Voorpagina Ervaringen, Islam, Maatschappelijk

De regels en de praktijk

Na het artikel van vorige week is er de nodige discussie geweest over homo’s en Islam. Niet alleen op dit weblog, maar ook in het echte leven. Want wat vind jij daar nou van, ReFlex? Hebben we volgend jaar een Wijblijvenhier-boot in Amsterdam? De meeste vragen zijn niet zo moeilijk te beantwoorden en zijn in de discussies ook al naar voren gekomen. Ik zou mezelf vrij orthodox kunnen noemen (Soennitisch en volg de hanafitische wetsschool), probeer mijn leven zoveel mogelijk volgens de regels van de Islam te leiden en ik bestudeer deze ook zoveel mogelijk. Ik heb tot nu toe in mijn 24 jaar dat ik in Nederland ben geen enkel conflict gehad met het leiden van mijn leven volgens die regels en de wetten en regels in Nederland. Ook wat de discussie over homosexualiteit betreft zie ik geen conflict.

– De homoseksuele daad (om preciezer te zijn: anale penetratie) is voor moslims verboden en is een zonde. Het hebben van homoseksuele gevoelens niet. Ook voor moslims niet.

– Een moslim kan dus homoseksuele gevoelens hebben, zonder dat het Islamitisch gezien een zonde is. Op het moment dat hij overgaat tot de homoseksuele daad, begaat hij Islamitisch gezien een zonde. De voorwaarden voor een eventuele straf hiervoor zijn dermate stringent, dat het praktisch onmogelijk is hiervoor veroordeeld te worden. Het is dan ook Allah swt die daarover zal oordelen en Hij is de Meest Rechtvaardige. Er verandert niks aan zijn moslim zijn, hij blijft gewoon moslim. Vergelijkbaar met een moslim die alcohol drinkt.

– Voor een niet-moslim gelden logischerwijs deze Islamitische regels niet. 

– Het spreekt voor zich dat we elk van onze medemensen (moslim of niet-moslim) met respect moeten behandelen, zowel in woord als in gedrag. Iemand beledigen en kwetsen mag dan tegenwoordig uitgegroeid zijn tot een nationale sport, maar binnen de Islam zijn dat ernstige vergrijpen. De Islam geeft niemand het recht om een homoseksueel uit te schelden of geweld aan te doen. Initiatieven als die van Marcouch voor een potje voetbal tussen Slotervaartse jongens en een homoteam zijn dan ook prima om dat respect uit te dragen.

Deze vrij duidelijke regels, gebaseerd op de Quran en hadith en gestructureerd in de Islamitische jurispudentie (fiqh), zijn voor mij dan ook de basis om de vragen en discussies hierover te beantwoorden.

Dus volgend jaar een wijblijvenhier-boot in Amsterdam?
Als die er al komt, dan zal ik er in ieder geval niet in zitten. De gayparade is voor mij iets te excentriek en het komt vrij pervers (iets te veel bloot) en overdreven over op mij. Wat me wel interessant lijkt, is om eens keer met moslim homo’s te spreken. Ik zou graag willen weten hoe zij met hun geaardheid en hun moslim zijn omgaan, zowel praktisch als spiritueel gezien.

Wat als je eigen kind homo zou zijn?
Moge God het behoeden, omdat het leven als moslim homo mij niet makkelijk lijkt. Het is sowieso lastig om te denken wat je zal doen in een situatie die er niet is. Maar ik zou m’n kind zeker helpen om in ieder geval niet een zonde (de homoseksuele daad) te begaan. Wat ik vervolgens met die homoseksuele gevoelens van hem/haar zou doen, weet ik echt niet. Trouwen met een vrouw is voor een moslim die homoseksuele gevoelens heeft trouwens verboden (in ieder geval binnen de Hanafitische wetsschool), omdat hij niet aan de rechten van de vrouw kan voldoen, dus dat is geen optie. Het lijkt me een zware beproeving van Allah swt. Daarom lijkt het me ook interessant om eens keer een moslim homo hierover te spreken.

Dit soort dilemma’s geven mij als moslim wel aan hoe belangrijk en hoe zwaar de verantwoordelijkheid is om mijn kinderen zo goed mogelijk Islamitisch op te voeden. Ik heb daar ook de nodige interessante discussies over met vrienden. Maar uiteindelijk is de invloed die je als ouder op je kind hebt ook beperkt en op een bepaald moment is hij/zij zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes. Vooral als goed en fout in de Islam niet parallel lopen met goed en fout in de niet-Islamitische Westerse maatschappij kán het lastig worden.

Als moslim in een multiculturele samenleving is interactie tussen verschillende mensen, opvattingen en meningen niet alleen onontkoombaar, maar ook erg belangrijk. Met het voorbeeld van de profeet Mohammed vzmh weten we dat het minimale wat in dat geval van ons verwacht wordt, rechtvaardigheid, compassie en respect is. Als moslim krijg je de nodige beproevingen in je leven en je hoopt dat God je geduld en wijsheid schenkt om zulke situaties door te komen. Maar zoals ik al zei, in mijn 24 jaar dat ik in Nederland ben, heb ik geen enkel probleem met de regels van de Islam en de praktijk van alledag in Nederland gehad en hoop dat ook nooit mee te maken. Insha Allah.

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van