Voorpagina Algemeen

Discriminatie in het onderwijs

Het Nederlandse onderwijslandschap verkleurt met de dag en dat heeft zijn bijwerkingen. Afgelopen week heeft het een belangrijk punt bereikt. De Commissie Gelijke Behandeling heeft van twee Haagse Hogeschool-docenten melding van discriminatie gekregen, hierop heeft CGB besloten een grondig onderzoek in te stellen. 

Het onderzoeksteam heeft recentelijk het rapport gepubliceerd en oordeelt daarin fel op de vraag of er sprake is van systematische discriminatie. De onderzoekers concluderen dat het beleid van de Haagse Hogeschool (HHS) mensen onvoldoende bescherming biedt tegen discriminatie-ervaringen en medewerkers beschikken niet over voldoende competenties om culturele verschillen te tackelen.

Als oud Informatica student van de HHS vind ik de conclusies schrikbarend. Ik heb me op de HHS nooit gediscrimineerd gevoeld of iemand dat zien ervaren. Ook geen signalen ervan ontvangen tijdens mijn tijd als bestuurslid van een studentenvereniging. Ik denk daarom dat het probleem zeer opleidingsafhankelijk is, al is dit niet direct af te leiden uit het onderzoek. 

Het onderzoek is namelijk verricht binnen de opleiding waar de discriminatieberichten zijn begonnen, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), en een andere afdeling met een vergelijkbare samenstelling: Commerciële Economie (CE). De opleiding MWD komt hierbij zeer slechts uit de bus. De docenten blijken niet goed om te kunnen gaan met culturele verschillen en dat is frappant. Deze docenten moeten nota bene mensen opleiden die morgen midden in de (multiculturele) maatschappij staan.

Steeds meer studenten van allochtone afkomst schrijven zich in op HBO en WO-instellingen, ook het aantal allochtone docenten groeit. Een ontwikkeling dat niet tegen te houden is in een ‘multiculturele samenleving’. De HHS voert in Nederland de lijst aan met 40 procent allochtone studenten en bijna 13 procent docenten van allochtone afkomst. Dit maakt de instelling een proeftuin van de toekomst. Dat heeft zijn mooie kanten, zoals een halal-gedeelte in het schoolrestaurant, maar ook mindere: discriminatie.

Het onderzoek heeft veel verhelderd op de school. De onderzoekers begrijpen dat de HHS ‘in de frontlinie van het interetnische debat’ staat, dicriminatie op andere scholen is dus niet uitgesloten. We moeten daarom extra alert zijn als het aankomt op discrimnatie, ieder signaal ervan dient serieus genomen te worden. Niet alleen vanuit de studenten, maar (juist) ook de docenten. Zij zijn nog niet niet in grote getalen aanwezig en moeten nog de strijd voeren die allochtone studenten deels achter de rug hebben.

Ik ben blij om te horen dat de HHS alle medewerking aan het onderzoek heeft verleend en de aanbevelingen van de onderzoekscommisie  opvolgt. Er is verder een actieplan ingezet. Dat zijn duidelijke signalen dat de school de strijd tegen discriminatie aangaat. Nu hopen dat andere onderwijsinstellingen dit voorbeeld opvolgen, dan is er hoop dat een discriminatievrij hoger-onderwijssysteem niet onmogelijk is!

Voor meer info over het onderzoek en interetnische communicatie, lees het onderzoeksrapport.

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal