboden.

  http://s7.directupload.net/file/d/3240/q7rshlco_jpg.htm

 15. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Multi,

  Ik ben een moslim en vind vrouwen slaan een verachtelijk daad.

  Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld.

  http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/feiten/factsheet_movisie_mei_2011_website.pdf

  Kennelijk zijn er in Nederland heel wat niet-moslims met losse handjes. O en voordat je weer aankomt met het percentage onder nieuwkomers is hoger blablablabla ten eerste niet alle nieuwkomers zijn moslim ( 50 % is dat niet) ten tweede huiselijk geweld heeft oorzakelijk niets van doen met religie ten derde blijft het feit dat in absolute aantallen het meeste geweld door uit de klei getrokken Nederlanders wordt gepleegd kennelijk heeft meer dan 200 jaar verlichting en secularisatie niet kunnen verhoeden dat men nog steeds teruggrijpt op de verachtelijke daad van vrouwenmishandeling!

  Ik schrijf en spreek jouw moerstaal beter dan jij en jouw geestverwanten om maar te zwijgen over het argumentatieniveau.

  Don quichot was een tragische maar aandoenlijke gek en in zijn gekte nog zo gek nog niet ook al streed hij tegen windmolens die hij voor reuzen aanzag. Jij en je geestverwanten voeren een strijd die al lang geleden verloren is: De Islam is en blijft. Lang na dat jouw korte bestaan op deze aardkloot is geëindigd als voer voor de wormen en niemand meer weet dat jij ooit bestaan hebt zal de Islam er nog zijn in dit land :).

  En nu jij weer!

 16. avatar Multi says:

  Je geestelijk gestoorde geestesgenoten en je onzichtbaar vriendje denken er toch anders over :
  De vrouw is binnen de islam een inferieur wezen dat op talloze manieren wordt achtergesteld ten opzichte van de man. ‘Kindhuwelijken’, uithuwelijking, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, gedwongen seks en genitale verminking zijn geweldsvormen waar grote groepen islamitische vrouwen mee te maken hebben.
  Binnen de islam wordt geweld tegen vrouwen niet alleen gelegitimeerd, het wordt zelfs OPGEDRAGEN ==>>>>

  Hadith
  Buchari (1:6:301):
  Abu Said Al-Khudri heeft overgeleverd: (…) “Hij (Mohammed) zei, “Is de getuigenis van twee vrouwen niet gelijk aan de getuigenis van een man?” Zij (een groep vrouwen) antwoorden dat dit zo was. Hij (Mohammed) zei: “Dit komt door een tekortkoming in haar intelligentie.” (…)

  Soera 4:34:
  “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en slaat haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar.
  Soera 2:223:
  “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

 17. avatar Multi says:

  De griep, kanker, regen, schimmels , …
  Ook allemaal dingen die hier nog zullen zijn na mijn doos maar de wetenschap staat niet stil. Althans, de WESTERSE wetenschap. Islamieten dragen daar niets aan bij.

  Langzaam worden de ogen geopend en groeit het verzet…we hebben de Duitsers hier ook buitengekegeld. Die paar religieuze gekken zullen snel volgen.

 18. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Multi,

  Ik zie dat je de kunst van het copy & pasten redelijk goed beheerst. Je werkwijze doet denken aan antisemieten die online gaan grasduinen in de Thora en de Talmoed en met allerlei vrouwonvriendelijk/niet-joods onvriendelijke uitspraken om maar te bewijzen hoe verderfelijk het Jodendom is en daarmee natuurlijk ook de joden.

  Het zegt weinig over de Thora en de Talmoed en nog minder over de joden maar des te meer over de antisemieten. Zo ook jouw grasduinen meer zegt over jou dan de Islam en moslims.

  Westerse wetenschap? Leg eens uit wat er westerse is aan bijv. : De zwaarte kracht, atoomsplitsing, supergeleiding etc. ?

  kanker, griep etc zullen op den duur uitgeroeid worden de Islam niet al hoop jij daar natuurlijk op maar dat is ijdele futiele hoop. Jij zult verdwijnen in de vergetelheid de Islam zal blijven :).

  De Duisters verdwenen uit Nederland omdat ze zich doodvochten tegen de Sovjets en daarna maakten enkele honderdduizenden geallieerde soldaten het werk af. Was dat niet het geval geweest dan was Nederland nu een Duitse deelstaat.

  Maar over die tijd gesproken gezien jouw denkwijze denk ik dat jij destijds aan de kant van de Duitsers had gestaan.

  Overigens zijn wij niet met een paar en ook niet gek. WIJ ZIJN HIER EN BLIJVEN HIER!

 19. avatar abdel says:

  Elke keer weer wordt een beschaafde discussie gekaapt door steeds dezelfde mensen om uit te monden in ……. Redactie wordt het niet eens tijd om op te treden? Het telkens afdwalen van het onderwerp heeft geen enkele relevantie.

 20. avatar Dinges says:

  @ Hensely
  Jij kunt denken van niet, maar jij kunt je inderdaad vergissen.

 21. avatar Multi says:

  Geen idee, wat zou er Westers zijn aan supergeleiding….
  Dat een man met het motto ‘meten is weten’ kortom de complete antagonist van Islam dit ontdekte?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Heike_Kamerlingh_Onnes

 22. avatar Multi says:

  Het punt is, dat er geen énkele belangrijke wetenschappelijke ontdekking is gedaan door een moslim na het jaar 1000 toen een of andere idioot het verbood omdat toch alles in het gekke boek stond…Ijitihad verboden, Taqlid verplicht …het resultaat is er naar.

  Ondertussen in het westen …Verlichting

  De relatie tussen religie en intelligentie is overigens duidelijk :
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:LynnHarveyNyborg-CountryBelieveGod-Intelligence.svg

 23. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Multi,

  Hebt van heel van geen kaas gegeten dat is nu wel duidelijk. Geen wetenschapper die ze allemaal op een rijtje heeft zou claimen dat natuurwetten westers zijn en dat wetenschapbedrijven een exclusieve westerse bezigheid was en is. Wetenschap bouwt voort op wat anderen hebben nagelaten zonder het grondwerk neergelegd in de voorgaande millennia door anderen zou er helemaal geen wetenschapsbeoefening zijn geweest in het Westen!

  Vanaf het jaar 1000 geen wetenschapsbeoefening meer in het de islamitische wereld? De laatste grote wetenschapper voortgebracht in de klassiek islamitische wereld leefde in de 16e eeuw ( 1526 – 1585)

  http://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Taqi_al-Din_BEA.pdf

  dus bijna 600 jaar nadat volgens jou er geen wetenschap meer bedreven mocht worden in de islamitische wereld! Taqlid en ijtihad heeft met hele andere zaken te maken maar ach als je zonder kennis raaskalt gedreven door haat en afkeer dan kun je van iemand niets anders verwachten dan nonsens.

  Dus mensen die geloven hebben een lager IQ dan mensen die niet geloven? Doet men denken aan studies die je zo vaak in de krant voorgeschoteld krijgt over of eieren eten nu wel of niet goed voor je is. De ene keer lees je dat als je een eitje per dag eet lang en gezond zult leven de andere keer dat je voor je tijd zult sterven om het maar eventjes te chargeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.