Voorpagina Gastarbeiders

Kamervragen over AH To Go Assen

De supermarktisering van Nederland neemt hand over hand toe. De PVV vind dit een ‘bloody shame’ en eist kordaat optreden van de overheid om tegen elke uitingsvorm hiervan krachtig te bestrijden. In deze context stelt de PVV het huidige ontwerp van de AH To Go bij Station Assen ter discussie. Kamervragen van lid Wilders (PVV) aan Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings en Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gerda Verburg:

1) In de Drentse stad Assen moest recent* het door de bewoners zo geliefde karakteristieke spoorwegstation uit 1868 wijken voor een nieuw station met hierin een AH To Go Supermarkt. Hierdoor verschanste de Supermarkt zich op een logistiek en militair goed bruikbare positie. Deelt u de mening van de PVV dat dit een gevaar is, gezien het feit dat een Supermarkt feitelijk geen winkel maar een ideologie is?

2) De AH To Go Supermarkt kenmerkt zich door een koepel en twee spitse torentjes welke als een fallussymbool voor de zaak zijn geplaatst. Dergelijke torentjes (in de volksmond: hamstertorens) zijn een symbool van de abjecte veroveringsideologie van de Supermarkteigenaars. Het is al triest dat de bewoners van Assen het door hun geliefde spoorweggebouw zien verdwijnen omdat er zo nodig een supermarkt moet komen. Maar dat ze daarbij nu ook nog eens verschrikkelijk hoge hamstertorens door de strot krijgen geduwd is gewoon een schandalige schoffering. Hoe beoordeelt u deze situatie?

3) Vindt u werkelijk dat een AH To Go met koepel en torenhoge hamstertorens bij de Nederlandse cultuur en bij het Nederlandse straatbeeld passen?

4) De AH To Go in Assen is feitelijk een lokale cel van het nationaal opererende netwerk van AlbertHeijn. Dit netwerk presenteert zich op televisie met een spot waarbij de leidinggevende positie steevast wordt ingenomen door een MAN welke aanwijzingen geeft aan de inferieure bezoekers van de winkels – meestal is dit personage een VROUW. De Supermarkt is hierdoor de meest weerzinwekkende anti-vrouwenideologie die de wereld ooit gezien heeft. De komst van meer Supermarkten kan alleen maar een achteruitgang betekenen van de positie van vrouwen. Deelt u deze mening?

5) De AH To Go verspreidt haar fundamentalistische supermarktideologie middels een verschrikkelijk boek, de zogenaamde ‘Reclamefolder’. Deze fascistische folder bevat allerhande producten die een ronduit ongezonde en verderfelijke invloed kunnen hebben op onze jeugd. Denk hierbij aan producten met opruiende namen als ‘Lion’ (een leeuw is een gevaarlijk roofdier dat, vrij rondlopend in de samenleving, veel schade aan kan richten). Als een bezoeker van de AH To Go een goede consument wil zijn, dient hij/zij eigenlijk de helft van de pagina’s uit deze ‘Reclamefolder’ te scheuren. Waarom biedt u op een NS Station plaats voor de verspreiding van dergelijke propaganda?

6) Niet elke Supermarkt is een AH To Go, maar elke AH To Go is een supermarkt! Zou u een onderzoek van de AIVD naar de verderfelijke aanwezigheid van Supermarkten in/om het Openbaar Vervoer steunen?

Graag vandaag nog antwoorden vóór Sesamstraat.

* ‘recent’ is een breed begrip; het huidige pand is opgeleverd gelijktijdig met het uitbrengen van het liedje ‘Baklava of rijstevla’ door Kinderen voor Kinderen.

Nourdeen Wildeman is een Nederlander van christelijke komaf die op 24 jarige leeftijd moslim is geworden. Nourdeen is oprichter en voorzitter van Stichting as-Salaamah wal'Adaalah.

Lees andere stukken van