Voorpagina Politiek

Toe stem of niet toe stem

Eigenlijk is het raar. Niemand is geïnteresseerd in die Europese Parlementsverkiezingen, terwijl die gasten (volgens menig Euroscepticus/ca) ontzettend veel invloed op Nederlands beleid kunnen uitoefenen. Er is echter een dubbele moraal gaande die ervoor zorgt dat we in een belachelijk cirkeltje terecht zijn gekomen: aan de ene kant doet een aantal individuele politici vrolijk mee met het onderuithalen van het gehele idee van Europa. Aan de andere kant moet er door hun stampartijen ook gewoon campagne worden gevoerd voor al-dan-niet oprechte deelname aan het EP.

In een soortgelijke meedoen/niet-meedoen spagaat bevindt de moslim zichzelf ook wanneer deze naar politiek kijkt. In mijn nederige opinie, althans. Als moslim wil je leven in volle overgave aan de Wetten Gods, je probeert jezelf continu ondergeschikt te maken aan het pad dat ons getoond is door de Profeet (s) en de Quran. In het kort komt het erop neer dat je goed moet doen en kwaad moet voorkomen, of tot het goede moet aanzetten en het kwade bestrijden, of goed moet praten en het kwade moet ontkrachten. Enfin, ma’ruf vs munkar: de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.

Wat te doen als oprecht en gelovig moslim? Een aantal islamitische rechtstheologen (fiqhwetenschappers) zullen zeggen: niet stemmen, niet participeren in democratie, want als moslim dien je de Wetten Gods te volgen en niet deel te nemen in de wetten van de mens. Gods wetten zijn eeuwig, de wetten van de mens veranderlijk, soms zelfs verraderlijk (denk aan ‘half-ass’ democratie in Algerije, Turkije of zelfs de Verenigde Staten onder Dubya. Want wat is je stem daar precies waard als het leger of corrupte kiespartijen de meerderheidsstem corrumpeert en/of terugdraait?).

De juridisch mening van deze rechtstheologen zal dan ook zijn: onthou je van stemmen. Neem geen deel in het democratisch proces, omdat je stem voor welke partij dan ook een stem betekent voor de wetten van de mens en niet die van Allah swt. Als je deze redenering doorvoert, zou je mogelijk zelfs kunnen zeggen dat een stem uitbrengen het plegen van shirk zou zijn (afgoderij – m.a.w. je plaatst een concept als democratie boven Allah swt) en laten we daar maar ver vandaan blijven.

Er zitten aan deze redenering echter nogal wat haken en ogen.

Haak 1: het wordt de moslim(a) bevolen om het slechte te voorkomen, waar dan ook mogelijk is. Stel (en dit is niet eens zo vergezocht) er is een kans dat een bepaalde partij de leiding neemt in het land waar je woont. Deze partij heeft als hoofddoel het leven in dit land zo onaangenaam mogelijk te maken voor moslims (gelovige, niet-gelovige, etnische, autochtone – de hele shabang). Concreet zou dit inhouden: het verbieden van het dragen van bepaalde kleding, het verboden stellen van het lezen van bepaalde boeken (en dientengevolge ook het verbieden van het gebed waarin dit boek gelezen wordt).

De moslimstem zou deze partij kleiner kunnen houden, of (op vreedzame wijze) kunnen dwingen samen te werken met aardigere partijen en zodoende deze slechte zaken kunnen voorkomen of verminderen. Zo verbeter je als moslim daadwerkelijk ook de samenleving op een krachtige wijze.

Haak 2: het wordt de moslim(a) bevolen om het goede aan te bevelen, waar dan ook mogelijk is. Stel (en dit is niet eens zo ver gezocht) er is een kans dat bepaalde partijen er algemene waarden en normen op na houden die dicht bij islamitische waarden en normen komen. Deze partijen streven naar een klimaat waar de basisdoelstellingen voor een goed leven eigenlijk direct in naar voren komen. Elke stem die dan naar het goede leidt is meegenomen!

Oog 2a: het probleem is echter dat deze partijen ook waarden die haaks op de islam kunnen staan met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld een pragmatische van bepaalde problemen in de samenleving als verslaving of prostitutie. Dit stelt ons voor een serieus dilemma… Wat dan te doen? Simpelweg een optelsommetje maken misschien? Een balans waarbij goeie dingen aan de ene kant, en slechte sakies aan de andere kant. Analyseren, wegen, wikken, optellen, en hey presto!

Oog 3: Niet-stemmen betekent eigenlijk dat je stemt op de grootste partij. Ik zal dit proberen uit te leggen. In het huidige stemsysteem in Europa en Nederland werken ze met het proportionele vertegenwoordiging. Het percentage stemmen is gelijk aan het percentage parlementszetels. Niet-stemmen betekent in dit systeem dat het totaal aantal uitgebrachte stemmen lager is, waardoor de grootste partijen (bij hetzelfde aantal verkregen stemmen) een hoger percentage stemmen zou krijgen zonder iets te doen. Dus jouw niet-stem is een eigenlijk een stem voor de grootste partijen.

De oplossing hiervoor is de blanco stem. De blanco stem betekent dat je wél vroeg opstaat, wél je stempas meeneemt en je id-kaart en wél die stem uitbrengt, maar ook dat je op niemand stemt. Jouw blanco stem voorkomt dat de grootste partijen er met je stem vandoor gaan. Bizar eigenlijk of wat?

Haak 3: mocht je je nu echt niet op deze wijze in willen zetten voor de samenleving waarin je woont dan zijn er twee opties: maak die hijra (veel succes met het uitzoeken van een islamitisch land) of zoek een klein dorp, bijna leeg doordat alle mensen naar de grote steden zijn vertrokken. Trek hier in met velen en voer shari’ah in. Helaas zul je ook hiervoor moeten onderhandelen met de vertegenwoordigers van de democratie – wat is wijsheid?

Moge Allah swt ons leiden in het maken van onze keuzes en ons doen streven naar het goede en voorkomen van het kwade!

In het jaar dat Elvis stierf, werd Noureddine geboren. Op zijn negende kreeg hij een skateboard. Op zijn 20ste werd hij in Schotland verliefd op boeken. Op zijn 27ste werd hij moslim en vond hij zijn draai. Hij werkt in de gehandicaptenzorg en denkt soms dat hij bijna Arabisch kan lezen maar vraagt dan toch om een klinker. Hij jat de beste grappen van de missus, steun en toeverlaat sinds 2006. Af en toe vertaalt hij wat poëzie omdat het leven dan gewoon beter is.

Lees andere stukken van