Voorpagina Ingezonden, Maatschappelijk

Geen Verklede Wolf

Dit stuk is ingezonden door Rens de Groot

Ik ben een atheïstisch Nederlander, woonachtig in Londen en sinds mijn vertrek uit Nederland niet meer blootgesteld aan het debat over hoofddoekjes op school. Het bericht dat hoofddoekjes op Vlaamse openbare scholen wordt verboden, kwam als een klap in mijn gezicht. Iemand die nooit aan dit debat is bloot gesteld zal nooit en te nimmer een gevaar zien in een meisje met een hoofdoek. Er schuilt geen gevaar in een meisje met een hoofddoek. Ze is geen wolf, verkleed als roodkapje.

Het besluit de hoofddoekjes te verbieden op openbare scholen is onderdeel van een ouderwetse cultuur-oorlog, die in dit geval wordt uitgevochten over de hoofdjes van islamitische meisjes. Islamitische gezinnen zijn er de dupe van. Indien de ouders besluiten het meisje zonder hoofddoekje naar school te laten gaan, is het goed mogelijk dat zij kampen met gevoelens van schuld en schaamte en angst voor uitstoting. Als de ouders besluiten het kind naar een islamitische school te sturen, hinderen zij hun dochter in het contact met niet islamitische kinderen. De meeste ouders willen kiezen voor de school die onderwijs levert van de beste kwaliteit. Die keuze wordt islamitische ouders in Vlaanderen nu in sommige gevallen lastig gemaakt.

Het argument in dit onplezierige debat dat mij altijd heeft geërgerd als een steentje in de schoen, is dat het om een algeheel verbod op het uiten van de geloofsovertuiging zou gaan. Christenen mogen ook geen kruisje dragen. Hoewel het dragen van een kruisje voor sommige mensen een belangrijke persoonlijke betekenis heeft, neemt het dragen van een kruisje niet de belangrijke positie in binnen de christelijke traditie, die de hoofddoek heeft binnen het islamitische geloof. Er zullen geen Vlaamse ouders wakker liggen van het feit dat hun kind geen kruisje draagt naar school. Er zullen ook geen christelijke ouders zijn die hun kind gedwongen voelen naar een andere school te sturen omdat het geen kruisje mag dragen. En een kruisje kan ook nog altijd onder de kleding worden gedragen, zodat niemand het ziet.

Ik laat me met grote tegenzin meetrekken in dit perverse debat. Alle argumenten voor het verbod worden er met grote moeite bijgesleept om te verhullen dat het gaat om een aanval op de islamitische cultuur. Ik leef mee met Vlaamse islamitische gezinnen die nu volkomen onnodig voor een dilemma worden gesteld. Ik zou willen dat ik meer voor hen kon doen dan het schrijven van deze brief.

Rens de Groot

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!