Voorpagina Politiek

Mark Rutte oud-partijleider VVD?

De functie van Mark Rutte als zwaar bevochten partijleider van de VVD staat binnenkort vacant, kan ik u uit betrouwbare bron melden. Zijn partijgenoot Hans van Baalen, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen èn de een na grootste gezworen vriend van Israël op Wilders na, zal de positie van Rutte binnen de VVD zonder meer ter discussie stellen.

Het is géén toeval dat Van Baalen vlak voor de Europese verkiezingen stelling neemt tegen de leider van zijn partij. De strijd om wie de nieuwe partijleider wordt van de VVD lijkt te zijn losgebarsten.

Na de buitengewoon onrechtvaardige uitspraken van Van Baalen tijdens de internationale nacht van de Verenigde Naties in Paradiso, alweer enkele jaren geleden waar ik enkele politici heb ‘geïnterviewd’, vrees ik oprecht voor de positie van Mark Rutte binnen de VVD. Die aanvankelijk veelbelovende VN-nacht, die geheel in het teken stond van het internationale recht en de mensenrechten, werd op niet-lichtzinnige wijze verstoord door het diepe gevoel van onrecht dat de omstreden uitspraak van Hans van Baalen teweegbracht in de zaal.

Het is geen toeval dat Hans van Baalen het toneel op is gedirigeerd door zijn Israëlische vrienden. Als het aan de verdwaalde kolonist Van Baalen ligt, mag de staat Israël nooit gesanctioneerd worden door Nederland, ondanks zijn ongekend misdadige reputatie op het gebied van de mensenrechten en schenden van tientallen VN-resoluties. De buurlanden van Israël zoals Irak en Iran verdienen het wel volgens Hans van Baalen om aangevallen te worden door de Amerikanen.

Het is geen geheim dat Van Baalen zijn ‘zwakke’ partijgenoot Rutte niet langer in bescherming ziet worden genomen door de VVD-partijtop. De geestelijke vader van de redelijk politiek onervaren Mark Rutte zal zich nu wel achter zijn oren krabben, dat zijn pupil politieke moed niet van politieke zelfmoord weet te onderscheiden.

Vaderfiguur Ivo Opstelten, partijvoorzitter van de VVD, had Rutte op voorhand moeten souffleren dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland alleen in de Nederlandse huiskamers en buiten op straat geen duidelijk gedefinieerde grenzen kent. Maar net buiten en in kringen van politiek Den Haag zou iedereen moeten weten, dat op het ontkennen van de Holocaust politieke doodstraf staat. Niet bepaald slim dus van Rutte om en plein publique te bepleiten dat het ontkennen van de Holocaust niet altijd strafbaar hoeft te zijn.

Rutte gaat daarmee niet alleen lijnrecht in tegen de weinig liberale politieke opvattingen van zijn eigen partij. Of die van de ridder van het loze woord Wilders, maar schopt tegen de zere schenen van alle vastgeroeste denkkaders van alle gevestigde politieke partijen.

Wie goed doordachte, redelijk plausibele vraagtekens plaatst bij het al dan niet bestaan van de Holocaust, hoe moreel verwerpelijk u en ik dat misschien ook vinden, maar we willen een ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting of niet, zal op den duur moeten accepteren dat er geen heilige huisjes overeind kunnen blijven staan. De vraag is, willen we dat?

Erger is dat Mark Rutte, in al zijn politieke onervarenheid misschien ongewild, boter op het brood heeft gesmeerd van extreem-rechtse Israëlische politici en hun verdwaalde kolonistenvrienden in binnen- en buitenland. Lieberman en Netanyahu, die niets anders willen dan dat alle joden in de wereld massaal naar Israël afreizen om zich te vestigen in de door het internationale recht niet-erkende nederzettingen, zien hun angstpolitiek verder gevoed worden door de onverstandige uitspraken van Mark Rutte.

Saillant detail is dat het Israëlische kabinet onlangs heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de herdenking van de zogeheten Naqba te verbieden. De Palestijnen herdenken het uitroepen van de staat Israël als de Naqba (Arabische woord voor ramp). Op het herdenken van die gebeurtenis, op 15 mei 1948, zou een gevangenisstraf van drie jaar moeten komen te staan.

Uitgerekend deze lieden hebben nu kritiek op de uitspraken van Rutte. Op het woord Holocaust rust een monopolie van de staat Israël en wie het bestaan van de Holocaust ontkent, ontkent in een adem het bestaansrecht van het land, dat een veilige thuishaven had moeten worden van de ‘opgejaagde’ joodse medemens in deze wereld. Ook al gaat dat al vele jaren ten koste van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking.

De wereld heeft vele ‘Holocausten’ gekend. Veel beschaafde Westerse landen zijn vaak gesticht op de bottenresten van de inheemse bevolking. Om maar een voorbeeld te noemen grote landen als de VS en niet-Westers Australië. Niemand in de huidige Nederlandse politiek heeft zich druk gemaakt over het lot van de Indianen of Aboriginals, of het ontkennen van hun leed eerder strafbaar gesteld, of willen stellen.

Ruim de helft van de PVV-kiezers kan zich vinden in het radicale standpunt van Rutte. Wilders zelf heeft zich er nog niet over uitgelaten. De doorgaans vlot en impulsief reagerende partijbons liet weten nog te moeten nadenken over de onder zijn aanhang breed gedragen opvatting.

Wilders’ PVV lijkt in een spagaat te zijn terechtgekomen. Hoe zwaar weegt nu de loyaliteit van Wilders aan Israël, is meteen de vraag die mij binnen schiet. De meest essentiële vraag is of je wat iemand denkt of vindt strafbaar mag stellen, omdat de meerderheid er anders over denkt?

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata