Voorpagina Algemeen

Laura heeft bemoeienis Jeugdzorg niet nodig

Kijk… ze zeilt met veel gevoel
af op een onbereikbaar doel, alleen de wereld rond daar wordt naar gestreefd..
Ruik.. de geur van grootse moed..
het zeilen stroomt door haar bloed… maar waarom

Haar naam is Laura…
Vast een hele lieve meid…
Als ze dreigt te emigreren, is Nederland de weg heel even kwijt…Ooh Laura
Een leven vol bemoeienis … als de schoolbel straks weer gaat, staan haar klasgenoten buiten…
Maar voor Laura geldt dat niet…

Proef… de smaak van haar gevecht
Het is zo onterecht dat ze nog niet mag, daar legt zij zich niet bij neer…
Hoor… in de haven deint het water tegen haar boot… waardoor ze weer gelooft…
maar waarom…

Haar naam is Laura…
Een hele lieve meid…
Als ze stralend in De Guppy stapt, is Nederland weer eens de weg volledig kwijt
ooh Laura…
Nog zo jong, onbedorven en puur… haar klasgenoten zien verveeld uit naar het laatste lesuur…
Maar… Laura wil dat niet

Maar waarom….
Is alle commotie nu voorbij..?
Laat Bureau Jeugdzorg je eindelijk vrij?

Haar naam is Laura … Een hele lieve meid…
Alvast op het ergste voorbereid, zijn de overheidsinstanties in dit land hun gezond verstand weer eens kwijt?
oooh Laura…
Een meisje vol avontuur … kijkt de Raad voor de Kinderbescherming bij het presenteren van je plannen nog zo zuur
Maar… andersom geldt dat uiteraard niet

De rechter heeft beslist dat Laura Dekker gewoon naar school moet. Over 2 maanden is er meer duidelijkheid en mag ze misschien eindelijk fier de woeste zeeën bevaren met haar zeilboot ‘De Guppy". Eerst wordt ze nog onderworpen aan een uitgebreid psychologisch onderzoek om te kijken of de solowereldreis haar ontwikkeling mogelijk kan schaden.

Wij die hier achterblijven, wensen Laura natuurlijk een veilige reis en weinig bemoeienis van overheidsinstanties, die hun tijd efficiënter kunnen besteden.

Er zijn genoeg ontwrichte / gebroken gezinnen in Nederland die aan de rand van de psychische afgrond staan, die de hulp van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg dringend kunnen gebruiken, maar bij die probleemgezinnen valt kennelijk weinig publiciteit te halen. De verhalen van de slachtoffers zijn u wellicht bekend.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata