Voorpagina Politiek

‘Is er nog een derde weg, tussen de Broederschap en de militairen’

Is er in het Egypte van al-Sisi en de “strijd tegen het terrorisme” nog ruimte voor nuance, voor kritische zelfbevraging en voor wroeging? Jonge Egyptische revolutionairen hebben tijdens en na 25 Januari 2011 steeds gebruik gemaakt van poezie in het voor de gewone man en vrouw toegankelijke Egyptisch dialect, om de strijd aan te vuren, om de martelaren te herdenken, en om ervaringen die niet in proza te vatten zijn tot uitdrukking te brengen.

Op 30 Juni 2013 namen veel van hen deel aan het populaire protest tegen het steeds repressievere beleid van de Moslim Broederschap. Toen het protest omsloeg in een coup, en veel Egyptenaren de terugkeer van de ijzeren militaire vuist bleken te accepteren, en zelfs te bejubelen, in ruil voor de eliminatie van de Islamisten en iedereen die solidariteit met hen toont, sloeg bij veel activisten de wanhoop toe. Hoe kunnen wij de strijd voor revolutionaire doelen (brood, vrijheid, sociale rechtvaardigheid) voortzetten zonder medeplichtig te zijn aan moord en marteling? Is er nog een “derde weg”, tussen de Broederschap en de militairen, nadat er zo veel bloed is vergoten en de counter-revolutie de revolutie heeft gestolen? Met een innovatieve mix van video-beelden en ijzingwekkende poëzie stelt Mahmoud Ezzat de vragen die niet gesteld mogen worden.

Rahma Bavelaar is antropologe en doet promotieonderzoek naar interreligieus huwelijk en politieke en literaire discoursen rondom religieuze minderheden in Egypte. Ze is medeoprichter van Meld Islamofobie en woont tussen Egypte en Nederland.

Lees andere stukken van Rahma